OTKES: Lentokoulujen onnettomuustilanteiden toimintaohjeissa sekä koulutusohjelmien minimivaatimuksissa vielä kehitettävää

cessna-172-4891321_960_720

Oppilas oli koululennolla harjoittelemassa laskeutumista lennonopettajan kanssa Cessna 150 -lentokoneella Lahti-Vesivehmaan lentopaikalla 7.2.2021. Ilma oli pilvinen ja kiitotie lumen peitossa, minkä vuoksi kiitotien reunoja oli vaikea erottaa. Sekä oppilaan että opettajan huomio oli laskeutumisen jälkeen kiinnittynyt muihin toimenpiteisiin, eikä kumpikaan huomannut lentokoneen ajautumista oikealle. Kone osui kiitotien oikean laidan lumivalliin ja pyörähti ylösalaisin. Henkilövahinkoja ei tullut, mutta lentokone vaurioitui lentokelvottomaksi.

Onnettomuuden tapahduttua kiitotielle ajettiin autoja ja onnettomuuspaikkaa alettiin raivaamaan ilman asianmukaisten ilmoitusten tekemistä. Raivaustoiminnan ollessa kesken lentopaikkaa lähestyi kaksi lentokonetta. Ensimmäisen lentokoneen ohjaaja laskeutui arvioituaan, että se oli mahdollista ja turvallista.  Toinen lähestyvä lentokone odotti ilmassa kiitotien vapautumista ennen laskeutumista.

Lentokoulun onnettomuustilanteiden toimintaohjeet (EPR, Emergency Response Plan) eivät olleet ajan tasalla, eikä niitä noudatettu. Ilmaliikennepalveluun tai OTKESille ei tehty välittömästi ilmoitusta onnettomuudesta ja paikkaa alettiin raivaamaan omatoimisesti. Nyt vielä raivauksen ollessa kesken yksi kone laskeutui samalle kiitoradalle ja toinen odotteli laskua ilmassa. Onneksi muilta onnettomuuksilta vältyttiin, mutta tässä tarvitaan nyt parempaa ohjeiden noudattamista ja tilannetiedon ylläpitämistä, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi

Itse onnettomuuden tapahtumiseen vaikuttivat erityisesti muutamat seikat: lennätysjärjestyksestä poikettiin lennolla ja oppilaan teoriaosaaminen sekä lentokokemus olivat vaatimattomia suhteessa koulutuksessa harjoiteltaviin asioihin. Koululento toteutettiin myös oppilaan osaamistasoon nähden haasteellisissa talviolosuhteissa kapealla ja lyhyehköllä kiitotiellä, kertoo tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta.

Onnettomuustutkintakeskus kohdentaa neljästä turvallisuussuosituksesta kolme Liikenne- ja viestintävirastolle. Nämä kolme liittyvät juuri ilmailijoiden onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden jälkeisiin ilmoitusmenettelyihin, ohjeistukseen tapahtumapaikan raivaamisesta sekä riskianalyyseihin talviolosuhteissa – eri toimenpiteiden tulisi näkyä koulutusorganisaatioiden käsikirjoissa ja toiminnassa.  Neljäs turvallisuussuositus on kohdennettu Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:lle, jota kehotetaan määrittämään koulutusohjelmiin minimivaatimukset oppilaiden teoriaopiskelulle ennen lentokoulutuksen aloittamista. Lentokoulutusorganisaatioiden tulee myös kirjata selkeät riskinarviointiin pohjautuvat perustelut lennätysjärjestyksestä poikkeamiselle ennen yksinlentovaihetta.

Linkki tiivistelmään ja tutkintaselostukseen