Finnairin Lokakuun 2014 Liikennetiedot

Finnair muuttaa talviliikennekauden alusta liikennetietojen raportointikäytäntöä ja lakkaa raportoimasta lomaliikennettä erillisenä liikennealueena. Näistä muutoksista on tiedotettu 7.11.2014 erillisellä tiedotteella.

Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi lokakuussa 0,8 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 79,4 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti laski lokakuussa 2,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 0,8 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 6,1 prosenttia ja kapasiteetti 4,7 prosenttia edellisvuodesta.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 0,7 prosenttia ja kapasiteetti 6,3 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 65,9 prosenttia.

Finnairin lennoista 92,3 prosenttia (90,3) saapui lokakuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Lokakuu 2014

Lokakuu 2014 muutos % Vuoden 2014 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 839,6 5,0 8 196,3 3,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 676,0 0,8 26 169,9 -0,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 125,1 1,8 21 153,2 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 79,4 0,8 p 80,8 0,3 p
Rahti ja posti tn 12 982,6 -3,2 125 392,6 2,7
Tarjotut tonnikilometrit 398,3 -1,4 3 935,5 -1,2
Myydyt tonnikilometrit 275,2 3,1 2 660,5 0,6
Kokonaiskäyttöaste % 69,1 3,0 p 67,6 1,2 p
Eurooppa
Matkustajat 1000 545,5 8,0 5 154,1 4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 146,5 4,7 10 443,3 0,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 888,9 6,1 8 287,2 0,4
Matkustajakäyttöaste % 77,5 1,0 p 79,4 -0,3 p
Pohjois-Amerikka
Matkustajat 1000 15,1 -6,0 190,7 -8,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 116,0 -2,4 1 505,3 -7,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 100,2 -5,6 1 304,1 -8,9
Matkustajakäyttöaste % 86,4 -3,0 p 86,6 -1,2 p
Aasia
Matkustajat 1000 142,4 -1,9 1 442,2 -1,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 315,5 -2,1 13 149,3 -1,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 073,1 -0,8 10 852,1 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 81,6 1,1 p 82,5 0,9 p
Kotimaa
Matkustajat 1000 136,6 2,8 1 409,4 6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 98,0 0,8 1 072,0 4,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 62,9 2,7 709,9 6,1
Matkustajakäyttöaste % 64,2 1,2 p 66,2 1,3 p
Rahti
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 478,7 -0,4 96 592,1 1,1
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 189,3 -3,8 19 992,2 1,5
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 540,7 -12,6 6 305,8 -0,3
– Asian rahtiliikenne tn 7 583,3 1,8 68 802,6 1,3
– Kotimaan rahtiliikenne tn 165,3 -5,1 1 491,4 -3,4
Rahtilento tn** 2 503,9 -13,3 28 800,5 8,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 982,6 -3,2 125 392,6 2,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 120,7 -6,3 1211,7 -1,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 79,5 -0,7 766,6 3,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,9 3,7 p 63,3 2,8 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 43,9 -6,8 p 52,0 -1,4 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 66,8 4,4 p 62,3 2,7 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna