LEKA 2018 -lentotoimintaharjoitus lennetään Rovaniemen tukikohdasta

ILMASK_Hawk_taivaalla

Kuva: Ilmavoimat

lmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41 järjestää LEKA 2018 -lentoharjoituksen Rovaniemen tukikohdassa 2.- 6.7.2018 (vko 27).

Harjoituksessa lennetään kuudella Hawk-suihkuharjoituskoneella kello 7.30 -23 välisenä aikana maanantaista torstaihin. Harjoitusosasto palaa perjantaina Tikkakoskelle kello 15.00 mennessä.

Lentotoiminta suuntautuu pääsääntöisesti Rovaniemen harjoitusalueille. Lisäksi lennetään suunnistuslentoja Lapin ja Pohjanmaan alueella 150 metrin korkeudella.

Malmin lentoasemaa ei voi suojella rakennusperintölailla

199253 . D171

Kuva: SKY-FOTO Möller/ Helsingin Kaupunginmuseo

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu on mahdollista, mutta tämän tulee tapahtua asemakaavoituksen avulla.

Malmin lentoaseman ystävät ry pitää lentoasematoiminnan jatkumista tärkeänä suojeltavana arvona ja on esittänyt ELY-keskukselle lentoasemakokonaisuuden suojelua rakennusperintölain perusteella. Rakennusperintölaki ei kuitenkaan mahdollista käyttötarkoituksen suojelemista ja lakia sovelletaan vain silloin, jos suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla.

Malmin lentoasema on kiistatta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kulttuuriperintökohde sekä maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus. ELY-keskuksen mukaan lentoaseman suojeluarvot voidaan tutkia ja turvata maankäyttö- ja rakennuslain säännöksin ja asemakaavoituksella.

Kaavoituksen lähtökohtana on, että valtakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja tiiviskin kaupunkirakenne pystytään sovittamaan yhteen. ELY-keskuksen käsityksen mukaan tämä yhteensovittaminen on Malmin lentoaseman kohdalla mahdollista. Maakuntakaavan suunnittelumääräys edellyttää, että alueen käyttötarkoitus taajamana sovitetaan yhteen maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaalitaan alueen ominaispiirteitä.

Uudessa yleiskaavassa alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi ja asemakaavoitus on käynnistynyt. Asemakaavan muutoksella lentoterminaali, lentokonehalli ja autotalli osoitetaan toimistokäyttöön ja suojellaan.

Fortum aktiivisesti mukana kehittämässä sähköistä ilmailua Suomessa

85a70fd633449ea6_800x800ar

Fortum osallistuu Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen hankkeeseen, jossa testataan sähkön käyttöä lentokoneen käyttövoimana. Ensimmäinen Suomeen hankittu sarjavalmisteinen sähkölentokone, Pipistrel Alpha Electro, lentää suunnitelmien mukaan ensilentonsa Suomessa heinäkuun 31. päivä kello 10 Helsingissä Malmin lentokentällä.

“Liikenteen sähköistyminen on mielestämme yksi tehokkaimmista keinoista pienentää hiilidioksidipäästöjä. Olemme olleet edelläkävijä sähköautoliikenteen latausinfran kehittämisessä ja laajentamisessa Pohjoismaissa. Nyt haluamme soveltaa sähköautojen latausinfrasta saamaamme kokemusta nopeasti kehittyvän sähköisen lentoliikenteen kehittämisessä”, teknologiajohtaja Heli Antila Fortumista kertoo.

Sähkön käyttö lentoliikenteessä pienentää päästöjä ilmakehään ja vähentää lentämisen aiheuttamaa melua lentokenttien läheisyydessä. Ratkaisuna käytetään täyssähkömoottoreita pienkoneissa ja hybriditeknologiaa suuremmissa matkustajaliikenteen koneissa.

“Osallistumalla tähän Suomen ensimmäiseen sähkölentokonehankkeeseen saamme arvokasta tietoa sähkölentokoneiden akkujen lataamisesta, akkujen kestosta ja virrankulutuksesta lennon eri vaiheiden aikana. Tätä tietoa voimme hyödyntää ilmailun infrastruktuurin kehittämisessä ja rakentamisessa”, projektipäällikkö Tapio Poutiainen Fortumista toteaa.

Pipistrel Alpha Electro -sähkölentokonetta käytetään tutkimustiedon keräämisen lisäksi monipuolisesti lentäjäkoulutuksessa.

“Käyttökustannuksiltaan perinteistä lentokonetta edullisempi sähkölentokone mahdollistaa lentokoulutuksen aiempaa useammalle lentoharrastuksesta tai lentäjän urasta haaveilevalle. Eräiden arvioiden mukaan sähkölentokoneen käyttö lentokoulutuksessa voisi alentaa koulutuksen hintaa jopa yhdellä kolmasosalla”,   Janne Vasama, Helsingin sähkölentokoneyhdistyksestä kertoo.

Neste ja Dallas-Fort Worthin kansainvälinen lentoasema (DFW) yhteistyöhön ilmailun vastuullisuuden edistämiseksi

be09da963766eef8_800x800ar

Uusiutuvien tuotteiden johtava tuottaja Neste ja lentoasemien edelläkävijä vastuullisuudessa, Dallas-Fort Worthin kansainvälinen lentoasema (DFW) ovat aloittaneet yhteistyön DFW:ltä lähtevien lentokoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Osapuolia yhdistää näkemys siitä, että ympäristötietoisuus lisääntyy kaikkialla ja ilmailualalla tarvitaan toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sillä lentoliikenne on nopeimmin kasvava liikennemuoto.

”Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuuteen DFW:n kaltaisen edelläkävijän kanssa. Selvitämme yhdessä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää DFW:llä toimivien lentoyhtiöiden päästöjä ja pienentää niiden hiilijalanjälkeä. Sen lisäksi, että edistämme Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä DFW:llä, pyrimme tarjoamaan muita uusiutuvia ratkaisuja esimerkiksi jäänpoistossa, maaleissa ja muoveissa ilmailun kestävyyden parantamiseksi”, kertoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala. ”Tarjoamme kaiken osaamisemme vastuullisissa uusiutuvissa tuotteissa DFW:n avuksi, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa.”

”Toivomme, että tämän kumppanuuden avulla löydämme uusia tapoja pienentää lentoaseman hiilijalanjälkeä ja pystymme myös auttamaan kumppaneitamme pienentämään omaansa”, sanoo DFW:n lentoaseman ympäristöjohtaja Robert Horton. ”DFW:n tavoitteena on toteuttaa ohjelmia, jotka myötävaikuttavat  asemaamme sertifioituna hiilineutraalina lentoasemana ja pienentävät DFW:n ympäristöjalanjälkeä mahdollisimman paljon. Meille kumppanuus Nesteen kanssa on askel eteenpäin DFW:n toimien vastuullisuuden lisäämisessä ja päästöjen vähentämistavoitteidemme saavuttamisessa.”

Ilmailualan kunnianhimoinen tavoite on vähentää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä siten, että vuodesta 2020 alkaen kasvu on hiilineutraalia. Vuoteen 2050 mennessä lentoliikenteen hiilidioksidin nettopäästöjä on määrä vähentää 50 prosenttia. Tällä hetkellä kestävä uusiutuva lentopolttoaine on ainoa vaihtoehto fossiilisille polttoaineille lentoliikenteessä.

Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta koskeva teknologia on osoitettu toimivaksi. Sen laatuvaatimukset, lentokonemoottorien suorituskyky ja varastoinnin vakaus ja luotettavuus on testattu, ja niitä on seurattu tuhansilla kaupallisilla lennoilla. Neste MY uusiutuva lentopolttoaine (TM) pienentää käyttäjiensä ympäristöjalanjälkeä ja tuo siten asiakkaille huomattavaa etua. Se on valmistettu uusiutuvista ja kestävistä raaka-aineista, ja se vähentää huomattavasti tuotteen koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Uusi lentosäähavaintojärjestelmä otettiin käyttöön Pohjois-Suomessa

IMG_0433

Ilmatieteen laitoksen kehittämä ILMARI-lentosäähavaintojärjestelmä otettiin käyttöön Ivalon, Kittilän ja Kuusamon lentoasemilla touko-kesäkuun vaihteessa. Lähes kaikkien Suomen virallisten lentoasemien sääjärjestelmät päivitetään vuosina 2018—2020.

Järjestelmä tarjoaa entistä monipuolisemmat paikalliset säätiedot ilmailun käyttöön. Lisäksi se tuottaa runsaasti laadukasta yleiskäyttöistä säähavaintotietoa osana Suomen kansallista säähavaintoverkostoa.

”ILMARI-järjestelmä laajentaa merkittävästi lentoasemien havaintolaitevalikoimaa. Lämpötila-, kosteus-, ilmanpaine-, tuuli-, näkyvyys- ja pilvitiedot saadaan nyt vähintään kahdelta havaintolaitteelta. Kahdennetut havaintoanturit vähentävät palvelukatkoksia, parantavat merkittävästi järjestelmän toimintavarmuutta ja edelleen palvelun saatavuutta”, Havaintopalvelut-yksikön päällikkö Juhana Hyrkkänen Ilmatieteen laitokselta sanoo.

Uutena lentosääsuureena järjestelmä tuottaa RVR-tietoja (Runway Visual Range eli kiitotienäkyvyys), joita lentokentällä tarvitaan turvalliseen toimintaan erityisesti silloin, kun näkyvyys laskee riittävän huonoksi esimerkiksi sumu- tai lumisadetilanteessa. Järjestelmässä hyödynnetään myös Ilmatieteen laitoksella kehitettyä säätutkapohjaista ukkospilvien tunnistamismenetelmää ja laitoksen salamanpaikanninjärjestelmän tietoja. Niistä saadaan kohdennettua tietoa ukkospilvien sijainnista ja mahdollisesta salamoinnista lentoasemalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

”Vallitsevasta säätilanteesta saatavaa tietoa parantavat entisestään jäätämisanturi sekä sääkamerat, joista tuotetaan panoraamakuvia Ilmatieteen laitoksen meteorologien käyttöön”, Hyrkkänen sanoo.

Havaintodataa myös yleiseen käyttöön

Ilmailulle toimitettavien havaintotietojen lisäksi ILMARI-järjestelmä tuottaa runsaasti yleiskäyttöistä säähavaintodataa tutkijoiden, Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen, avoimen datan käyttäjien ja muiden laitoksen asiakkaiden tarpeisiin.

”Havaintodataa kertyy tietokantaan jopa minuutin välein, ja havainnot ovat ilmastollisesti edustavia sekä vertailukelpoisia Ilmatieteen laitoksen muiden vajaan 200 sääaseman kanssa”, Hyrkkänen korostaa.

Uuden lentosäähavaintojärjestelmän käyttöönottoon tähtäävä hanke käynnistyi vuonna 2013. Hankkeessa hyödynnettiin laajasti Ilmatieteen laitoksen luonnontieteellistä ja teknistä osaamista, minkä lisäksi mukana on ollut useita yhteistyökumppaneita. Ensimmäinen ILMARIn tuottama lentosäähavaintosanoma METAR lähti Ivalosta ilmailun viestiverkkoon 29.5.2018 klo 13.20 Suomen aikaa. Kittilässä järjestelmä otettiin käyttöön 4.6.2018 ja Kuusamossa 6.6.2018.

Ilmatieteen laitos tulee päivittämään lentosäähavaintojärjestelmät lähes kaikilla virallisilla lentoasemilla vuosina 2018–2020.

”Tavoitteena on palvella ilmailun asiakkaita paitsi laadukkaasti myös kustannustehokkaasti automaatiota hyödyntäen. Järjestelmää tullaan kehittämään asiakkaiden ja ilmailuyhteisön tarpeiden mukaan”, Hyrkkänen sanoo.

Lähivuosina keskitytään ilmailulle merkittävien sääilmiöiden parempaan havainnointiin ja havaintojen tehokkaaseen jakeluun. Tähän sisältyvät muun muassa jäätävien ilmiöiden, ukkospilvien ”esiasteen” ja rakeiden havainnoinnin kehittäminen.

Norwegian ja Pilot Union Finland ovat solmineet uuden kolmevuotisen sopimuksen

ehyqu7vy7gajw9jqj5ux

Norwegian ja Norwegianin lentäjien yhdistys (Pilot Union Finland, NPU FI) ovat allekirjoittaneet sopimuksen kattavasta työehtosopimuksesta (TES). Sopimus on voimassa kolme vuotta ja se on tärkeä askel Norwegianin kotimarkkinoiden vahvistamiseksi Pohjoismaissa.

– Tämä sopimus on erittäin tärkeä Norwegianille, sillä se luo pohjan henkilöstömme ja johtomme välisen hedelmällisen yhteistyön jatkumiselle. Se on ratkaisevan tärkeää Norwegianin tulevalle kasvulle ja kilpailukyvylle, sanoo Norwegian-konsernin HR-johtaja Helga Bollmann Leknes.

– Haluamme kiittää NPU Finlandin hallituksen jäseniä heidän rakentavasta ja myönteisestä panoksesta neuvotteluprosessin aikana. Sopimus mahdollistaa Norwegianille ennustettavuuden ja vakauden. Se myös vahvistaa Suomen tukikohdan lentäjien työolosuhteiden kehittämistä sekä tarjoaa heille jatkossakin selkeitä urapolkuja Norwegianissa. Odotamme innolla pitkää ja rakentavaa suhdetta NPU Finlandin kanssa, Leknes jatkaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä yhtiön kanssa käytyihin rakentaviin neuvotteluihin ja uuteen sopimukseen. Se osoittaa, että lentäjien työolosuhteet ovat Suomessa erittäin kilpailukykyiset. Olemme tyytyväisiä tuloksellisiin neuvotteluihin ja luottavaisia tulevaisuuteemme Norwegianissa, sanoo NPU FI:n puheenjohtaja Petri Puro.

Sopimus on voimassa 1. huhtikuuta alkaen ja se on solmittu kolmeksi vuodeksi. NPU Finlandin jäsenet äänestävät nyt sopimuksesta ennen kuin sitä aletaan virallisesti soveltaa. Norwegianilla on Suomessa, Helsinki-Vantaan lentoasemalla, yksi lyhyiden matkojen tukikohta, joka työllistää noin 150 lentäjää.

Useita sopimuksia vuonna 2018
Aiemmin tänä vuonna Norwegian solmi sopimuksen Spanish Pilot unionin (SEPLA) kanssa sekä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa olevia lentäjiä koskevan sopimuksen Scandinavian Pilot unionsin kanssa. Yhtiö ja Norwegian UNITEn edustajat ovat päässeet myös sopimukseen, joka koskee Lontoon Gatwickin UNITE-kaukolentojäsenyyttä. Tämä sopimus varmistaa sekä miehistölle että yhtiölle tulevan jatkuvan kasvun Gatwickin tukikohdassa. Norwegian on niin ikään allekirjoittanut aiemmin tänä vuonna Edinburghin tukikohtaa koskevan tunnustamissopimuksen (Recognition Agreement). Tällä hetkellä voimassa olevaa matkustamomiehistön sopimusta Norjassa ja Tanskassa jatkettu, ja PARAT ja NHO Luftfart ovat allekirjoittaneet sen.

Finnairin toukokuun 2018 liikennetiedot: Aasian liikenteen voimakas kasvu jatkui ja matkustajien määrä kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla

finnair-2786442_1280

Finnair kuljetti toukokuussa 1 146 300 matkustajaa eli 13,5 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi Aasian-liikenteessä, (+19,3 %), Euroopan-lennoilla (+11,0 %) ja kotimaan liikenteessä (+10,0 %). Pohjois-Amerikan reiteillä matkustajamäärät nousivat jopa 77,3 % Chicagon reitin lisävuorojen ja vertailukautta aikaisemmin avatun San Franciscon reitin vuoksi.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi toukokuussa ennätykselliset 21,5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi tätä hitaammin, 18,8 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 1,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 79,5 %.

Tarjotusta kapasiteetista 50 % oli Aasian-liikenteessä, 38 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet. Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 23,9 %, ja kasvu kohdistui pääasiassa lentojen lisäyksiin Tokioon, Bangkokiin ja Hong Kongiin sekä uuden Nanjingin reitin avaukseen. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kapasiteetti nousi 78,7 %. Kasvu on seurausta Chicagon lisävuoroista sekä San Franciscon lentojen aloittamisesta jo toukokuussa, kun ne viime vuonna aloitettiin vasta kesäkuussa. New Yorkiin lentojen määrä pysyi samana vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 12,0 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja istuinten lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useiden kohteiden, etenkin Tukholman, Tallinnan, Bergenin, Berliinin, Pietarin ja Moskovan, lisävuoroihin. Huhtikuun lopussa käynnistettiin lennot uuteen kohteeseen Stuttgartiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 11,8 % vertailujaksosta, ja sitä kasvatti etenkin Oulun lentojen lisäkapasiteetti.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 19,7 % Aasian-liikenteessä, 9,1 % Euroopan-liikenteessä, 87,2 Pohjois-Amerikan liikenteessä ja 12,3 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 81,1 %, Euroopan-liikenteen 77,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 84,5 % ja kotimaan liikenteen 62,9 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 1,8 prosenttiyksikköä 79,5 %:iin.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat toukokuussa 26,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,2 % erityisesti Pohjoismaiden ja Japanin rahtimarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Toukokuussa 88,0 % (89,9) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Kesäkuun liikennetiedote julkaistaan keskiviikkona 10.7.2018.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2018

toukokuu 2018 muutos % vuoden 2018 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 1 146,3 13,5 5 233,3 14,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 657,2 21,5 16 603,5 18,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 907,4 18,8 13 634,5 19,4
Matkustajakäyttöaste % 79,5 -1,8p 82,1 0,4p
Rahti ja posti tn 13 603,7 -0,1 56 937,4 -1,8
Tarjotut tonnikilometrit 539,6 20,0 2 454,0 18,1
Myydyt tonnikilometrit 345,0 14,4 1 580,1 15,2
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 196,7 19,3 982,3 26,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 827,4 23,9 8 579,3 26,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 481,2 19,7 7 442,1 26,7
Matkustajakäyttöaste % 81,1 -2,8p 86,7 -0,0p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 739,0 11,0 3 020,0 11,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 404,5 12,0 5 904,7 8,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 094,8 9,1 4 616,9 9,5
Matkustajakäyttöaste % 77,9 -2,1p 78,2 0,6p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 35,0 77,3 130,0 19,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 295,9 78,7 1 181,5 19,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 250,2 87,2 968,4 22,2
Matkustajakäyttöaste % 84,5 3,9p 82,0 2,1p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 175,6 10,0 1 101,0 11,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 129,1 11,8 938,0 20,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 81,2 12,3 607,0 13,8
Matkustajakäyttöaste % 62,9 0,3p 64,7 -3,5p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 909,2 -20,6 7 574,8 -24,2
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 946,1 12,4 3 290,6 -7,2
– Asian rahtiliikenne tn 9 790,9 13,7 42 478,0 17,6
– Kotimaan rahtiliikenne tn 50,9 12,4 238,1 -59,6
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 12 697,2 6,6 53 581,5 6,6
Rahtilento tn** 906,5 -47,1 3 355,9 -56,6
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 603,7 -0,1 56 937,4 -1,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 148,8 19,2 628,8 12,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 84,8 2,6 360,0 2,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 146,9 26,4 621,1 20,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 83,3 12,2 354,5 13,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 57,0 -9,3p 57,3 -5,8p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 43,6 -19,4p 47,9 -5,6p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,0 -6,2p 64,3 -3,2p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 56,7 -7,2p 57,1 -3,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnair aloittaa codeshare-yhteistyön Cathay Dragonin kanssa ja kasvattaa reittiverkostoaan Aasiassa

cq5dam.rendition.900.600

Finnair on solminut uuden codeshare-yhteistyösopimuksen Cathay Pacific Airlinesin kanssa. Codeshare-sopimus koskee Hongkongissa sijaitsevan Cathay Pacific Airlines -yhtiön tytäryhtiön Cathay Dragonin liikennöimiä reittejä Hongkongin ja valittujen Aasian kohteiden välillä. Aasiaan matkustavat Finnairin asiakkaat saavat näin entistä sujuvammat ja kattavammat yhteydet Hong Kongista eteenpäin.

Finnairin asiakkaat voivat lentää 15. kesäkuuta alkaen Cathay Dragonin yhteyksillä Hongkongista

  • Hanoihin ja Danangiin, Vietnamiin
  • Yangoniin, Myanmariin
  • Phnom Penhiin ja Siem Reapiin, Kambodžaan

Nämä codeshare-lennot tulevat myyntiin 5. kesäkuuta.

Lisäksi 11. heinäkuuta alkaen Finnairin asiakkaat voivat lentää Hongkongista Cathay Dragonin lennolla Kuala Lumpuriin, kunhan asialle saadaan vielä viranomaishyväksyntä. Nämä liput tulevat myyntiin 28. kesäkuuta.

Finnairin asiakkaat voivat nauttia Cathay Dragonin lennoilla myös oneworld erikoiseduista ja palkinnoista – kuten lentopisteiden keräämisestä ja lunastamisesta.

”Olemme iloisia tästä uudesta yhteistyöstä Cathay Dragonin kanssa. Yhteistyö kasvattaa Aasian verkostoamme entisestään, ja suomalaiset saavat uusia sujuvia jatkoyhteyksiä Aasian kohteisiin Hongkongin lennoiltamme. Lennämme kymmenen lentoa viikossa Helsingistä Hongkongiin, ja saamme yhden uuden viikkovuoron talvikaudella 2018.”, kertoo Philip Lewin, lentoyhtiösuhteista vastaava johtaja.

Cathay Dragon

Cathay Dragon on Hongkongissa sijaitsevan alueellisen Cathay Pacific -konsernin tytäryhtiö, joka operoi 47 koneella lentoja yli 50 kohteeseen Kiinassa ja muualla Aasiassa.

Mitä tehdä, jos myöhästyy lennolta? Vakuutusyhtiön asiantuntijalta kattavat ohjeet

pexels-photo-1098745

Monet suuntaavat kesäloman viettoon ulkomaille. Odotuksissa on rentoa yhdessäoloa ja uusia elämyksiä, mutta aina matka ei mene täysin suunnitellusti. Lue vinkit siihen, kuinka toimia, jos myöhästyt esimerkiksi jatkolennolta.

Suomalaiset matkustavat innokkaasti ulkomaille lomillaan. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 2017 tehtiin ulkomaille 8,5 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Eurooppa on suomalaisten kestosuosikki, mutta monet suuntaavat myös Aasiaan tai Amerikkaan. Etenkin kaukokohteisiin matkustetaan usealla lennolla, mutta myös lyhyemmillä matkoilla vaihdetaan välilaskut ovat yleisiä.

– Matkailu on muuttunut ja ihmiset kokoavat nykyään matkansa erilaisista palasista. Matkat koostuvat usein monista eri lennoista ja majoituksista. Tarkkaa arviota myöhästymisten määrästä on vaikea sanoa, mutta myöhästymisiä ilmoitellaan meille monta puhelua päivässä, korvauspalveluiden päällikkö Heidi-MariaHänninen LähiTapiolasta kertoo.

Kuinka sitten toimia tilanteessa, jossa matkanteko katkeaa jatkoyhteydeltä myöhästymiseen? Hänninen kehottaa olemaan ensimmäiseksi yhteydessä lentoyhtiöön, joka hoiti lentoa, jolta myöhästyi.

