Porin lentoliikennepäätös siirtyy

Turku Air Oy ei ole toimittanut Porin kaupungille määräpäivään mennessä vaadittuja tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja. Tästä syystä se ehdotetaan suljettavaksi pois lentoliikennettä koskevasta tarjouskilpailusta.

Porin kaupungin on tarkoitus selvittää nopealla aikataululla, esimerkiksi suorien neuvottelujen kautta, vaihtoehtoisia tapoja järjestää lentoliikenne.

– Aiempien neuvottelujen ja selvittelyjen aikana on tullut esille toimijoita, joiden soveltuvuus kyseiseen toimintaan halutaan vielä selvittää, apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus sanoo.

Asia oli 7. joulukuuta kaupunginhallituksen suullisessa esittelyssä, ei varsinaisella listalla. Siitä päätetään aikaisintaan 14. tai 21. joulukuuta pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.