Kajaanin lentoaseman matkustajista puolet työ- ja puolet vapaa-ajanmatkustajia

2015-04-23 15_11_43-Kajaanin_lentoaseman_matkustajatutkimus_Final.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Kajaanin ammattikorkeakoulussa vuoden 2014 aikana tehdyn kyselytutkimuksen mukaan Kajaanin lentoaseman noin 70.000 vuosittaista reittilentomatkustajaa jakautuvat lähes tasan kahtia työmatkustajiin ja vapaa-ajan matkustajiin/matkailijoihin. Matkustajarakennetta voidaan pitää hyvänä perustana Kajaanin reittilentojen jatkuvuudelle, kun lisäksi lentoaseman käyttöaste on suhteellisen tasainen ympäri vuoden.

Matkustajat tyytyväisiä Kajaanin lentoaseman palveluihin

Tutkimuksen mukaan lentomatkustajat ovat tyytyväisiä Kajaanin lentoasemalla tarjolla oleviin palveluihin. Erityiskiitosta sai osakseen lentoaseman henkilökunnan palveluasenne, jolle annettiin pelkästään myönteistä palautetta. Tyytymättömyyttä ilmeni vähäisessä määrin lähinnä odotustiloja kohtaan.

Lentoaseman yleisilmeen kohentamiseksi esitettiin enemmän kainuulaisuutta sisustukseen ja äänisuunnitelman tekemistä, joka sekin voisi sisältää paikallisväritteistä taustamusiikkia. Kyselyyn vastanneilla matkustajilla lentokentän liityntäliikenne hoitui yleisimmin omalla autolla, sukulaisen, tuttavan tai firman kyydillä tai taksilla. Linja-auton käytön lisäämiseksi ehdotettiin näkyvämpää tiedotusta olemassa olevista bussivuoroista.

Lomamatkailusta piristystä Kainuuseen suuntautuvaan lentomatkustukseen

Selvitykseen osallistuneet lentomatkustajat arvioivat käyttävänsä Kajaanin lentoasemaa mediaanilla mitattuna kolme kertaa vuodessa. Tätä useammin lentoasemalta matkustavan tyyppiesimerkki on Kainuussa asuva pääkaupunkiseudulle työasioissa matkustava ylempi toimihenkilö tai yrittäjä. Kainuun lentoliikenteen kehittämisen eräs haaste onkin, kuinka saada maakuntaan tulevat lomamatkailijat kiinnostumaan entistä enemmän lentokoneen käytöstä matkustusvälineenä.

”On hieman ristiriitaista, että alkaneella vuosituhannella Kainuun matkailu on kasvanut tuntuvasti, mutta samaan aikaan Kajaanin lentoaseman matkustajamäärä on ollut laskusuunnassa”, pohtii osaamisaluevastaava Mikko Keränen Kajaanin ammattikorkeakoulusta. ”Selitys epäsuhtaan on Kainuun matkailun tukeutuminen vahvasti kotimaisiin perhematkailijoihin, joille oma auto on usein kätevin ja taloudellisin liikkumisväline. Kainuussa vierailevien ulkomaisten matkailijoiden osuus on suhteellisen vähäinen ja he tulevat edelleen pääosin Venäjältä yleensä omilla autoillaan. Kansainvälinen matkailu tarjoaa kuitenkin varteenotettavan mahdollisuuden Kainuun lentoliikenteen kehittämiseen.”

”Kajaanin reittilentojen siirtyessä toukokuun alusta Finnairin liikenteeksi avautuvat mahdollisuudet kansainvälisten matkailijoiden tulolle aivan uudella tavalla, kun ulkomaan ja kotimaan lennot ovat samassa hinnoittelukokonaisuudessa samalla lentoyhtiöllä. Alueen matkailutoimijat ja Finnair ovat jo aloittaneet vuoropuhelun Kainuun matkailun saamiseksi mukaan Finnairin ja VisitFinlandin kansainvälisiin myynti- ja markkinointikanaviin. Lentomatkustuksen kasvutavoitteita tukee Finnairin kasvava Kajaanin lentovuorojen tarjonta, varsinkin uudet lauantain lentovuorot” toteaa Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Tutkimusraportti luettavissa seuraavasta osoitteesta: http://www.theseus.fi/handle/10024/89160