Finavia-konsernin puolivuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2017: Kannattavuus ja asiakastyytyväisyys ennätykselliselle tasolle

bad80bf3da2677b6_800x800ar

Tammi – kesäkuu 2017

  •   Tammi-kesäkuun kokonaismatkustajamäärä kasvoi 7,9 prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan jaksoon
  •   Uusia reittejä avattiin yhteensä 18 Eurooppaan, USA:an ja Aasiaan
  •   Liikevaihdon kasvu jäi 1,4 prosenttiin johtuen lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttämisestä omaksi yhtiökseen. Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 9,1 prosenttia hyvän matkustajakehityksen sekä kaupallisten palveluiden menestyksen ansiosta.
  •   Kehitys- ja investointiohjelmat jatkuivat Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla
  •   Investoinnit olivat 76,1 miljoonaa euroa (H1/2016: 81,7)
  •   Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 62,9 miljoonaan euroon (H1/2016: 52,3)
  •   Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,6 miljoonaan euroon (H1/2016: 23,9)
  •   Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 56,0 miljoonaan euroon (H1/2016: 41,9)

b016255730eca4e2_800x800ar

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

Finavia-konsernin alkuvuosi on ollut erittäin onnistunut lentoliikenteen voimakkaan kasvun ja yhdessä Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden kanssa tehdyn kehitystyön ansiosta. Suomen saavutettavuus eri puolilta maailmaa on huipputasolla pitkäjänteisen myynnin ja reittikehityksen vuoksi. Uusia reittejä Suomesta maailmalle avattiin alkuvuoden aikana 18. Panostukset Helsinki-Vantaan laajentamiseen, Lapin matkailuun ja lentoasemien matkustajakokemukseen ovat menestyksen takana.

Finavian liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 29,6 miljoonaan (23,9) ja käyttökate parani 62,9 miljoonaan (52,3). Huhtikuussa tehty lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttäminen kokonaan omaksi yhtiöksi hidasti liikevaihdon kasvua, joka jäi 1,4 prosenttiin. Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin kasvoi 9,1 prosenttia hyvän matkustajakehityksen sekä Helsinki-Vantaan kaupallisten palveluiden menestymisen ansiosta. Alkuvuoden aikana olemme kehittäneet palvelutarjontaamme edelleen ja asiakastyytyväisyys on pysynyt erinomaisella tasolla niin Helsinki-Vantaalla kuin lentoasemaverkostossakin.

Hyvän tuloskehityksen taustalla on voimakkaan matkustajamäärän kasvun ohella hyvä kustannusten hallinta. Huolimatta yhtiön historian suurimmasta investoinnista Helsinki-Vantaan terminaalilaajennukseen, olemme pystyneet pitämään kulumme kurissa. Olemme vieneet kehitysohjelman rakennusurakoita eteenpäin aikataulussaan ja budjetissaan, mitä Finavian hyvä rahoitusasema myös tukee. Ensimmäinen terminaalin laajennusosa, Eteläsiipi, otettiin kesällä käyttöön Aasian ja Euroopan väliselle matkustajaliikenteelle.

Matkustajamäärät Finavian lentoasemilla kasvoivat yhteensä 7,9 prosenttia, mikä ennustaa erinomaista vuotta matkustajaliikenteessä. Kansainvälinen vaihtoliikenne Helsinki-Vantaan kautta on lähtenyt ennennäkemättömään vauhtiin vuoden edetessä ja odotamme uusien matkustajaennätysten menevän rikki tänä vuonna. Hyvässä nosteessa on myös Suomen houkuttelevuus matkailumaana. Erityisesti Lappiin suuntautuva vahva kysyntä tuo alueen toimijoille uusia matkailun kehittämisen mahdollisuuksia.

Uskomme, että hyvä matkustajakehitys jatkuu, ja yhtiön tämän vuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2016 tasolla huolimatta kehitysohjelman myötä kasvavista poistoista.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017