MAF Suomi: Kaksi isoa puoluetta peruisi asuntojen rakentamisen Malmin lentokentän paikalle

MAF Suomi kysyi kahdeksan eduskuntapuolueen johtajalta heidän kantojaan valtion päätökseen vetäytyä Malmin lentoasemalta ja muuttaa alue asuntorakentamisen käyttöön. Yksittäisenä asiana tämä MAF Suomen toiminnan kannalta suurin riski ja uhkaa lentokoulutustoiminnan jatkumista. Tähän asiaan otamme voimakkaasti kantaa, vaikka järjestönä olemme poliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksemme mielestä päätös on haitallinen kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta, sillä päätös vie edellytyksiä ilmaliikenteen toimialan kasvulta sekä tuottaa turhia ylimääräisiä kustannuksia ja tappiota suomalaiselle yhteiskunnalle ja veronmaksajille.

MAF Suomen kyselyssä selvisi, että puolueissa on kannatusta toisenlaisellekin asuntopolitiikalle. Yhtenevä linja löytyy tässä asiassa Keskustalta ja Perussuomalaisilta, joiden mielestä Malmin rakentaminen olisi virhe ja lentokenttä tulee säilyttää ilmailukäytössä. Kristilliset ja RKP taas näyttävät olevan valmiita tarkistamaan viimevuotista kantaansa ja mahdollisesti tulemaan Keskustan ja Perussuomalaisten tueksi tässä asiassa. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Vasemmisto taas ovat puolueina jumiutuneet viimevuotisiin kantoihinsa ja haluavat edelleen rakentaa Tattarisuolle asuntoja. Kaikki eduskuntapuolueet vastasivat kyselyyn lukuunottamatta Vihreitä, joiden kanta oletetaan pysyneen samana viime vuodesta.

MAF Suomi: Kenelle sinä annat äänesi – MAF Suomi kysyi puoluejohtajilta