Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Liikennöintilupa Suomen ja Israelin väliseen lentoliikenteeseen haettavana

Liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa Suomen ja Israelin väliseen lentoliikenteeseen oikeuttavan liikennöintiluvan haettavaksi.

Määräaika

Liikennöintilupahakemus on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastoon 3.11.2014 klo 16.15 mennessä.

Hakemus on laadittava 24.6.2004 annetun Ilmailulaitoksen päätöksen liikennöinnistä reitillä, johon kohdistuu käyttörajoituksia (Ilmailulaitoksen normisarja 2/2004) 3 kohdan mukaisesti. Lisätietoja saa Liikenteen turvallisuusviraston yhteyshenkilöltä.