Finnairin kesäkuun 2018 liikennetiedot: Matkustajamäärässä uusi ennätys, yli 1,2 miljoonaa matkustajaa kesäkuussa

finnair-2786442_1280

Finnair kuljetti kesäkuussa 1 240 500 matkustajaa eli 12,8 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi Aasian liikenteessä, (+15,5 %), Euroopan liikenteessä (+12,4 %) Pohjois-Amerikan liikenteessä (+18,2 %) ja kotimaan liikenteessä (+9,9 %).

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi kesäkuussa 16,4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi tätä hitaammin, 14,5 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 1,4 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 85,4 %.

Tarjotusta kapasiteetista 48 % oli Aasian-liikenteessä, 41 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet. Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 16,4 %, ja kasvu tuli pääasiassa lentojen lisäyksiin Tokioon ja Bangkokiin sekä uuden Nanjingin reitin avaukseen. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kapasiteetti nousi 11,7 %, mikä oli seurausta pääasiassa Chicagon-reitin lisävuoroista.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 18,0 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useiden kohteiden, etenkin Tallinnan, Bergenin, Berliinin, Gdanskin, Pietarin ja Moskovan, lisävuoroihin. Euroopan-liikennettä kasvatti myös huhtikuun lopussa käynnistetty uusi reitti Stuttgartiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 8,6 % vertailujaksosta, ja sitä kasvatti etenkin Oulun-lentojen lisäkapasiteetti.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 14,8 % Aasian-liikenteessä, 13,8 % Euroopan-liikenteessä, 17,5 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja 11,1 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 86,2 %, Euroopan-liikenteen 83,8 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 94,2 % ja kotimaan liikenteen 70,0 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 1,4 prosenttiyksikköä 85,4 %:iin.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat kesäkuussa 23,9 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 8,3 % erityisesti Pohjoismaiden ja Japanin rahtimarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK) laski huhti–kesäkuussa 4,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 6,67 eurosenttiä.

”Menneellä vuosineljänneksellä teimme useita kuukausitason matkustajamäärä- ja kasvuennätyksiä. Kapasiteettimme voimakkaan kasvun seurauksena matkustajakäyttöasteemme heikkeni, ja koko neljänneksen yksikkötuotto jäi vertailukaudesta odotustemme mukaisesti”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Kesäkuussa 81,1 % (83,5) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet kesäkuu 2018 

kesäkuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä 
Matkustajat 1000 1 240,5 12,8 6 473,9 14,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 780,7 16,4 20 384,4 18,4
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 3 227,8 14,5 16 862,3 18,5
Matkustajakäyttöaste % 85,4 -1,4p 82,7 0,1p
Rahti ja posti tn 13 911,1 -2,9 70 848,5 -2,0
Tarjotut tonnikilometrit 552,4 14,2 3 006,4 17,4
Myydyt tonnikilometrit 376,9 10,6 1 957,0 14,3

Aasian reittiliikenne 
Matkustajat 1000 208,5 15,5 1 190,8 24,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 814,8 16,4 10 394,1 24,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 564,3 14,8 9 006,4 24,5
Matkustajakäyttöaste % 86,2 -1,2p 86,6 -0,2p
Euroopan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 836,4 12,4 3 856,4 12,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 568,0 18,0 7 472,9 10,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 314,3 13,8 5 931,1 10,4
Matkustajakäyttöaste % 83,8 -3,1p 79,4 -0,1p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 38,4 18,2 168,4 19,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 292,2 11,7 1 473,7 17,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 275,3 17,5 1 243,7 21,2
Matkustajakäyttöaste % 94,2 4,7p 84,4 2,5p
Kotimaan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 157,3 9,9 1 258,3 11,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 105,7 8,6 1 043,8 18,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 74,0 11,1 681,1 13,5
Matkustajakäyttöaste % 70,0 1,6p 65,2 -3,0p
Rahtiliikenne 
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 800,1 -25,2 9 374,9 -24,4
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 990,9 17,8 4 281,5 -2,4
– Asian rahtiliikenne tn 10 124,9 8,5 52 602,9 15,7
– Kotimaan rahtiliikenne tn 45,2 5,2 283,3 -55,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 12 961,1 2,7 66 542,6 5,8
Rahtilento tn** 950,0 -44,1 4 305,9 -54,3
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 911,1 -2,9 70 848,5 -2,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 145,8 18,6 774,6 14,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 88,0 -0,4 448,0 2,0
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 144,1 23,9 765,3 21,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 86,4 8,3 440,9 12,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,3 -11,5p 57,8 -6,8p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 50,1 4,6p 48,4 -3,4p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 67,4 -10,9p 64,9 -4,6p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 60,0 -8,6p 57,6 -4,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–              Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–              Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–              Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–              Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–              Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–              Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–              Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä