Pirkanmaalle enemmistö FinnHEMSin osakekannasta

8_Kopteri_ambulanssi

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa vastuu ensihoidon helikopteritoiminnasta siirtyy Pirkanmaan maakunnalle. Ennen maakuntauudistusta ensihoidon helikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMS Oy:n osakekannan enemmistö siirtyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat ovat osaltaan linjanneet, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistusosuudeksi muodostuu 60 prosenttia ja muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistusosuudeksi yhteensä 40 prosenttia. Näin yhtiöstä tulee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiö.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti maanantaina, että sairaanhoitopiiri ostaa FinnHEMS Oy:n osakkeita merkintähinnalla nykyisiltä omistajilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan siirtoa Pirkanmaalle puoltavat muun muassa se, että Pirkanmaan alueella toimii merkittävä turvallisuus- ja ilmailualan keskittymä ja yliopiston turvallisuusklusteri.

Ilmailupalvelun hallinnointi ja lentotoiminta sekä sitä tukeva ambulanssitoiminta rahoitetaan valtion

talousarviosta. Ensihoidon ilmailutoiminnan kustannukset ovat kokonaisuutena vuositasolla noin 30 miljoonaa euroa. Se jakautuu lentotoiminnan kustannuksiin ja ensihoitopalvelun kustannuksiin. Lentotoiminnan kustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 23,5 miljoonaa euroa.

Varsinaisesta ensihoitopalvelusta (lääkäri, ensihoitaja ja tarvittavat varusteet) ja sen rahoituksesta ovat vastanneet yhtiön nykyisinä omistajina toimivat viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. Lääketieteellisen osuuden kustannus on ollut vuosittain keskimäärin hieman yli miljoona euroa sairaanhoitopiiriä kohden, eli yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa vuosittain.

Omistusjärjestelyllä turvataan kahden uuden tukikohdan perustaminen sekä suunnitteilla olleet uudistukset Pirkkalassa ja Oulussa.