The Nordic Drone Initiative kokoaa pohjoismaisen osaamisen tutkimaan matkustajien ja tavaroiden kuljettamista drooneilla

a0dcfce307549918_800x800ar

Kuva: Katla Aero

Pohjoismaat yhdistävät voimansa edistääkseen miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvaa tavaroiden ja matkustajien kuljetusta. Pohjoismainen The Nordic Drone Initiative (NDI) raivaa tietä uusille kestäville liiketoimintamalleille. Kyse voi olla lentotakseista, autonomisista kuriiripalveluista tai uusista konsepteista matkailualalla.

– Pohjoismaissa olosuhteet ovat hyvin samanlaiset sään, infrastruktuurin, markkinoiden ja säädösten osalta. Yhdessä voimme olla kehityksen kärjessä ja mahdollistaa yrityksille drooneilla toteutettavien kestävien liikenneratkaisujen kehittämisen, sanoo Tor Skoglund Ruotsin RISE-tutkimuslaitoksesta.

NDI-hankkeen tavoitteena on edistää miehittämättömillä ilma-aluksilla toteutettavien vähäpäästöisten liikennepalvelujen kehittämistä Pohjoismaissa ja tukea Pohjoismaiden tavoitetta olla digikauden johtava kestävien liiketoimintamallien kehittäjä. Matkustaja- ja pakettitoimituksiin tarkoitettuja drooneja koskevat ennusteet osoittavat, että markkinat tulevat kasvamaan merkittävästi seuraavien kymmenen vuoden aikana.

VTT tuo projektiin jäätymisen estoon, parannettuun akkutekniikkaan sekä polttokennoihin liittyviä teknisiä ratkaisuja koskevan asiantuntemuksensa. Projektiin liittyy myös alailmatilan lennonjohtomääritelmä U-Spacen ratkaisujen edistäminen Pohjoismaissa, mikä luo edellytyksiä tehokkaaseen ja turvalliseen droonien hyödyntämiseen erilaisissa  ilmatiloissa.

– VTT on hyvin innostunut The Nordic Drone Intiative -hankkeesta, joka kokoaa yhteen droonien kestäviä liikkumisratkaisuja kehittäviä toimijoita. Voimme yhdessä ottaa teknologiakehityksessä huomioon Pohjoismaille tyypilliset maantieteelliset, väestö- ja sääolot, kertoo VTT:n erikoistutkija Robin Berglund.

NDI:llä on viisi yleistä tavoitetta:

  • Määrittää ja arvioida, miten miehittämättömiä ilma-aluksia voitaisiin käyttää kuljetussektorilla mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi yhteiskunnalle, liiketoiminnoille ja ympäristölle.
  • Kartoittaa miehittämättömien ilma-alusten pohjoismainen ekosysteemi ja tämän teknologian tarjoamat mahdollisuudet.
  • Osallistua miehittämättömien ilma-alusten teknologian kehittämiseen pohjoismaisissa sääolosuhteissa.
  • Ehdottaa sellaisia laki- ja asetusmuutoksia, jotka mahdollistavat miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvat kuljetukset ja sekä laajan mittakaavan toiminnot.
  • Luoda pohja jatkuvalle tutkimukselle ja innovoinnille sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämiselle.

The Nordic Drone Initiative -hanketta johtaa RISE, ja siihen kuuluu 16 kumppania neljästä Pohjoismaasta.
Ruotsista: RISE, Katla Aero, Flypulse, Kista Science City, Mainbase, LFV ja Region Östergötland
Suomesta: VTT, Bell Rock Advisors, Robots Expert ja Business Tampere
Norjasta: NORCE, Nordic Edge, UAS Norja ja Drone Nord
Tanskasta: Gate21
Hankkeen viiteryhmään kuuluvat Norjan Avinor ja Suomen ANS.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Nordic Network for Electric Aviation -hankkeen kanssa, jonka puitteissa suunnitellaan sähkötoimisilla ilma-aluksilla toteutettavia lyhyitä ja pitkiä kuljetuksia.