Trafi hakee ultrakevyttä lentokonetta sakkausvaroitinasennuksen tutkimista varten

Harrasteilmailun riskikartoituksessa todettiin, että ultrakevyille lentokoneille on erityisesti vesilentotoiminnassa sattunut sakkausonnettomuuksia. Tämän vuoksi Trafi on päättänyt tehdä selvityksen, jonka tarkoituksena on tuottaa yleisesti julkaistavaa ohjemateriaalia sakkausvaroitinasennusten suunnittelun tueksi ultrakeveisiin lentokoneisiin. Asennuksen käytännön todentamista varten haetaan vesilentokäytössä yleisintä tyyppiä edustavaa Ikarus C 42 -tyypin ultrakevyttä lentokonetta, johon toteutetaan sakkausvaroitinasennus kevään 2015 aikana.

Koeasennuksen suunnittelu- ja hyväksyntäkuluista vastaa Trafi. Yhdessä sovittavan sakkausvaroitinlaitteiston osien hankintakuluista, suunnitelman mukaisesta asennustyöstä ja koelennoista aiheutuvista kuluista vastaa koneen omistaja. Asennettu laitteisto jää lentokoneen omistajan omistukseen. Suunnittelutyön tekijänoikeudet jäävät Trafille materiaalin julkaisua varten.

Halukkaita sopivan ultrakevyen lentokoneen omistajia pyydetään ilmoittamaan 31.1.2015 mennessä koneensa käytettäväksi tutkimukseen Liikenteen turvallisuusvirastolle osoitteeseen kirjaamo@trafi.fi tai PL 320, 00101 Helsinki. Viestissä tulee olla viittaus ”Ultrakevyt lentokone sakkausvaroitinasennusta varten, TRAFI/30368/02.03.01/2014”

Mikäli halukkaita ilmoittautuu useampia, valitaan lähimpänä pääkaupunkiseutua käytettävissä oleva yksilö ja ensisijaisesti kone, jota käytetään vesilentotoiminnassa. Kone saa kuitenkin olla pyörävarustuksessa koelentojen aikana. Tarvittaessa valinta ratkaistaan sopivimpien ehdokkaiden joukosta arvalla.