Trafi: Uusi ilmatila käyttöön – muutoksia sekä kaupalliselle ilmailulle että harrastajille

Suomi saa uuden ilmatilarakenteen ensi torstaina 13.11.2014. Kaupalliselle liikenteelle kysymyksessä on tervetullut uudistus, joka mahdollistaa tulevaisuudessa entistä ympäristöystävällisemmän ja taloudellisemman lentoreittien suunnittelun. Harrasteilmailijoiden käyttöön muutos tuo enemmän valvomatonta ilmatilaa, mutta sen myötä myös entistä suurempaa vastuuta omasta toiminnastaan.

Samalla otetaan käyttöön yhteiset eurooppalaiset lentosäännöt ja eroavaisuudet eurooppalaisten valtioiden välillä vähenevät merkittävästi. Sääntely yksinomaan kansallisista lähtökohdista päättyykin eurooppalaisten lentosääntöjen voimaantulon myötä.

Lopputuloksessa kuuluu kaikkien ilmatilan käyttäjien ääni

Ilmatilauudistus on kaikkien aikojen suurin muutos Suomen ilmatilarakenteessa ja sillä tuetaan myös puolustusvoimien rakenneuudistusta. Ilmatilauudistusta on tehty tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja lausuntoja valmistelun eri vaiheissa on tullut runsaasti. Lopputulos onkin eri tahojen mielipiteitä kuullen Trafissa hiottu ratkaisu, jossa on onnistuttu sovittamaan yhteen siviili-, sotilas- ja harrasteilmailun tarpeet.

Positiivisena asiana muutoksessa on koettu ilmatilan entistä dynaamisempi käyttö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmatilan varaamista eri toimijoiden tarpeisiin voidaan koordinoida aikaisempaa tehokkaammin ja tällä voidaan vastata jatkossa joustavammin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Eniten kritiikkiä on saanut toisiotutkavastaimen eli transponderin käyttövaatimusten ulottaminen hieman aikaisempaa laajemmalle. Uusilla alueilla, joilla transponderin käyttöä jatkossa edellytetään, liikennemäärät kasvavat lähitulevaisuudessa merkittävästi. Uudet laitevaatimukset on jouduttu asettamaan vallitsevan hyvän turvallisuustason säilyttämiseksi näillä alueilla.

Trafi pyrkii ilmatilauudistuksella mahdollistamaan kaupalliselle ilmailulle entistä paremmat toimintaedellytykset. Samalla harrasteilmailun käyttöön vapautuu enemmän ilmatilaa, mutta harrastajan on oltava entistä huolellisempi lentoa valmistellessaan. Uudistukseen liittyvillä rakenne- ja säädösmuutoksilla pyritään myös luomaan edellytyksiä miehittämättömien ilma-alusten entistä laajamittaisemmalle käytölle.

Lisätietoa ilmatilauudistuksesta ja usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen Trafin nettisivuilla:www.trafi.fi/ilmailu/lennonvarmistus_ja_ilmatila/ilmatilan_kokonaisuudistus