EU:n lentoliikenteen päästökauppaan kuuluvia hiilidioksidipäästöjä yli miljoona tonnia – uusi päästöjärjestelmä CORSIA laajentaisi raportointivelvoitteita

airplane-3243995_1280

Lentoyhtiöt ovat raportoineet Trafille vuotta 2017 koskevat Euroopan talousalueen (ETA) sisäisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästönsä.  Yhteensä päästöjä raportoitiin 1 051 798 tonnin edestä. Jos uusi kansainvälinen päästöjärjestelmä CORSIA otetaan käyttöön ensi vuoden alussa, laajenee raportointivelvoite lähes kaikkiin kansainvälisiin lentoihin.

”On hienoa, että Suomessa koko ilmailuala on ottanut päästövähennystavoitteet vakavasti ja toimii aktiivisesti yhteistyössä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö on ollut erinomaista myös CORSIAn valmistelussa ja olemmekin Trafissa pystyneet viemään Suomen näkemystä onnistuneesti eteenpäin ICAOn työryhmissä. Tämä sitoutuminen auttaa varmasti myös uusia ilmastotavoitteita kohti pyrkimisessä”, sanoo Trafin pääjohtaja Mia Nykopp.

Päästökaupan tavoitteena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin, joilla lentoyhtiöt ja muut päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat voivat käydä kauppaa. Lentoyhtiöiden tulee hankkia päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia, ja palauttaa ne päästökaupparekisteriin vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

infograafi-kansainvalisen-lentoliikenteen-paastojarjestelma-corsia

infograafi-eu-lentoliikenteen-paastokauppa

EU tukee ICAOn pyrkimystä kansainvälisen päästöjärjestelmän luomisessa

Lentoliikenteen päästökauppa alkoi vuonna 2012 kattaen ETAn sisäisten lentojen lisäksi myös ETAn ja kolmansien maiden väliset lennot. Vuosiksi 2013-2016 soveltamisala kuitenkin rajattiin vain ETAn sisäisiin lentoihin, sillä EU halusi tukea Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn pyrkimystä saada aikaan kansainvälinen sopimus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi.

ICAO sopikin yleiskokouksessaan syksyllä 2016 kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmän, CORSIAn (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) kehyksestä päätöslauselman muodossa. CORSIAn valmistelu on parhaillaan käynnissä ja sen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Viime vuoden lopulla julkaistulla EU:n asetuksella lentoliikenteen päästökaupan soveltamisalan rajausta ETAn sisäisiin lentoihin jatkettiin uudestaan vuoden 2023 loppuun saakka. Komissio tarkastelee uudelleen päästökaupan säännöksiä, kun CORSIAn teknisistä yksityiskohdista on päästy sopuun ICAOssa.

”CORSIAn tarkoituksena on, että lentoyhtiöt raportoisivat kaikkien kansainvälisten lentojensa päästöt. Päästöjen tarkkailu- ja raportointivelvoite laajenisi siis ensi vuoden alusta, jos CORSIA tulee voimaan tavoiteaikataulussaan”, kertoo erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo.

Lisätietoja:

Lentoliikenteen päästökauppa Liikennefakta.fi-sivuilla
Lue myös Katja Lohko-Sonerin Trafi talks -blogi: CORSIA karsimaan lentoliikenteen päästöjä