Neste ja Dallas-Fort Worthin kansainvälinen lentoasema (DFW) yhteistyöhön ilmailun vastuullisuuden edistämiseksi

be09da963766eef8_800x800ar

Uusiutuvien tuotteiden johtava tuottaja Neste ja lentoasemien edelläkävijä vastuullisuudessa, Dallas-Fort Worthin kansainvälinen lentoasema (DFW) ovat aloittaneet yhteistyön DFW:ltä lähtevien lentokoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Osapuolia yhdistää näkemys siitä, että ympäristötietoisuus lisääntyy kaikkialla ja ilmailualalla tarvitaan toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sillä lentoliikenne on nopeimmin kasvava liikennemuoto.

”Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuuteen DFW:n kaltaisen edelläkävijän kanssa. Selvitämme yhdessä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää DFW:llä toimivien lentoyhtiöiden päästöjä ja pienentää niiden hiilijalanjälkeä. Sen lisäksi, että edistämme Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä DFW:llä, pyrimme tarjoamaan muita uusiutuvia ratkaisuja esimerkiksi jäänpoistossa, maaleissa ja muoveissa ilmailun kestävyyden parantamiseksi”, kertoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala. ”Tarjoamme kaiken osaamisemme vastuullisissa uusiutuvissa tuotteissa DFW:n avuksi, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa.”

”Toivomme, että tämän kumppanuuden avulla löydämme uusia tapoja pienentää lentoaseman hiilijalanjälkeä ja pystymme myös auttamaan kumppaneitamme pienentämään omaansa”, sanoo DFW:n lentoaseman ympäristöjohtaja Robert Horton. ”DFW:n tavoitteena on toteuttaa ohjelmia, jotka myötävaikuttavat  asemaamme sertifioituna hiilineutraalina lentoasemana ja pienentävät DFW:n ympäristöjalanjälkeä mahdollisimman paljon. Meille kumppanuus Nesteen kanssa on askel eteenpäin DFW:n toimien vastuullisuuden lisäämisessä ja päästöjen vähentämistavoitteidemme saavuttamisessa.”

Ilmailualan kunnianhimoinen tavoite on vähentää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä siten, että vuodesta 2020 alkaen kasvu on hiilineutraalia. Vuoteen 2050 mennessä lentoliikenteen hiilidioksidin nettopäästöjä on määrä vähentää 50 prosenttia. Tällä hetkellä kestävä uusiutuva lentopolttoaine on ainoa vaihtoehto fossiilisille polttoaineille lentoliikenteessä.

Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta koskeva teknologia on osoitettu toimivaksi. Sen laatuvaatimukset, lentokonemoottorien suorituskyky ja varastoinnin vakaus ja luotettavuus on testattu, ja niitä on seurattu tuhansilla kaupallisilla lennoilla. Neste MY uusiutuva lentopolttoaine (TM) pienentää käyttäjiensä ympäristöjalanjälkeä ja tuo siten asiakkaille huomattavaa etua. Se on valmistettu uusiutuvista ja kestävistä raaka-aineista, ja se vähentää huomattavasti tuotteen koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä.