Kaikki Turun lentoasemalle saapuvat matkustajat saavat koronaan liittyvän ohjeistuksen

TKU_T1_entrance_02

Kuva: Jarteq – Oma teos, CC BY-SA 3.0

Turkuun saapuvia lentoja ollaan vastassa Turun lentoasemalla. Saapuville matkustajille jaetaan koronaan liittyvää ohjeistusta useilla eri kielillä.

– Teemme yhteistyötä SPR:n kanssa ja heidän vapaaehtoisensa ovat jakamassa koronaan liittyviä ohjeistuksia Turun lentoasemalle saapuville matkustajille, asiantuntijalääkäri Jane Marttila Turun kaupungilta toteaa.

Päätökset Turun lentoasemalla tehtävistä matkustajien testauksista perustuvat lähtömaan ja Suomen epidemiologisen tilanteen arviointiin. Päätös tehdään rajatyöryhmässä, johon kuuluvat Turun kaupungin ohella, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Finavia, Aluehallintovirasto ja Rajavartiolaitos.

– Päätös siitä, menemmekö Turun lentoasemalle saapuvia lentoja viranomaisvoimin vastaan, riippuu aina lennon lähtömaan epidemiologisesta tilanteesta, Jane Marttila jatkaa.

Jos lähtömaassa on paljon koronavirustartuntoja verrattuna Suomen tilanteeseen, harkitaan aina matkustajien koronatestausta. Turkuun jääville matkustajille jaetaan kohdennettua informaatiota Turun toimintaohjeista.

Tänään 30.12. rajatyöryhmässä on linjattu, että Skopjesta lauantaina 2.1., tiistaina 5.1. ja lauantaina 9.1.2021 tulevia lentoja ollaan vastassa ja matkustajille tarjotaan koronavirustestausta. Tämän jälkeen Skopjesta saapuvat lennot jäävät ennakkotiedon mukaan tauolle.

Skopjen lennot jäivät tauolle marraskuun alussa ja jatkuivat lauantaina 19.12. Viranomaiset olivat vastassa tätä lentoa, jolla Turkuun saapui 42 matkustajaa. Heistä 41 testattiin ja heistä 4 henkilöllä oli koronavirus.

Joulukuun 22. päivä Skopjesta Turkuun saapui 21 matkustajaa ja Tapaninpäivänä 65 matkustajaa. SPR:n vapaaehtoiset jakoivat näillä lennoilla Turkuun saapuneille matkustajille koronaohjeistuksia.

Neste toimittaa DHL Expressille uusiutuvaa lentopolttoainetta San Franciscon kansainvälisellä lentoasemalla

bd14ea698712579b_800x800ar

Kuva: DHL kuvapankki

Neste, maailman johtava uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) tuottaja, on allekirjoittanut sopimuksen vastuullisen lentopolttoaineen toimittamisesta pikakuljetusyhtiö DHL Expressille. DHL Express kuuluu Deutsche Post DHL Group -konserniin, joka on maailman johtava posti- ja logistiikkayhtiö. Konserni tunnetaan vihreän logistiikan edelläkävijänä, joka asiantuntemuksellaan tekee asiakkaidensa logistiikasta vastuullisempaa. Sopimuksen myötä Neste on aloittanut vastuullisen lentopolttoaineen toimitukset DHL Expressille San Franciscon kansainvälisellä lentoasemalla (SFO).

Aiemmin tänä vuonna Neste aloitti vastuullisen lentopolttoaineen jatkuvat toimitukset SFO:llaNeste MY uusiutuva lentopolttoaineTM on kaikkien SFO:n kaupallisten, rahti-, liike- ja yksityisten ilmailualan toimijoiden käytettävissä, minkä lisäksi myös monet suuret kaupalliset ja liikelentoyhtiöt ovat sitoutuneet käyttämään vastuullista lentopolttoainetta. Sopimuksen johdosta DHL Expressistä tulee ensimmäinen rahtiyritys, joka käyttää vastuullista Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta SFO:lta lähtevillä lennoillaan. Sopimus auttaa DHL Expressiä saavuttamaan ilmastonsuojelutavoitteensa, jonka mukaan yhtiön logistiikasta johtuvat päästöt on vähennettävä nollaan vuoteen 2050 mennessä*.

”DHL on asettanut tavoitteekseen vähentää kaikki logistiikkaan liittyvät päästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä. Etsimme innovatiivisia ratkaisuja verkostomme kaikilla osilla saavuttaaksemme tämän kunnianhimoisen tavoitteen ja tukeaksemme asiakkaitamme saavuttamaan omat visionsa vastuullisemmasta toimitusketjusta tulevaisuudessa. Vastuulliset lentopolttoaineet voivat merkittävästi parantaa lentoliikenneverkostomme ympäristötehokkuutta entisestään, ja olemmekin innostuneita yhteistyöstä Nesteen kanssa San Franciscon kansainvälisellä lentoasemalla”, sanoo Mike Parra, toimitusjohtaja, DHL Express Americas.

