Ilmavoimat osallistuu Merivoimien kansainväliseen Northern Coasts 2014 -harjoitukseen

Parilla2

Learjet-osasto maalilennolla edellisessä Suomessa järjestetyssä Northern Coasts -harjoituksessa 2010. Kuva: Puolustusvoimat

Northern Coasts 2014 (NOCO) -harjoitus käynnistyy elo-syyskuun vaihteessa ja jatkuu 11.syyskuuta saakka.

Suomen Ilma- ja maavoimien joukkojen lisäksi mukana on ilma-aluksia Saksasta, USA:sta, Tanskasta ja Ruotsista. Ilmavoimista lentotoimintaan osallistuvat Hornet-pari sekä Hawk- ja Learjet-osastot.

Harjoituksen ensimmäinen vaihe toteutetaan Pohjanlahdella Ahvenanmaan ja Kristiinankaupungin tasan välisellä merialueella 1.–6.9. Toinen vaihe toteutetaan Itämeren pohjoisosassa sekä Suomenlahden länsiosassa 7.–11.9.2014.

Mukana kaikki puolustushaarat sekä rajavartiolaitos

NOCO14 on Merivoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus, jonka tehtävänä on kehittää osallistuvien joukkojen monikansallista yhteistoimintakykyä. Suomen rannikon matalat ja karikkoiset vedet luovat vaativat olosuhteet harjoitukselle, jossa merivoimien toimintaa tuetaan ilma- ja erikoisjoukkojen operaatioilla.

Kriisinhallinnan suorituskykyjä kehitetään määrätietoisesti osallistumalla monipuolisesti erilaisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä kansainvälisiin harjoituksiin. Suomella on hyvä maine kriisinhallinnassa ja osallistuminen aktiivisesti operaatioihin tuo arvokasta kokemusta ja ammattitaitoa, jota hyödynnetään kansallisen puolustamisen vahvistamiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

Suomesta NOCO14 -harjoitukseen osallistuu yhteensä 1500 henkilöä, joista noin 900 palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa, noin 400 reserviläistä ja yli 200 varusmiestä. Kaikkiaan harjoitukseen osallistuu noin 3000 henkilöä. Osallistujia on kaikista puolustushaaroista sekä rajavartiolaitokselta. Harjoituksen johtaa Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Juha Vauhkonen.

Vuotuinen Northern Coasts -harjoitus on Saksan merivoimien komentajan omistama monikansallinen kutsuun perustuva sotaharjoitus, jonka isäntämaa vaihtuu vuosittain. NATO-, EU- ja PfP-maille suunnattu harjoitus on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Viime vuosina harjoitukseen on osallistunut 10–15 maata. Harjoitus on osa Suomen merivoimien vuosisuunnitelman mukaista harjoitustoimintaa. Edellisen kerran Suomi isännöi harjoitusta syksyllä 2010.