Finnairin helmikuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi kaikilla liikennealueilla, yhteensä 13,2 prosenttia vertailukaudesta

Finnair airbus tail 01

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi helmikuussa 8,4 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 8,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Karkauspäivästä aiheutui helmikuussa noin 3 prosentin positiivinen kasvuvaikutus, sillä lentopäiviä oli yksi enemmän kuin vertailukaudella. Matkustajakäyttöaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 79,1 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi helmikuussa 7,9 prosenttia ja liikenne kasvoi 10,5 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 5,3 prosenttia mutta myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenteen kasvu jäi 2,2 prosenttiin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuorolisäysten ja uusien kohteiden myötä 7,9 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,1 prosenttia. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä vertailukauden jälkeen Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi helmikuussa 11,4 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,3 prosenttia. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 52,5 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Helmikuussa Finnairin lennoista 81,6 prosenttia (87,0) saapui aikataulussa.

Maaliskuun 2016 liikennetilasto julkaistaan perjantaina 8.4.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2015

Helmikuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 814,8 13,2 1 595,3 11,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 599,9 8,4 5 331,8 6,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 056,7 8,7 4 183,9 7,4
Matkustajakäyttöaste % 79,1 0,2 p 78,5 0,8 p
Rahti ja posti tn 10 549,7 7,8 21 291,9 11,3
Tarjotut tonnikilometrit 379,9 8,3 780,1 5,7
Myydyt tonnikilometrit 247,2 8,5 502,4 8,7
Kokonaiskäyttöaste % 65,1 0,1 p 64,4 1,8 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 441,8 9,3 876,5 7,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 962,5 7,9 1 947,9 6,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 699,3 5,1 1 403,0 4,3
Matkustajakäyttöaste % 72,7 -1,9 p 72,0 -1,5 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 21,2 1,1 43,7 1,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 204,8 5,3 413,3 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 158,9 2,2 327,5 1,9
Matkustajakäyttöaste % 77,6 -2,4 p 79,2 0,1 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 142,8 9,2 296,5 7,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 274,6 7,9 2 680,2 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 083,5 10,5 2 247,1 9,0
Matkustajakäyttöaste % 85,0 2,0 p 83,8 2,8 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 209,1 27,9 378,7 27,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 157,9 19,8 290,5 23,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 115,0 25,9 206,3 24,8
Matkustajakäyttöaste % 72,8 3,5 p 71,0 0,8 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 036,7 6,4 18 436,3 10,7
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 778,9 11,6 3 542,6 12,0
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 610,6 -21,0 1 335,6 -5,3
– Asian rahtiliikenne tn 6 488,8 8,3 13 246,7 12,1
– Kotimaan rahtiliikenne tn 158,5 17,0 311,4 15,5
Rahtilento tn** 1 513,0 16,9 2 855,6 15,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 549,7 7,8 21 291,9 11,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 113,2 10,5 233,8 6,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 63,2 8,1 128,0 12,6
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 105,8 11,4 218,5 6,9
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 55,6 6,3 113,4 11,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 55,8 -1,3 p 54,8 3,1 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 40,4 -4,7 p 40,7 1,2 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 56,2 -2,4 p 55,5 2,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 52,5 -2,5 p 51,9 1,9 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä