Suomen lentokenttien kautta lensi 1,6 miljoonaa matkustajaa kesäkuussa 2023

Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 89 % kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä

  • Lentoliikenteen matkustajista 86 % matkusti ulkomaanlennoilla.
  • Matkustajien määrä oli kolmanneksen jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta.
  • Rahdin määrä pysytteli alkuvuoden tasolla.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä noin 1,6 miljoonaa matkustajaa kesäkuussa 2023. Matkustajia oli 7 % edellisvuotta enemmän, mutta kolmanneksen vähemmän kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Kotimaan lentojen matkustajamäärä laski 13 %, kun taas ulkomaanlentojen matkustajamäärä kasvoi 12 % vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna.

Ulkomaanlentojen osuus jatkaa kasvuaan

Kesäkuussa 2023 Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi 1,4 miljoonaa ja muiden kotimaan lentoasemien kautta yhteensä 175 000 matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 89 % kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Lentoliikenteen matkustajista 86 % matkusti ulkomaan lennoilla ja 14 % kotimaan lennoilla. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 92 % ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 36 %. Vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat Helsinki-Vantaalla 8 % ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteensä prosentin suuremmat.

Matkustajien määrä oli kolmanneksen jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 32 % ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 39 % alhaisempi kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Vuotta 2019 käytetään tilastossa vertailuvuotena kuvaamaan ilmaliikenteen matkustajamääriä ennen pandemiaa.

Kesäkuussa 2023 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 15 817 tonnia. Tonneista 97 % kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99 % kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 7 208 tonnia (46 %) oli saapuneita ja 8 610 tonnia (54 %) lähteviä.