Keskisuomalainen: Hornetien valvontalennot roimassa kasvussa

HN_457_isokuva

Kuva: Ilmavoimat

Suomen ilmavoimien hävittäjien tunnistus- ja valvontalentojen määrä on noussut jopa 50 prosenttia viime vuodesta. Näin totesi Keskisuomalaiselle Ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Petri Tolla.

– Operatiivisten lentojemme määrä on kasvanut, koska lentoliikenne maamme rajojen tuntumassa on lisääntynyt suurin piirtein samassa suhteessa, Tolla sanoi.

Käytännössä Tolla tarkoittaa Suomenlahden kansainvälistä ilmatilaa, jossa valtioiden ilma-alusten liikenne on kasvanut noin puolella viime vuodesta.

Valtion ilma-aluksia ovat joko valtiohallinnon lentokoneet tai sotilaskoneet. Suurin osa Suomenlahdella liikkuvista vieraan valtion ilma-aluksista on venäläisiä.

Operatiivisiin syihin vedoten Tolla ei tarkentanut, koskevatko Ilmavoimien tunnistus- ja valvontalennot pääasiassa venäläisiä koneita. Ilmavoimat ei myöskään kerro tunnistus- ja valvontalentojensa määriä.

–Kun lentoliikennettä on enemmän, on luonnollisesti meilläkin enemmän töitä, Tolla totesi.

Venäläiskoneet ovat loukanneet Suomen ilmatilaa tänä vuonna poikkeuksellisen useasti.