Työryhmä selvittää lääkärihelikopterien uusien tukikohtien sijoituspaikkakunnat

FinnHEMS-FH10-Meilahden-katolla-manipuloitu

Kuva: FinnHEMS Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on koota tiedot, joiden perusteella voidaan tehdä päätös kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan sijoittamisesta. Lisäksi työryhmä kokoaa tietopohjaa ensihoidon ilmailupalvelun tuotantotavan muuttamisesta omaksi tuotannoksi.

Nykyinen ensihoidon ilmailupalvelu kattaa 76 prosenttia Suomen väestöstä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 11.4.2018 kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan perustamisesta. Päätöksen myötä palvelun kattavuus laajenee noin 85 prosenttiin väestöstä.

Päätöksen mukaan valtio pääomittaa omistamansa Governia Oy:n kautta FinnHEMS Oy:tä 40 miljoonalla eurolla ja FinnHEMS Oy siirtyy Pirkanmaan maakunnan ja Governian omistukseen. 

Nykyiset lentotoiminnan ja -kaluston sopimukset päättyvät vuoden 2021 lopussa. Lentotoiminnan siirtäminen yhtiön omana työnä tekemäksi säästäisi vuotuisissa kustannuksissa. Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaan hallitus sopii Pirkanmaan maakunnan kanssa uusien tukikohtien rakentamisesta. Hallitus arvioi samoin työryhmän työn perusteella Pirkanmaan maakunnan kanssa tuotantotavan muuttamista omaksi tuotannoksi. Käytännössä uudet tukikohdat ja mahdollinen tuotantotavan muutos voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2022 alusta. 

Työryhmän toimikausi on 12.4.-21.8.2018.

Työryhmän asettamispäätös