Laskuvarjojääkärikoulutuksen suosio jatkoi kasvuaan – valintakokeet alkamassa

Laskuvarjojääkäri

Kuva: ilmavoimat

Utin jääkärirykmentti järjestää valintakokeet maavoimien erikoisjoukkokoulutukseen 20. – 25. tammikuuta. Hakijamäärät sekä laskuvarjojääkärikoulutukseen että Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille nousivat jälleen.

Valintakokeiden tarkoituksena on arvioida varusmieheksi Laskuvarjojääkärikomppaniaan tai sopimussotilaaksi Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille hakeneiden henkilöiden fyysiset ja psyykkiset edellytykset läpäistä vaativa erikoisjoukkokoulutus.

Valintakokeiden perusteella laskuvarjojääkärikoulutukseen valitaan vuosittain 60 – 80 parhaiten soveltuvaa henkilöä. Fyysisten testien lisäksi soveltuvuutta arvioidaan terveystarkastuksessa, haastatteluilla ja psykologisilla testeillä.

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssin sopimussotilaiden valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe järjestetään tammikuussa ja sen hyväksytysti suorittaneet kutsutaan toiseen, keväällä järjestettävään vaiheeseen. Erikoisjoukkokurssille valitaan vuosittain noin 15 henkilöä.

Laskuvarjojääkärikoulutuksen suosio jatkuu

Haastava laskuvarjojääkärikoulutus kiinnostaa edelleen nuoria. Heinäkuussa alkavalle laskuvarjojääkärikurssille haki kaikkiaan 480 henkilöä. Eniten hakijoita oli Uudeltamaalta, Lounais-Suomesta ja Hämeestä. Laskuvarjojääkärikoulutukseen haetaan Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta.

Hakemusten perusteella tehdyn ennakkokarsinnan jälkeen valintakokeisiin sai kutsun 372 hakijaa. Kaksipäiväiset valintakokeet sisältävät fyysiset testit, psykologiset soveltuvuustestit, haastattelun sekä lääkärintarkastuksen.

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi reserviläisille

Monipuolista ja haastavaa koulutusta tarjoava Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi on 12 kuukautta kestävä ammattimaisen erikoisjoukkotoiminnan peruskurssi. Erikoisjoukkokurssille voivat hakea missä tahansa maa-, meri- tai ilmavoimien joukko-osastossa varusmiespalveluksensa suorittaneet miehet ja naiset, joilla täyttyvät kurssille pääsyn edellytykset.

Erikoisjoukkokurssille voi hakea jo varusmiespalveluksen aikana, mutta varusmiespalveluksen pitää olla suoritettu loppuun erikoisjoukkokurssin alkuun mennessä. Erikoisjoukkokurssilla koulutettavat sopimussotilaat ovat määräaikaisessa virkasuhteessa puolustusvoimiin.

Heinäkuussa 2020 alkavalle Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille tuli 80 hakemusta. Lisäksi parhaillaan varusmiespalvelustaan suorittavat laskuvarjojääkärit voivat jättää hakemuksensa myöhemmin keväällä, suoraan erikoisjoukkokurssin valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Hakuaika molempiin koulutuksiin päättyi 6. joulukuuta.