Finnair-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Finnair siivitti tuloksensa pakkaselta reippaasti plussan puolelle

Toinen vuosineljännes oli vahva. Kuljetimme 2,8 miljoonaa matkustajaa ja matkustajakäyttöasteemme oli 76 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 66,2 miljoonaa euroa. Olen ylpeä siitä, miten Finnairin koko tiimi on tuonut yhtiön ulos pandemiasta ja sopeutunut Venäjän ilmatilan sulkuun uudella strategialla ja sen menestyksekkäällä toteutuksella.

Vahvan neljänneksen taustalla olivat pirteänä jatkunut matkustuskysyntä ja Finnairin strategian onnistunut toteutus. Vastasimme hyvin kysyntään tasapainoisella verkostollamme ja hinnoittelu- ja myyntipanoksemme olivat onnistuneita. Myös kustannustenhallintatoimet ovat tuottaneet tulosta. Toisen neljänneksen nettotulos nousi 138,6 miljoonaan euroon. Tulosta paransi aiemmin alaskirjattujen laskennallisten verosaamisten palauttaminen selvästi parantuneiden tuloskunnon sekä liiketoiminnan pidemmän aikavälin näkymien myötä.

Esittelimme uuden Superlight-lipputyypin ja muutoksia matkatavarakiintiöihin samalla tehostaen käsimatkatavarasääntöjen valvontaa. Muutokset tukevat lentojen lähtötäsmällisyyttä ja lisämyyntiä sekä laajentavat asiakkaiden valinnanvaraa. Uusi lipputyyppi on osa Finnairin strategiaa tarjota kattava valikoima tuotteita ja hintapisteitä eri asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi saimme päätökseen strategiamme mukaisen laivaston optimoinnin, kun teimme pitkäaikaisen A330-koneiden vuokrasopimuksen oneworld-kumppanimme Qantasin kanssa. Näin saamme kannattavaan käyttöön A330-koneitamme, joiden kantama rajoittaa niiden käyttöä Finnairin omassa kaukoliikenteessä nykytilanteessa.

Toisella neljänneksellä Finnairin nettosuositteluindeksillä mitattu asiakastyytyväisyys oli 35, mikä on hyvä taso kansainvälisessä vertailussa. Asiakastyytyväisyyden keskeinen tekijä, lentojen täsmällisyys, pysyi hyvänä ollen 85 %, ja uudistetut kaukoliikennematkustamomme saivat edelleen erinomaista palautetta asiakkailta. Lisäksi kotikenttämme Helsinki-Vantaa valittiin omassa kokoluokassaan Euroopan parhaaksi lentoasemaksi. Finnair valittiin 13. kertaa peräkkäin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi asiakkaiden näkemyksiin perustuvassa Skytrax-arvioinnissa.

Pandemian pitkä häntä näkyy globaalissa lentoliikenteessä kapasiteetin pullonkauloina: lentokoneista, varaosista, lentäjistä ja muusta henkilökunnasta on globaalisti pulaa. Globaalit kapasiteettihaasteet vaikuttivat Finnairiin kahdella tavalla: toisaalta ne tarjosivat mahdollisuuksia lentokoneiden ja miehistön vuokrauksiin, toisaalta ne pidensivät koneiden huoltoaikatauluja, mikä on johtanut suunniteltua vähäisempään kapasiteettiin joillakin reiteillä ja joidenkin lentojen perumiseen kesäkauden lopulta.

Kuluneen vuoden aikana Finnair on edistynyt hyvin strategiansa toteutuksessa ja markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien aktiivisessa hyödyntämisessä. Olemme muun muassa tehneet onnistuneita verkostovalintoja ja allokoineet kapasiteettia tuottavasti, tehostaneet myyntiä kasvattamalla merkittävästi suoran jakelun osuutta ja parantaneet kustannustehokkuutta samalla säilyttäen operatiivisen laadukkuuden. Tämän takia myös Finnairin pidemmän aikavälin näkymä on parantunut ja samalla liiketoimintaympäristöön liittyvät erityiset riskit ovat normalisoituneet pandemian aiheuttamien vaikutusten hälvennyttyä ja Finnairin sekä markkinoiden sopeuduttua Venäjän ilmatilan sulkuun.  Kerroimme kesäkuussa saavuttavamme aiemman strategisen kannattavuustavoitteemme eli vähintään 5 %:n vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin 12–18 kuukautta aiemmin arvioitua aikaisemmin. Olemme nyt tilanteessa, jossa voimme nostaa strategista kannattavuustavoitettamme 6 %:iin vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi suunnittelemme lunastavamme 200 miljoonan euron hybridilainan syyskuun alussa. Samalla olemme tehneet joitain päivityksiä strategiamme painotuksiin. Tiedostamme, että emme ole valmiita ja strategiamme toteutustyö jatkuu määrätietoisesti.

