Tampere hyvitti henkilöstönsä vuoden 2019 lentopäästöt

pexels-photo-728824

Tampereen kaupunki hyvitti henkilöstönsä ja luottamushenkilöidensä vuoden 2019 lentopäästöt puuistutuksin. Kaupunki on kompensoinut lentopäästöjä jo yli kymmenen vuoden ajan.

Tampereen kaupunki hyvitti henkilöstönsä ja luottamushenkilöidensä vuoden 2019 lentopäästöt rahoittamalla pysyvien hiilinielujen lisäämistä puuistutuksin Ugandassa. Rahoitettu Kikonda Forest Reserve -hanke on Gold Standard -sertifioitu ja se on ostettu suomalaisen Nordic Offset -palvelun kautta. Hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteita monipuolisesti hillitsemällä ilmastonmuutosta, suojelemalla luonnon monimuotoisuutta sekä luomalla työpaikkoja paikalliselle väestölle.

Lentopäästöjen kompensointisumma oli yhteensä noin 4 700 euroa. Summa muodostui henkilöstön lentämien kilometrien ja kompensoitavan hiilidioksiditonnin hinnan perusteella. Lentokilometrejä henkilöstölle kertyi vuonna 2019 yhteensä noin 3,25 miljoonaa kilometriä, mikä on 21 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lennoista aiheutui 377 tonnin hiilidioksidipäästöt. Vuoden 2019 lentopäästöjen kompensointi maksoi 12,5 euroa hiilidioksiditonnia kohden.

– Lentokilometrien trendi on viime vuosina ollut laskeva, vaikka vuonna 2019 lennetyt kilometrit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Lennettyjen kilometrien huippuvuosi oli 2012, johon verrattuna henkilöstö lensi vuonna 2019 noin 60 prosenttia vähemmän, sanoo Tampereen kaupungin ympäristötaloudesta vastaava suunnittelija Emmi Nieminen.

Tampereen kaupunki suosii koulutuksissa ja tilaisuuksissa etäosallistumista. Lisäksi Euroopan ulkopuolisia lentoja tehdään vain painavista syistä. Matkustamisen aiheuttamia päästöjä ja matkustamiseen kuluvia euroja seurataan vuosittain.

Kaupungilla pitkät perinteet lentopäästöjen hyvityksessä

Tampereen kaupunki on kompensoinut henkilöstönsä lentopäästöjä jo yli kymmenen vuoden ajan. Aluksi kompensoinnilla rahoitettiin Tampereen tansanialaisessa ystävyyskaupungissa tehtävää ympäristötyötä. Sittemmin kompensointisumma ohjattiin kuntalaisten ilmasto- ja muita ympäristötekoja tukeviin omaehtoisiin ympäristönsuojelun avustuksiin.

– Vuoden 2019 kompensointitavaksi valitsimme ensimmäistä kertaa palveluntarjoajalta ostetun sertifioidun hankkeen. Sen avulla voimme varmistaa hyvitettyjen hiilidioksiditonnien oikeellisuuden mahdollisimman hyvin, Nieminen sanoo.