Ilmatilauudistuksen käyttöönotto sujui hyvin

Suomessa toteutettiin 15.11. ilmatilauudistus, joka parantaa lentojen suunnittelua ja toteutusta. Ilmatilauudistuksen myötä koneet lentävät kulloinkin järkevintä reittiä ja optimaalisella lentokorkeudella . Ilmatilauudistuksen käyttöönotto sujui hyvin ja uudistus toimii suunnitellusti.

Ilmatilan käyttäjät ovat varautuneet kiitettävästi ilmatilauudistukseen ja uudet reitit on otettu lentoyhtiöissä sujuvasti käyttöön.

Käyttöönottopäivänä lentoliikenteessä esiintyi enimmillään tunnin viiveitä, koska lentoliikennettä on säädelty uudistuksen sujuvan käyttöönoton varmistamiseksi. Käyttöönoton jälkeen viiveet lentoyhtiöille ovat olleet pieniä ja ne ovat vaihdelleet vuorokaudenajan mukaan keskimäärin 0-27 minuuttia.
Viiveet jakautuvat tasapuolisesti lähtevän ja tulevan liikenteen osalta. Vaikutuksia on ollut myös Euroopasta Aasiaan suuntautuviin ylilentoihin.

Lentoliikenteen säätely jatkuu marraskuun loppuun saakka, joten pieniä viiveitä voi lentoliikenteessä vielä esiintyä. Joulukuun alussa siirrytään täyteen kapasiteettiin.

Käytännössä uudistuksessa on kyse siitä, että ilmatilan rakenteet ja lentoreittien linjaukset muuttuvat. Ilmatilauudistus on osa laajempaa pohjoiseurooppalaista kehitystyötä, johon velvoittavat esimerkiksi EU:n Single European Sky -säädökset. Kaupallisen lentoliikenteen sujuvuuden lisäksi uudistuksessa on otettu huomioon maanpuolustusnäkökohdat, puolustusvoimien lentotoimintatarpeet sekä harrasteilmailun toimintamahdollisuudet.

Tavalliseen lentomatkustajaan uudistus ei vaikuta, mutta määräysten yhdenmukaistaminen muiden Euroopan maiden kanssa parantaa erikoistilanteiden hallintaa. Tällainen oli esimerkiksi vuonna 2010 sattunut tuhkakriisi.

Suomen ilmatila uudistui edellisen kerran noin 15 vuotta sitten. Uudistus on ajankohtainen, sillä liikennevirrat ovat tässä ajassa muuttuneet oleellisesti.