Finnair-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018: Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos nousi 27,6 prosenttia 47,9 miljoonaan euroon

airbus-2389715_1280

Huhti–kesäkuu 2018

 •  Liikevaihto kasvoi 12,9 prosenttia vertailukaudesta ja oli 715,0 miljoonaa euroa (633,4)*.
 •  Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 17,9 prosenttia.
 •  Matkustajakäyttöaste laski 1,2 prosenttiyksikköä 82,5 prosenttiin.
 •  Vertailukelpoinen liiketulos oli 47,9 miljoonaa euroa (37,5). Liiketulos oli 39,9 miljoonaa euroa (89,1).
 •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 203,2 miljoonaa euroa (162,2) ja investointien nettorahavirta -32,8 miljoonaa euroa (-136,5).**
 •  Yksikkötuotto (RASK) laski 4,2 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 3,0 prosenttia vertailukaudesta.
 •  Yksikkökustannus (CASK) laski 5,0 prosenttia ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 9,9 prosenttia vertailukaudesta.
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,50).

Tammi–kesäkuu 2018

 •  Liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 350,4 miljoonaa euroa (1 187,7)*.
 •  Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 18,4 prosenttia.
 •  Matkustajakäyttöaste nousi 0,1 prosenttiyksikköä 82,7 prosenttiin.
 •  Vertailukelpoinen liiketulos oli 51,8 miljoonaa euroa (28,5). Liiketulos oli 45,9 miljoonaa euroa (79,1).
 •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 281,2 miljoonaa euroa (186,1) ja investointien nettorahavirta -86,7 miljoonaa euroa (8,6).**
 •  Yksikkötuotto (RASK) laski 3,9 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 2,4 prosenttia vertailukaudesta.
 •  Yksikkökustannus (CASK) laski 5,4 prosenttia ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 7,3 prosenttia vertailukaudesta.
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,41).

    Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.
** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden toisella neljänneksellä 16,0 miljoonaa euroa sijoituksia rahamarkkinarahastoihin tai muihin yli kolmen kuukauden päästä erääntyviin rahoitusvaroihin. Vuoden alkupuoliskolla nämä sijoitukset kasvoivat nettomääräisesti 6,1 miljoonalla eurolla. Sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa. 

Tulevaisuuden näkymät

16.2.2018 julkaistu näkymä

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan kasvavan voimakkaasti vuonna 2018. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisillä reiteillä, kun nykyiset ja uudet toimijat lisäävät kapasiteettia.

Finnair suunnittelee kasvattavansa kapasiteettiaan yli 15 prosentilla vuonna 2018, suurimman osan tästä kasvusta osuessa vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Matkustajamäärän odotetaan kasvavan jokseenkin saman verran kuin kapasiteetin, kun taas liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin.

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen kehitystä kuvaavan ennusteen puolivuotiskatsauksen yhteydessä heinäkuussa.

Uusi näkymä 17.7.2018

Kansainvälinen lentoliikenne kasvaa edelleen vuoden 2018 toisella puoliskolla. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisillä reiteillä, kun nykyiset ja uudet toimijat lisäävät kapasiteettia.

Finnair arvioi, että sen kapasiteetti kasvaa yli 15 prosenttia vuonna 2018. Matkustajamäärän odotetaan kasvavan jokseenkin saman verran kuin kapasiteetin, kun taas liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin.

Lentopetrolin hinnan tuntuva nousu vaikuttaa Finnairin tulokseen etenkin toisella vuosipuoliskolla. Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2018 on suunnilleen edellisvuoden tasolla (2017: 170,4 miljoonaa euroa), jos polttoaineen hinta ja valuuttakurssit säilyvät nykytasollaan eikä markkinaympäristössä tapahdu merkittäviä muutoksia.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Finnairin toinen vuosineljännes oli kokonaisuutena hyvä. Vertailukelpoinen liiketuloksemme nousi kauden uudelle ennätystasolle 47,9 miljoonaan euroon polttoaineen hinnan noususta huolimatta. Kapasiteettimme kasvoi kutakuinkin odotustemme mukaisesti lähes kaksinkertaista vauhtia markkinakasvuun verrattuna. Asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksimme nousi 50:een (Q2 2017: 47). Finnairilaiset ansaitsevatkin kiitoksen hienosta työstä nopean kasvun aikana.

Saavutettu tulosparannus kertoo, että olemme onnistuneet kasvustrategiamme toteutuksessa. Kysyntä kasvoi varsin hyvin kapasiteetin nousun mukaisesti kaikilla liikenne-alueilla, ja matkustajakäyttöasteemme oli hyvä. Matkustajien määrä nousi etenkin Aasian-liikenteessä. Venäjällä järjestetty jalkapallon FIFA World Cup näkyi kesäkuussa sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan reiteillä. Toukokuussa ja kesäkuussa teimme kuukausikohtaiset matkustajaennätykset. Myös matkapalvelujen liikevaihto kehittyi hyvin, kun taas lisämyynti ja rahti kasvoivat odotuksiamme hitaammin.

Matkustajiemme ja henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, kun tähtäämme alan parhaaseen palveluun, laatuun ja asiakas- ja henkilöstökokemukseen. Toimintamme kehitys jatkuu, jotta olemme jatkossakin kilpailukykyisiä Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen markkinakasvussa.