Mänttä-Vilppula: LENTOKONEEN YHTEISHANKINTA OPETUSKÄYTTÖÖN SASKY:N KANSSA

1200px-NDANG_C-21A_Learjet

Saskyn lentokonekoulutustilan koko, sekä koneen soveltuvuus koulutuskäyttöön asettaa tiettyjä rajoja hankittavalle koneelle. Kokonsa, sekä Saskyn lentokonealan koulutuskäyttöön soveltuvuutensa puolesta eri konevaihtoehdoista parhaiten soveltuva vaihtoehto olisi konetyyppi Learjet 35,

SASKY koulutuskyntayhtymä kouluttaa Mäntän seudun koulutuskeskuksen kautta lentokonealan ammattilaisia huoltohenkilöstön tehtäviin. MSSK on tarjonnut lentokonetekniikan koulutusta aikusopiskelijoille jo vuodesta 1989. Nykyään koulutus järjestetään uudehkossa n. LEKO -hallissa, minkä investoinnin kaupunki ja SASKY toteuttivat yhdessä 2015-2016 aikana. Koulutus aloittettiin nykyisissä tiloissa syksyllä 2016. Kaupungin investointiosuudella korotettiin tuolloin SASKY:n peruspääomaa.

Saskyn lentokonealan koulutuksessa oli 15.8.2019 yhteensä 91 opiskelijaa. Opiskelijamääränä on tällä hetkellä suurin kuin mitä se on ollut viimeisen 30 vuoden aikana, jolloin koulutusta on Mäntässä järjestetty.

Toisen asteen lentokonealan koulutusta ohjaa Suomessa Eurooppalaisen ilmailuviranomaisen (EASA) asetus 1321/2014. Suomessa opetusta valvoo kansallinen ilmailuviranomainen (Traficom). Traficom myöntää koulutuksenjärjestäjälle luvan toteuttaa koulutusta.

 

Nykyisen kaluston riittämättömyys

SASKY:ssa turbiinimoottoreihin edellytetty koulutus on toteutettu siten, että kaasuturbiinikäyttöisinä lentokoneina ovat palvelleet ilmavoimien vanha Fouga Magister harjoitushävittäjä sekä käytöstä poistettu King Air 100B.

King Air lentokone hankittiin opetuskäyttöön vuonna 2007. Kone on palveli opetuskäytössä hyvin, mutta viime vuosien aikana koneessa on havaittu mm. hometta. Useat a huolto- ja käsittelytoimenpiteet eivät tuottaneet toivottua tulosta ja koneen käyttöä käytännönharjoituksissa on jouduttu rajoittamaan. Vaarana on, että homeelle altistuneet opiskelija tai opettaja saavat pitkittyneitä tai jopa pysyviä haittoja altistumisen johdosta.

Siten on todettu että King Airin elinkaari opetuskäytössä on tullut tiensä päähän.

Lukuvuoden alun johdon katselmuksessa todettiin, että King Air 100B konetta ei voida käyttää koulutukseen niin täysimääräisesti, jotta lentokonealan koulutusta PART-147.A.115.c voitaisiin toteuttaa SASKYN järjestämänä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Pitääkseen myönnetty lentokonealan koulutuslupakirja voimassa  SASKY:n on välittömästi ryhdyttävä hankkimaan korvaavaa konetta, jolla koulutusohjelma voidaan toteuttaa asetuksen mukaisesti.

Perusteet uuden lentokoneen hankinnalle koulutuskäyttöön

Koulutuksen järjestämiseen vaadittava lupa edellyttää kyseisen kokoluokan lentokonetta, joka on varustettu kaasuturbiinimoottorilla.

Mikäli Traficom toteaa, että koulutukseen tarvittavaa kalustoa ei ole tai se on riittämätöntä, on sillä oikeudet evätä lupa joko määräajaksi tai pysyvästi.

Hankittava koneen tulee olla kaksimoottorikone ja siinä tulee olla koulutuskäyttöön riittävän modernia avioniikkaa. Koneen huoltohistoria tulee olla täysin dokumentoitu ja koneen hankintaa tulee sisältyä kaikki koneen laitteisiin, moottoreihin, avioniikkaan sekä runkoon liittyvät huoltodokumentit.

Koneen hankintahinnassa tulee ottaa huomioon mahdolliset siirrosta tai kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset.

Saskyn lentokonekoulutustilan koko, sekä koneen soveltuvuus koulutuskäyttöön asettaa tiettyjä rajoja hankittavalle koneelle. Kokonsa, sekä Saskyn lentokonealan koulutuskäyttöön soveltuvuutensa puolesta eri konevaihtoehdoista parhaiten soveltuva vaihtoehto olisi konetyyppi Learjet 35,

SASKY:n ja kaupungin välillä on käyty neuvotteluita tilanteen johdosta. Esityksenä on, että uuden koulutuslentokoneen rahoitus toteutettaisiin siten, että SASKY:n rahoitusosuus olisi 2/3 ja kaupungin 1/3. Tämä tarkoittaa, että Mänttä-Vilppulan kaupungin osuus olisi käytyjen neuvottelujen mukaisesti 115.000 euroa.

Investointi tehtäisiin siten, että kaupungin osuus sijoitettaisiin SASKY:n peruspääomaan ja sitä korotettaisiin em. summalla. Periaate on sama kuin mitä aikoinaan LEKO -hallin investoinnissa tehtiin.

 

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • hyväksyä SASKY:n esityksen Learjet 35 yhteishankinnasta koulutuskäyttöön SASKY:n lentokonekoulutukseen ja myöntää lisämäärärahan 115.000 € talousarvion 2019 investointiosaan valmistelutekstissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti
  • todeta, että kaupungin investointiosuus toteutetaan siten, että sillä korotetaan SASKY:n peruspääomaa 115.000 €:lla