Suomen lentokenttien kautta lensi 1,5 miljoonaa matkustajaa elokuussa 2023

Tilastokeskuksen mukaan Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä yli 1,5 miljoonaa matkustajaa elokuussa 2023. Matkustajia oli 6 % edellisvuotta enemmän, mutta kolmanneksen vähemmän kuin vuoden 2019 elokuussa. Kotimaanlentojen matkustajamäärä laski 8 %, kun taas ulkomaanlentojen matkustajamäärä kasvoi 9 % vuoden 2022 elokuuhun verrattuna.

Matkustajien määrä oli 66 % koronapandemiaa edeltäneestä tasosta

Elokuussa 2023 Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi 1,4 miljoonaa ja muiden kotimaan lentoasemien kautta yhteensä 150 000 matkustajaa. Vuoden 2022 elokuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat Helsinki-Vantaalla 7 % ja muilla kotimaan lentoasemilla prosentin suuremmat.

Lentoliikenteen matkustajista 86 % matkusti ulkomaan lennoilla ja 14 % kotimaan lennoilla. Ulkomaanlentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 93 % ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 34 %.

Matkustajien määrä oli yhä jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 33 % ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä 24 % alhaisempi kuin vuoden 2019 elokuussa. Vuotta 2019 käytetään tilastossa vertailuvuotena kuvaamaan ilmaliikenteen matkustajamääriä ennen pandemiaa.

Elokuussa 2023 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 12 893 tonnia. Tonneista 97 % kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 100 % kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 5 246 tonnia (41 %) oli saapuneita ja 7 647 tonnia (59 %) lähteviä.