Suomen lentokenttien matkustajamäärä edelleen kaukana pandemiaa edeltävästä tasosta syyskuussa 2021

Suomen lentokenttien matkustajamäärä kuukausittain 2019–2021

Suomen lentokenttien matkustajamäärä kuukausittain 2019–2021

Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 578 900 matkustajaa syyskuussa 2021, mikä oli 165 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, mutta kuitenkin 74 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 syyskuussa. Matkustajamäärän poikkeuksellisen suuri suhteellinen kasvu verrattuna edellisvuoteen johtuu COVID-19-pandemian aiheuttamasta lentoliikenteen romahtamisesta vuoden 2020 keväästä lähtien. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 480 023 ja muilla kotimaan lentoasemilla matkustajia oli yhteensä 98 877. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 83 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Syyskuussa 2021 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 75 prosenttia ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 71 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2019 syyskuussa. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna matkustajamäärän kasvu oli Helsinki-Vantaalla 196 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla 77 prosenttia.

Matkustajista 70 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 30 prosenttia kotimaan lennoista. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 82 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 10 prosenttia.

Syyskuussa 2021 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 15 367 tonnia, mikä oli 36 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 99,8 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99,6 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 8 349 tonnia oli lähteviä ja 7 018 tonnia saapuvia.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus