Finnair mukaan synteettisten polttoaineiden tuotannon toteutettavuustutkimukseen

Finnair A350 XWB Test Flight Takeoff 02_49

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja ryhmä yrityksiä, mukaan lukien Finnair, ovat käynnistäneet synteettisten polttoaineiden pilottilaitoksen toteutettavuustutkimuksen (feasibility study). Kyseessä on power-to-x-teknologiaan  (P2X) perustuva teollisen mittakaavan pilotlaitos, jossa tuotettaisiin hiilineutraaleja liikennepolttoaineita.

Pilottilaitos sijoittuisi Joutsenoon, ja suunnitellun tuotannon pääraaka-aineet ovat Finnsementin Lappeenrannan tuotantolaitoksen päästöistä talteen otettava hiilidioksidi ja Kemiran tehtaan tuotantoprosessin ylijäämävety. Hiilidioksidi ja vety yhdistetään kemiallisessa synteesissä, josta saadaan välituotteena edelleen jalostettavaa synteettistä metanolia, josta voidaan valmistaa liikennepolttoaineita. Selvitystyössä tarkastellaan liikennepolttoaineiden valmistuksen mahdollisuutta ja kannattavuutta.

”Synteettiset polttoaineet ovat tärkeä osa pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla mahdollistetaan hiilineutraali lentäminen”, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti. ”Meille on luontevaa olla tukemassa tätä työtä ja näin edistää synteettisten polttoaineiden kehittämistä Suomessa.”

”Hiilidioksidin kierrätys teollisuuden päästölähteistä tarjoaa suomalaisyrityksillekin ison mahdollisuuden kääntää polttoainetuotantoa hiilineutraaliksi”, sanoo tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen LUTin energiajärjestelmien yksiköstä.

LUT-yliopiston johdolla aloitetun selvitystyön päärahoitus tulee Etelä-Karjalan maakuntaliitolta. Rahoitusta tulee myös yrityksiltä, ja mukana ovat Finnairin lisäksi Finnsementti, Kemira Chemicals, Neste, St1, Wärtsilä ja Shellin tutkimuskeskus Hollannissa sekä paikalliset valmistavan teollisuuden yritykset Premekon, Terästorni, Jotex Works ja Refinec. Hankkeen kumppanina on myös Lappeenrannan kaupunki.

”Mukana olevia yrityksiä yhdistää Power-to-x-ratkaisujen tuominen osaksi kestävyysstrategiaa sekä konkreettista, kestävämpää toimintaa. Kaikki osapuolet näkevät tässä mahdollisuuksia oppia yhdessä, ja tulemme jakamaan tietoa keskenämme”, sanoo LUT School of Energy Systemsin dekaani, professori Jarmo Partanen. ”Osalla yrityksistä on tarve muuttaa oman toimintansa päästöjä tuottavaksi raaka-aineeksi. Joillain taas on jo selkeä tavoite siirtyä itse tuottamaan tai käyttämään hiilineutraalia polttoainetta.”

LUT-yliopisto vastaa selvitystyön käytännön toteutuksesta. Selvitys käsittää muun muassa laitoksen investointi- ja käyttökustannusten laskennan, teknologisten tuotantoprosessien mallinnukset, hiilineutraalien polttoaineiden markkinoiden kasvuennusteiden laskennan, vaihtoehtoisten liiketoimintamahdollisuuksien suunnittelun, sekä tuotannon ja eri lopputuotteiden kestävyystarkastelun. LUT-yliopistossa on pilotoitu fossiilisia polttoaineita korvaavien hiilivetyjen tuotantoa laboratoriomittakaavassa jo vuodesta 2017 lähtien.