– Heillä on velvollisuus järjestää uusi lento ja tiettyjä korvausvelvollisuuksia, mikäli esimerkiksi jatkolento on ostettuna samassa lentolipussa kuin myöhästynytkin lento. On tärkeää muistaa, että vakuutusyhtiö ei valitettavasti tee käytännön järjestelyjä uusien jatkoyhteyksien osalta, mikäli asiakas myöhästyy kulkuvälineestä.

Uusi lento korvataan, ei alkuperäistä

Asiakas voi kuitenkin hakea korvausta vakuutusyhtiöstä ostettuaan uuden lennon jatkaakseen matkaa. Tässä vaiheessa erityisen tärkeää on muistaa, että korvattavaksi tulee nimenomaisesti uusi lento, ei alkuperäinen menetetty lento.

Korvauksen hakemista varten vakuutusyhtiöön tulee toimittaa lentoyhtiön tai muun palveluntarjoajan todistus myöhästymisen syystä.

– Myöhästymisen tulee johtua sääesteestä, teknisestä viasta, liikennevahingosta, luonnonmullistuksesta tai rikollisesta teosta, joka on aiheuttanut vakuutetun matkalla käyttämän yleisen kulkuneuvon myöhästymisen. Vakuutetun yksityistä kulkuneuvoa kohdannut liikennevahinko oikeuttaa myös matkan myöhästymisen korvattavuuteen. Nämä korvattavat myöhästymisen syyt eivät useinkaan ole asiakkaiden tiedossa, Hänninen kuvailee.

Korvauksia matkoista ja majoituksesta

Lähtökohtaisesti kaikkiin LähiTapiolan matkustajavakuutuksiin sisältyy myöhästymisturva. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalle maksetaan ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja, jotka ovat aiheutuneet myöhästymisen muutettua alkuperäistä matkasuunnitelmaa.

Korvaussumma voi vaihdella vakuutuksesta riippuen. Maksimissaan se on yhdelle henkilölle 2000 euroa.

– Uuden kulkuyhteyden lisäksi korvattavaksi voi tulla esimerkiksi hotellimajoitus, mikäli uusi lento lähtee vasta seuraavana päivänä. Osassa vakuutuksissa maksetaan myös odotusajankorvausta yli kuuden tunnin odotuksen ylittävältä ajalta. Mikäli myöhästyminen aiheuttaa sen, ettei vakuutettu voi jatkaa matkaa alkuperäiseen määränpäähän ollenkaan, maksetaan korvaus menetetyistä matkapäivistä.

oneworld connect avaa pienemmille lentoyhtiöille oven maailman johtavaan allianssiin

jet-airplane-in-the-sky-with-sun

oneworld-allianssi on esitellyt uuden jäsenyysohjelman, joka tarjoaa pienemmille lentoyhtiöille mahdollisuuden liittyä osaksi oneworld-allianssia. oneworld connect mahdollistaa entistä laajemman kansainvälisen verkoston tarjoamisen asiakkaille.

oneworld connect on ensimmäinen uusi jäsenohjelma sitten oneworldin perustamisen jälkeen. Ensimmäinen lentoyhtiö oneworld connect -ohjelmassa on Fiji Airways. oneworld neuvottelee muiden ohjelmasta kiinnostuneiden lentoyhtiöiden kanssa Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Euroopassa.

Jokaisella oneworld connect -jäsenellä tulee olla vähintään kolme oneworldin jäsentä sponsoreinaan, jotta yhtiö voidaan ottaa ohjelman jäseneksi. Fiji Airwaysin alkuperäisiä sponsoreina ovat oneworldin perustajajäsenet American Airlines, British Airways, Cathay Pacific ja Qantas. Qantas toimii lisäksi Fiji Airwaysin mentorina oneworld connect –ohjelman käyttöönoton ajan.

American Airlinesilla, Cathay Pacificilla ja Qantasilla on jo kanta-asiakkuus- ja code-share-yhteistyö Fiji Airwaysin kanssa. British Airways ja Fiji Airways neuvottelevat mahdollisesta kahdenvälisestä yhteistyöstä.

oneworldin lehdistötiedote on luettavissa kokonaisuudessaan oneworldin nettisivuilta.