Uusi ilmailumääräys miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien käytöstä

Suomessa on tänään otettu käyttöön yksi maailman liberaaleimmista ilmailumääräyksistä koskien miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien käyttöä. Laitteen käyttötarkoitus ratkaisee sääntelyn vaatimustason. Harrastajan käytössä olevan lennokin sääntely on merkittävästi kevyempää kuin ammattikäytössä olevan kauko-ohjattavan ilma-aluksen. Vastaavasti ammattilaisella on mahdollisuus suorittaa sellaisia lentotehtäviä, joista harrastajan on syytä pysyä poissa.

”Uunituore miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskeva määräyksemme on Euroopan, jollei koko maailman liberaalein. Jo alusta saakka on lähtökohtamme ollut tehdä mahdollisimman kevyttä sääntelyä ja tässä olemme mielestäni onnistuneet erinomaisesti. Määräys antaa tilaa kokeiluille ja uudenlaisen liiketoiminnan kehittymiselle”, sanoo Trafin pääjohtaja Kari Wihlman. ”Olemme halunneet luoda edellytykset uuden ilmailusegmentin täysimittaiseen hyödyntämiseen ja mahdollistaa erilaiset kokeilut, sillä liiketoiminnan kehittymistä haetaan erityisesti kokeilujen kautta.”

Turvallisuus on edelleen tärkein arvo

Vaikka uusi määräys on kevyt, se sisältää paljon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Lähestymistapa on riski- ja suorituskykyperusteinen. Toimintaan liittyviä vaaratekijöitä tunnistetaan, riskejä arvioidaan ja vähennetään ennen kaikkea toimijoiden oman riskienhallinnan avulla.  Hallinnollinen taakka ja viranomaismaksut on haluttu pitää minimissä ja toiminnan aloittamiskynnys matalana.

”Olkoon laite kauko-ohjattu ilma-alus tai lennokki, on ohjaimissa olevan aina pidettävä huolta siitä, että lennätys ei aiheuta vaaraa muille ihmisille eikä haittaa esimerkiksi pelastustöitä tai muuta viranomaisen toimintaa. Nyt onkin tärkeää koko alan imagon kannalta, että toimijat omaksuvat heti alusta alkaen vastuullisen toimintakulttuurin.” kertoo johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Jos kauko-ohjattavaa ilma-alusta tai lennokkia käytetään kuvaamiseen, on hyvä muistaa, että kuvaustoimintaa koskee kaikki se mitä on säädetty mm. kotirauhasta, yksityisyydensuojasta, tekijänoikeuksista, Suomen aluevalvonnasta  ja yleisestä vaaranaiheuttamisesta, vaikka näistä ei ilmailumääräyksessä erikseen säädetäkään.

Ilmailun kielto ja rajoitusalueet koskevat kaikkia

Ilmailun kielto- ja rajoitusalueet koskevat kaikkea ilmailua, myös kauko-ohjattuja ilma-aluksia ja lennokkeja.

On myös syytä muistaa, että lentoliikenteelle vaaraa aiheuttava tai lentoliikenteen sujuvuutta häiritsevä toiminta on aina kielletty. ”Erikseen lennonjohdon kanssa menettelyistä sopimalla ammattilaisille on mahdollista työskennellä myös lentokenttien läheisyydessä” tarkentaa Hannola.

Lisätietoja

Määräys ja perustelumuistio

http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3585/ops_m1-32_kauko-ohjatun_ilma-aluksen_ja_lennokin_lennattaminen

Usein kysytyt kysymykset

http://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_ilmailu

Ilmailun kieltoalueet

http://www.trafi.fi/ilmailu/lennonvarmistus_ja_ilmatila/ilmailu_kieltoalueilla

Ilmailun rajoitusalueet

https://ais.fi/ais/eaip/fi/