Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry VaLa ry:n jäseneksi ja osaksi sen laajaa yhteistyöverkostoa

Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:n hallitus on hyväksynyt Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n jäsenekseen. VaLa on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa. 

Vastuullinen Lahjoittaminen – Ansvarsfullt Donerande rf perustava kokous pidettiin toukokuussa 2004. 
Suomalaisten varainhankintaa harjoittavien järjestöjen keskuudessa tunnistettiin tarve yhteistoiminnan lisäämisestä 2000-luvun alkupuolella. Yhteisöjen edustajat järjestivät vuoden 2003 aikana aiheen ympärillä tapaamisia, joiden pohjalta muodostui perustamistyöryhmä. Työryhmään tuli jäseniä 11 yleishyödyllisestä järjestöstä. Ryhmä valmisteli yhteistyöelimen perustamista sekä linjausta varainhankinnan eettisiksi säännöiksi. Tämän työn tuloksena oli keväällä 2004 käytettävissä Valan toimintasuunnitelma, talousarvio, säännöt, koulutussuunnitelma, yhteiset pelisäännöt ja eettiset ohjeet sekä suunnitelma varainhankinnan toimintaedellytysten parantamiseksi. 

Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLa on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä. VaLan visio on olla Suomen kolmannen sektorin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on, että: 

– yleishyödylliset yhteisöt noudattavat hyvän hallinnon periaatteita 

– varainhankinnan ammattikunnan osaaminen on erinomaista 

– Suomessa on kehittynyt lahjoituskulttuuri ja yhteiskunnan eri toimijoiden roolit on määritetty kestävällä ja selkeällä tavalla. 

VaLa:n jäsenyhdistyksiä ovat muun muassa Maailman luonnonsäätiö Suomen rahasto, SOS-lapsikyläsäätiö, Suomen lasten ja nuorten säätiö, Suomen Sydänliitto ry, Kirkon Ulkomaanavun Säätiö, Plan Suomi Säätiö, Liikunnan Kehitysyhteistyö Liike ry, Suomen Eläin suojeluyhdistysten liitto sekä lukuisia muita kansalaisjärjestöjä. 

Tutustu VaLa ry:n kotisivuihin www.vala.fi