Finnairin elokuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 2,3 prosenttia vertailukaudesta

finnair_takeover_25_sek_firstframe

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi elokuussa 7,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 3,2 prosenttiyksikköä viimevuotisesta ja oli 83,1 prosenttia (86,3 prosenttia).

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi elokuussa 12,3 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guangzhoun reittiavausten myötä, ja liikenne kasvoi 5,4 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi elokuussa pääasiassa Chicagon vuorolisäysten myötä 17,2 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 8,0 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,5 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 0,7 prosenttia ja liikenne väheni 0,8 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi elokuussa 4,9 prosenttia, ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 8,7 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Elokuussa Finnairin lennoista 88,9 prosenttia (91,9) saapui aikataulussa.

Syyskuun 2016 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 10.10.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2016

elokuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 981,7 2,3 7 295,3 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 045,8 7,5 22 778,4 7,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 530,9 3,5 18 270,7 6,3
Matkustajakäyttöaste % 83,1 -3,2 p 80,2 -0,8 p
Rahti ja posti tn 12 490,3 9,6 96 415,6 14,2
Tarjotut tonnikilometrit 450,4 9,4 3 357,1 8,6
Myydyt tonnikilometrit 302,6 4,2 2 215,7 8,2
Kokonaiskäyttöaste % 67,2 -3,4 p 66,0 -0,3 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 633,8 2,3 4 526,7 5,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 216,5 1,2 8 925,2 3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 960,4 0,5 7 062,9 3,3
Matkustajakäyttöaste % 78,9 -0,6 p 79,1 0,2 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 30,8 2,5 207,3 18,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 263,9 17,2 1 841,5 28,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 219,0 8,0 1 495,8 22,9
Matkustajakäyttöaste % 83,0 -7,1 p 81,2 -3,6 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 170,6 5,2 1 196,0 5,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 460,1 12,3 11 016,6 7,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 282,4 5,4 9 020,7 6,1
Matkustajakäyttöaste % 87,8 -5,8 p 81,9 -1,4 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 146,4 -1,0 1 365,4 11,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 105,3 -0,8 995,1 10,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 69,1 -0,8 691,4 10,4
Matkustajakäyttöaste % 65,6 -0,0 p 69,5 0,2 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 210,6 12,3 84 695,5 14,7
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 220,0 37,4 16 966,5 24,5
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 884,2 22,8 6 155,1 17,9
– Asian rahtiliikenne tn 7 972,3 6,1 60 422,7 12,1
– Kotimaan rahtiliikenne tn 134,2 1,3 1 151,1 6,2
Rahtilento tn** 1 279,7 -9,5 11 697,5 10,3
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 490,3 9,6 96 415,6 14,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 129,7 5,0 987,4 7,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 76,0 6,3 581,1 13,7
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 121,8 4,9 923,4 7,1
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 69,4 8,7 521,7 13,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,6 0,7 p 58,8 3,5 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 37,9 2,4 p 39,9 0,1 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 63,1 2,2 p 61,4 4,3 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 57,0 1,9 p 56,5 3,3 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä