Sveitsin viranomaispäätös lakkautti Geneven lentoaseman hankkeen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön ottamiseksi

121582

Kuten vuoden 2017 lopussa ilmoitettiin, Nesteen ja Geneven lentoaseman pilottihankkeessa yksi prosentti lentokoneiden käyttämästä kerosiinista aiottiin korvata uusiutuvalla lentopolttoaineella. Hankkeen toteutumiseksi tarvittiin Sveitsin viranomaisen tuki, mutta pitkän harkinnan jälkeen viranomainen päätti olla sitoutumatta projektiin.

“Luonnollisesti olemme pettyneitä viranomaisen päätökseen olla tukematta uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa Geneven lentokentällä. Tämä päätös ei kuitenkaan vaikuta Nesteen suunnitelmaan tuoda maailman markkinoille uusiutuvaa lentopolttoainetta. Olemme kertoneet yhteistyösopimuksistamme muiden lentokenttien ja lentoyhtiöiden kanssa jo aiemmin, ja uskon, että pääsemme kertomaan lisää lähitulevaisuudessa,” sanoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala.

”Haluan kiittää Geneven lentokenttää ja kaikki muita tahoja avartavasta yhteistyöstä. Viime kuukausien aikana olemme saaneet huomattavan paljon tietoa siitä, kuinka uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusketjua voidaan kehittää ja kuinka sillä täydennetään lentoasemien nykyistä infrastruktuuria ja toimintaa. Pystymme hyödyntämään tätä tietoa tulevissa yhteistyöhankkeissa”, jatkaa Hietala.

Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotanto jatkuu suunnitelman mukaan ja määrä nousee vuosittain. Singaporeen suunnitellun uuden 1 miljoonan tonnin uusiutuvien tuotteiden laitoksen myötä uusiutuvan lentopolttoaineen määrä kasvaa merkittävästi vuoteen 2022 mennessä.

Green Hub -ratkaisun avulla Neste aikoo jatkaa työtään ilmailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja tukea kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n tavoitteita ilmailun hiilineutraalin kasvun saavuttamiseksi vuodesta 2020 lähtien. Neste Green Hub -ratkaisu yhdistää ilmailun sidosryhmiä ja muodostaa koko lentoliikenteelle ekosysteemin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Se tarjoaa alustan, jonka puitteissa lentoasemat, ratkaisujen tarjoajat, lentoyhtiöt, viranomaiset, paikallisyhteisöt ja matkustajat voivat tehdä yhteistyötä edistääkseen kestävämpää lentomatkustamista. Neste MY uusiutuva lentopolttoaine on olennainen osa Green Hub -ratkaisua.