Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneet vanhenevat kovaa vauhtia – hanke Dornierien korvaamiseksi käynnissä

c89f00b20ee21b6

Rajavartiolaitoksen päätehtäviä ovat rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä osallistuminen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Rajaturvallisuuden toimintaympäristö on ollut voimakkaassa muutoksessa jo ennen pandemian rajoitustoimia. Nyt rajavalvontaa on vahvistettu monessa valtiossa poikkeuksellisella tavalla. Merelläkään ei ole vältytty havereilta tai ympäristöonnettomuuksilta. Itämeren vilkkaasta liikenteestä ja inhimillisistä tekijöistä johtuen suuronnettomuus on ollut lähellä useita kertoja. Rajavartiolaitoksen toimintakyky merellä perustuu merkittäviltä osin ajanmukaisen ilma- ja vartioaluskaluston hyödyntämiseen.

Rajavartiolaitoksen Dornier 228-valvontalentokoneiden tehtäväkenttä on monipuolinen. Viimeisen 25 vuoden ajan ne ovat suorittaneet turvallisuustehtäviä, joihin millään muulla välineellä ei olisi pystytty.

Valvontalentokoneiden tärkeimpiä tehtäviä ovat Itämerellä liikkuvien alusten tunnistaminen, merihätään joutuneiden pelastaminen sekä merellisten ympäristövahinkojen havaitseminen ja niiden torjuntaoperaatioissa tukeminen. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tuetaan ympäristöviranomaisia Itämeren tilan seurannassa.

Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset ovat olleet viime vuosina yllätyksellisiä. Näiden muutosten myötä tarve ylläpitää Suomen uskottavaa ja itsenäistä toimintakykyä on korostunut, on kyse sitten rajaturvallisuudesta, merellisten ympäristöonnettomuuksien torjunnasta, pandemiatilanteen hallinnasta tai sotilaallisesta maanpuolustuksesta.

Vanhentuneiden Dornier 228 -valvontalentokoneiden elinkaari on päättymässä ja niiden ylläpito on käymässä vaikeaksi. Keskeytysajat lisääntyvät, kun tekninen luotettavuus heikkenee. Dornier 228 -valvontalentokoneet on korvattava, jotta Suomen toimintakyky merellä ihmisten, ympäristön ja valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi voidaan säilyttää.