Vuoden 2020 lentopaikka- ja lentokenttäavustukset myönnetty

37ba8b42-01a7-4f0a-a998-a34c4a7536b6-w_960

Redstone Aero Oy:lle (Pyhtään lentokenttä, 800 000 €)

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt valtionavustukset Finavia Oyj:n lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2020.

Vuoden 2020 avustussumma on yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Hakemuksia tuli ennätysmäärä, yhteensä 26 kappaletta.

Alueellisia lentoasemia tuetaan 900 000 eurolla. Avustus suunnattiin alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja alueellista saavutettavuutta. Arvioinnissa painopisteenä oli matkustaja- ja reittiliikenteen edistäminen.

Valtionavustusta alueellisten lentoasemien tukemiseen myönnetään Lappeenrannan lentoasemalle (500 000 €), Mikkelin lentokentälle (270 000 €) ja Seinäjoen lentokentälle (130 000 €).

Yleisilmailulentopaikkojen tuetaan yhteensä 2 miljoonalla eurolla. Tukea myönnetään BF-lento Oy:lle (Nummelan lentokenttä, 500 000 €), Jukolan pilotit Ry:lle (Hyvinkään lentokenttä, 450 000 €), Redstone Aero Oy:lle (Pyhtään lentokenttä, 800 000 €) ja Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiölle (Lahti-Vesivehmaan lentokenttä, 250 000 €).

Avustus suunnattiin ensisijaisesti lentopaikkainvestointien tukemiseen. Arvioinnissa huomioitiin myös eduskunnan 4.4.2018 antama lausuma koskien toimenpiteitä Malmin lentokentän korvaavien lentopaikkatoimintojen turvaamiseksi.