Neste ja Air BP ainutlaatuiseen yhteistyöhön vastuullisesti tuotetun uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusketjun kehittämiseksi

86d14d96d2b87248_800x800ar

Maailman johtava uusiutuvien tuotteiden tuottaja Neste ja kansainvälinen lentopolttoainetuotteiden ja -palvelujen toimittaja Air BP ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Yhtiöt selvittävät mahdollisuuksia parantaa vastuullisen lentopolttoaineen saatavuutta lentokentillä ja lisätä sen toimituksia lentoyhtiöille.

Tässä ainutlaatuisessa kumppanuudessa yhdistyvät Nesteen osaaminen sekä ratkaisut uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannossa ja sekoittamisessa, Air BP:n asiakassuhteet sekä asiantuntijuus polttoaineiden tehokkaiden toimitusketjujen kehittämisessä, sertifioinnissa ja tuotteiden laadun varmistuksessa. Tavoitteena on tuoda Air BP:n maailmanlaajuisen lentoasemaverkoston asiakkaiden käyttöön yhteisesti brändätty ja vastuullisesti tuotettu uusiutuva lentopolttoaine.

Vastuullisesti tuotettu lentopolttoaine tehdään sekoittamalla fossiilista lentopolttoainetta uusiutuvien hiilivetyjen kanssa, jotka on tuotettu esimerkiksi käytetystä paistinrasvasta. Polttoaine sertifioidaan kuten JET A1 lentopolttoaine, ja sitä voi käyttää lentokoneissa ilman teknisiä muutoksia. Vastuullinen lentopolttoaine vähentää raakaöljyn käyttöä, ja sillä on pienemmät hiilidioksidipäästöt kuin tavallisella lentopolttoaineella.

”Olen hyvin iloinen voidessani kertoa yhteistyön aloittamisesta Air BP:n kanssa. Uskon, että yhteistyötä tekemällä pystymme löytämään parhaat keinot luotettavien toimitusketjujen kehittämiseen ja varmistamaan, että uusiutuvaa lentopolttoainetta on entistä laajemmin saatavilla. Näin pystymme vastaamaan uusiutuvan lentopolttoaineen kasvavaan kysyntään. Tuote tuo lentoyhtiöille selkeitä etuja pienentämällä niiden ympäristöjalanjälkeä”, sanoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala.

Air BP:n toimitusjohtaja Jon Platt lisää: ”Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että alan johtajan Nesteen kanssa tekemämme yhteistyön ansiosta pystymme tukemaan asiakkaitamme heidän hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteissaan. Ilmailun hiilen vähentämistavoitteet saavutetaan vain koko toimitusketjun tuella. Yhdistämällä kokemuksemme ja asiantuntijuutemme voimme saada muutosta aikaan, edistää vastuullisesti tuotetun uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä ja mahdollistaa luotettavat toimitukset asiakkaille.”

Ilmailun kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä siten, että vuodesta 2020 alkaen kasvu on hiilineutraalia. Vuoteen 2050 mennessä lentoliikenteen hiilidioksidin nettopäästöjä on määrä vähentää 50 prosenttia. Tällä hetkellä vastuullisesti tuotettu uusiutuva lentopolttoaine on ainoa vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Nesteen ja Air BP:n kaltaisten tulevaisuuteen suuntautuvien yritysten yhteistyötä tarvitaan, jotta ilmailu voi jatkaa maailman yhdistämistä aiempaa pienemmillä kasvihuonekaasupäästöillä.

Molemmat yritykset ovat jo osoittaneet olevansa alalla edelläkävijöitä. Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ on osoittanut teknisen toimivuutensa tuhansilla kaupallisilla lennoilla. Lentoyhtiöt voivat ottaa sen helposti käyttöön ilman investointeja uusiin suihkumoottoreihin tai erillisiin polttoainejakelujärjestelmiin. Se valmistetaan uusiutuvista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja se vähentää siten huomattavasti tuotteen koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Air BP on toimittanut BP-biolentopolttoainetta vuodesta 2014 lähtien noin kymmenelle lentoasemalle Pohjoismaissa. Oslon lentoasemalla yhtiö muun muassa toimitti ensimmäisenä uusiutuvaa lentopolttoainetta käyttämällä lentoaseman polttoaineen jakeluinfrastruktuuria aiemmassa yhteistyössä Nesteen ja muiden keskeisten norjalaisten ja alan sidosryhmien kanssa.