Kansainvälisen ilmailun avaruussääkeskuksen päämaja Helsinkiin

pexels-photo-314726

Ilmatieteen laitoksen johtama eurooppalainen PECASUS-konsortio on valittu globaaliksi ilmailun avaruussääkeskukseksi. Keskuksen päämaja sijoitetaan Ilmatieteen laitokselle Helsinkiin. Tiedot avaruussäästä parantavat ilmailun turvallisuutta.

ICAO (International Civil Aviation Organization) on valinnut eurooppalaisen yhdeksän maan PECASUS-konsortion toimittamaan koko maapallon kattavia avaruussäätiedotteita siviili-ilmailun toimijoille yhdessä kahden muun toimittajan kanssa. Konsortion avaruussääkeskus perustetaan Ilmatieteen laitokselle Helsingin Kumpulaan. Avaruussäätiedotteiden jakaminen ICAOn ilmailuviestiverkon kautta aloitetaan myöhemmin sovittavana aikana.

Avaruussääpalveluita tarvitaan, koska lentokoneiden toiminnot ovat yhä riippuvaisempia satelliittipohjaisista navigointi- ja viestintämenetelmistä. Keskus välittää ilmailualan toimijoille tietoa avaruussään aiheuttamista häiriöistä satelliittipaikannuksessa ja viestiyhteyksissä sekä säteilytason muutoksista matkalentokorkeuksilla. Avaruussäätiedotteiden loppukäyttäjiä ovat matkustajalentokoneiden lentäjät ja lennonjohto.

”Ennakkotiedot avaruussäähäiriöistä parantavat ilmailun turvallisuutta. Lentojen määrä on lisääntynyt napa-alueilla, missä avaruussääilmiöt vaikuttavat niihin voimakkaimmin”, kertoo PECASUS-konsortion koordinaattori Ari-Matti Harri.

Helsinki-Vantaan asema solmukohtana vahvistuu

Avaruussääkeskus tukee Helsinki-Vantaan lentoasemaa pohjoisen napakalotin kautta kulkevan kansainvälisen lentoliikenteen solmukohtana. Napa-alueita ylittävät lentoreitit tuottavat merkittäviä säästöjä polttoainekustannuksissa, joten niiden käyttö kiinnostaa lentoyhtiöitä.

Avaruussääkeskuksen operointi ja siihen liittyvä kehitystyö hyödyntää pohjoisilla leveyspiireillä, revontulivyöhykkeen alla toimivia tutkimusinfrastruktuureita ja niihin liittyvää yritystoimintaa. Viimeaikaiset investoinnit mm. Sodankylän satelliittidatan prosessointikeskukseen saavat näin lisää potentiaalisia käyttäjiä.

”Päätös avaruussääkeskuksen perustamisesta Suomeen on osoitus erinomaisista tieteellisistä ja operatiivisista valmiuksistamme. Tämän edellytyksenä on pitkäjänteinen kansainvälinen yhteistyö, joka voimistuu nyt entisestään”, Ari-Matti Harri iloitsee.

Avaruuteen liittyvä toiminta on todennäköinen tulevaisuuden kasvuala. Avaruussääkeskus toimii astinlautana suomalaisten keskeiselle asemalle eurooppalaisessa operationaalisessa avaruussäätoiminnassa.

Ilmailun avaruussää tulee Ilmatieteen laitoksen ylläpitämän luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän uudeksi osa-alueeksi. Ilmailun sääpalveluja ohjaava laatujärjestelmä ulotetaan kattamaan myös avaruussääpalvelut.

PECASUS tuottaa avaruussäätä yhdeksän maan yhteistyönä

Ilmatieteen laitos johtaa PECASUS-konsortiota, huolehtii yhteydenpidosta ICAOon ja vastaa tiedotteiden laadusta. Belgian avaruussääkeskus (STCE) koostaa tiedotteiden sisällön muiden konsortion jäsenten tuottamien havaintojen ja mallitulosten perusteella. Britannian ilmatieteen laitoksella on valmius korvata muita konsortion jäseniä häiriötilanteissa siviili-ilmailun vaatiman korkean luotettavuuden takaamiseksi. Alankomaiden ilmatieteen laitos tarkkailee palvelun luotettavuutta ja kerää palautetta asiakkailta. Muut konsortioon kuuluvat maat ovat Saksa, Puola, Itävalta, Italia ja Kypros.

PECASUS-konsortion verkkosivusto (englanniksi): http://www.pecasus.eu

Suomen lennonvalvonta-alueen virallinen lentosääpalvelu: http://www.ilmailusaa.fi