Kesän vilkkaimmat matkustusviikot ovat näkyneet täysinä koneina ja kiireisinä päivinä lentoasemilla. Haluan kiittää asiakkaitamme siitä, että saamme olla osa heidän matkaansa myös tänä kesänä. Samalla erityiset kiitokset kaikille finnairilaisille erinomaisesta työstä ja sitoutuneisuudesta huolehtia asiakkaidemme sujuvasta matkanteosta ja lentojen turvallisesta operoinnista joka päivä.

UUSI OHJEISTUS 21.7.2023

Finnair toistaa 27.4.2023 antamansa kapasiteettiohjeistuksen, jonka mukaan se arvioi lentävänsä vuoden 2023 aikana 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna.

Finnair toistaa aiemman ohjeistuksensa, jossa yhtiö arvioi, että koko vuoden 2023 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuodesta 2022, mutta se ei vielä yllä vuoden 2019 tasolle (3 097,7 miljoonaa euroa).

Yhtiö tarkentaa 13.6.2023 julkaisemansa positiivisen tulosvaroituksen yhteydessä antamaansa ohjeistusta koko vuoden 2023 vertailukelpoisesta liiketuloksesta ja arvioi nyt sen olevan 150–210 miljoonan euron välillä.

Finnairin toimintaympäristöön liittyvät erityiset riskit ovat normalisoituneet pandemian vaikutusten hälvettyä ja markkinoiden sopeuduttua Venäjän ilmatilan sulkuun. Riskit liittyen inflaation ja korkotason nousun vaikutuksista kysyntään ja kustannuksiin ovat kuitenkin edelleen koholla aiheuttaen toimintaympäristön epävarmuutta. Yhtiön arvio vertailukelpoisesta liiketuloksesta perustuu tämänhetkiseen polttoainehintaan ja valuuttakurssiin.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2023 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Vahva neljännes vahvan kysynnän ja onnistuneen strategian toteutuksen tuloksena. Yhtiö nostaa pidemmän aikavälin kannattavuustavoitettaan.

Huhti–kesäkuu 2023

 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,20)*. Kauden tulos sisälsi 99 miljoonan euron positiivisen kertaluonteisen tuloverokirjauksen.
 • Liikevaihto kasvoi 36,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 749,2 miljoonaa euroa (550,3).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 66,2 miljoonaa euroa (-84,2). Liiketulos oli 65,8 miljoonaa euroa (-92,9).
 • Kassavarat olivat 1 530,6 miljoonaa euroa (31.12.2022: 1 524,4) ja omavaraisuusaste oli 13,1 prosenttia (31.12.2022: 9,9).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta oli 175,8 miljoonaa euroa (182,0) ja investointien nettorahavirta -187,7 miljoonaa euroa (2,8).** Bruttoinvestoinnit olivat 62,5 miljoonaa euroa (34,1).
 • Matkustajamäärä kasvoi 19,4 prosenttia 2,8 miljoonaan (2,4).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 17,5 prosenttia 9 212,8 miljoonaan kilometriin (7 841,2).
 • Matkustajakäyttöaste oli 76,3 prosenttia (67,3).

Tammi–kesäkuu 2023

 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,36).
 • Liikevaihto kasvoi 52,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 443,9 miljoonaa euroa (950,1).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 67,1 miljoonaa euroa (-217,1). Liiketulos oli 74,1 miljoonaa euroa (-257,8).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta oli 382,6 miljoonaa euroa (217,3) ja investointien nettorahavirta -331,4 miljoonaa euroa (-20,8).** Bruttoinvestoinnit olivat 136,2 miljoonaa euroa (100,3).
 • Matkustajamäärä kasvoi 39,8 prosenttia 5,4 miljoonaan (3,9).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 20,4 prosenttia 17 763,0 miljoonaan kilometriin (14 756,4).
 • Matkustajakäyttöaste oli 75,7 prosenttia (57,9).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Investointien nettorahavirta sisälsi vuoden toisella neljänneksellä 128,1 miljoonaa euroa sijoituksia (4,8 miljoonaa euroa lunastuksia) rahamarkkinarahastoihin tai muihin lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin (maturiteetti yli kolme kuukautta). Vuoden alkupuoliskolla näitä sijoituksia tehtiin 191,9 miljoonalla eurolla (2,9 miljoonaa euroa). Ne ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.