Neste ja ITOCHU juhlistavat ensimmäistä uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusta Etihad Airwaysille Japanissa

Neste ja ITOCHU juhlistavat tänään ensimmäistä Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine -tuotteen toimitusta Arabiemiraattien lentoyhtiölle Etihad Airwaysille Japanissa. Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen toimitus Etihadille on ensimmäinen kerta Japanissa, kun uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan ulkomaalaiselle lentoyhtiölle japanilaisella lentoasemalla. Uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan Etihadin lentokoneisiin Naritan kansainvälisellä lentoasemalla.

Tämä saavutus perustuu Nesteen ja ITOCHUn hiljattain laajentuneeseen kumppanuuteen, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuutta Japanissa. ITOCHU jakelee Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta Japanissa, jossa polttoainetta on aluksi saatavilla kahdella suurimmalla kansainvälisellä lentoasemalla: Tokion Hanedassa ja Naritassa.

Uusiutuvalla lentopolttoaineella on keskeinen rooli ilmailualan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Neste ja ITOCHU ovat sitoutuneet tukemaan Japania sen maa-, infrastruktuuri-, liikenne- ja matkailuministeriön uusiutuvalle lentopolttoaineelle asettaman 10 prosentin käyttötavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

”Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen toimitus Etihadille on merkittävä askel uusiutuvan lentopolttoaineemme käytön lisäämisessä Japanin markkinoilla”, sanoo Sami Jauhiainen, Vice President APAC, Renewable Aviation, Neste. “Kumppanuutemme ITOCHUn kanssa pyrkii tukemaan japanilaisia ja kansainvälisiä lentoyhtiöitä sekä muita polttoainetoimittajia Hanedan ja Naritan kansainvälisillä lentoasemilla. Näin voidaan nopeuttaa uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa ja siten lentämisestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Olen iloinen nähdessäni, että tämä kumppanuus tuottaa jo konkreettisia tuloksia, ja odotan innolla, että voimme jatkossa tukea useampia lentoyhtiöitä Japanissa.”

”Tämä uusiutuvan lentopolttoaineen toimitus Etihad Airwaysille on Nesteen kanssa solmitun kumppanuuden tulosta, ja olemme iloisia saadessamme olla ensimmäinen yritys, joka toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta ulkomaiselle lentoyhtiölle Japanissa. ITOCHU jatkaa yhteistyötä Nesteen ja Japanin lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden kanssa ja edistää lentoyhtiöiden päästöjen vähentämistä toimittamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta luotettavasti”, sanoo Tsuyoshi Matsumoto, general manager, Petroleum Trading Department, ITOCHU.

“Etihad on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja vähentämään päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2035 mennessä verrattuna vuoteen 2019. Jotta uusiutuvasta lentopolttoaineesta tulisi käyttökelpoinen keskipitkän aikavälin ratkaisu ilmailuun liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, tarvitaan hallitusten, yritysten ja ilmailualan yhteistyötä uusiutuvan lentopolttoaineen tarjonnan lisäämiseksi lentokentillä laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Kumppanuutemme ITOCHUn ja Nesteen kanssa on esimerkki tarvittavasta yhteistyöstä, jotta uusiutuvan lentopolttoaineen laaja käyttö ilmailualalla mahdollistetaan. Olemme äärimmäisen ylpeitä saadessamme olla ensimmäinen kansainvälinen lentoyhtiö, joka hankkii ja käyttää Japaniin toimitettua uusiutuvaa lentopolttoainetta Japanista lähtevillä lennoilla”, sanoo Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group.

Neste on sitoutunut yhteistyöhön ilmailualan toimijoiden kanssa maailmanlaajuisesti päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Neste on parhaillaan laajentamassa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettia 1,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä. Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti Singaporen jalostamolla kasvaa jopa miljoonaan tonniin jalostamolla meneillään olevan tuotantokapasiteetin laajennuksen myötä. Laajennus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine vähentää lentoliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä välittömästi. Puhtaassa muodossa Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Nesteen tuottama uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti hankituista, 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä. Sitä voidaan käyttää drop-in-polttoaineena nykyisissä moottoreissa ja lentoasemien infrastruktuureissa ilman niihin tehtäviä lisäinvestointeja.

*) Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).