”Olemme sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme saavuttamaan ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteensa ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvalla lentopolttoaineella. Vaikeasta nykytilanteesta huolimatta ilmailuala on sitoutunut yhä vahvemmin investoimaan uusiutuvaan lentopolttoaineeseen,” sanoo Jonathan Wood, Nesteen Renewable Aviation Europe -liiketoimintayksikön johtaja. ”Lentorahtisektori on välttämätöntä globaalille liiketoiminnalle, sillä se luo kasvua ja helpottaa talouden elpymistä. Koska tavaroiden kuljetus on olennainen osa vahvaa taloutta, tarvitsemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat sekä sen kasvun että päästöjen vähentämisen välittömästi. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tehdä yhteistyötä DHL Expressin kanssa ja tukea heitä heidän kunnianhimoisissa päästövähennystavoitteissaan.”

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine 

Nesteen uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti tuotetuista, uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista. Käyttämällä Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta sellaisenaan voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko tuotteen elinkaaren aikana jopa 80 % fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna**.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine mahdollistaa lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen välittömästi. Sitä voidaan käyttää drop-in-polttoaineena nykyisissä lentokonemoottoreissa ja lentokenttäinfrastruktuurissa ilman lisäinvestointeja. Ennen käyttöä Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta sekoitetaan fossiiliseen lentopolttoaineeseen ja tuote sertifioidaan ASTM-vaatimuksia vastaavaksi.

Nesteen uusiutuvan  lentopolttoaineen vuotuinen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Singaporen jalostamon laajennuksen myötä ja mahdollisilla lisäinvestoinneilla Rotterdamin jalostamoon Nesteen vuotuinen kapasiteetti kasvaa noin 1,5 miljoonaan tonniin uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2023 mennessä. Neste työskentelee aktiivisesti toimitusketjukumppaniensa kanssa kasvattaakseen uusiutuvan n lentopolttoaineen saatavuutta ilmailualalle maailmanlaajuisesti. Polttoaine on jo saatavilla ja käytössä markkinoilla. Sitä toimitetaan useille kaupallisille lentoyhtiöille, liikelentoasiakkaille ja useille lentokentille Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

*) DHL: Mission 2050 – Zero emissions (englanniksi)
**) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni 91 prosenttia marraskuussa 2020

ilma_2020_11_2020-12-29_tie_001_fi_001

Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 170 703 matkustajaa marraskuussa 2020, mikä oli 91 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 122 426 ja muilla kotimaan lentoasemilla matkustajia oli yhteensä 48 277. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 72 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Marraskuussa 2020 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä väheni 92 prosenttia ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä väheni 85 prosenttia verrattuna vuoden 2019 marraskuuhun.

Matkustajista 48 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 52 prosenttia kotimaan lennoista. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 64 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna seitsemän prosenttia.

Tammi-marraskuussa 2020 Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 6,3 miljoonaa matkustajaa, mikä oli 74 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Matkustajista 69 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 31 prosenttia kotimaan lennoista. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 4,9 miljoonaa ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteensä 1,3 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 79 prosenttia kotimaan kenttien matkustajamäärästä.

Tammi-marraskuussa 2020 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 118 926 tonnia, mikä oli 43 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 98 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 64 785 tonnia oli lähteviä ja 54 141 tonnia saapuvia.

 

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

THL suosittaa Iso-Britanniasta Suomeen suuntautuvan matkustajalentoliikenteen keskeyttämistä kahdeksi viikoksi

heathrow_175811081243986

Kuva: Heathrow Airport

Koronavirus Covid-19 -tapausten määrä on viime viikkojen aikana lisääntynyt voimakkaasti Iso-Britanniassa maassa toteutetuista rajoitustoimista huolimatta. Ilmaantuvuuden kasvu on ollut voimakkainta Iso-Britannian kaakkoisosissa muun muassa Lontoon seudulla. Uusi Covid-19-muunnos (SARS-CoV-2 VUI 202012/01) selittää noin 50 prosenttia tapausmäärien kasvusta.

Tietoa uuden Covid-19-muunnoksen ominaisuuksista on vielä vähän, mutta virusmuunnos voi olla aiempaa tehokkaampi leviämään. Ei ole näyttöä siitä, että virusmuunnos aiheuttaisi aiempaa vakavampia infektioita tai lisäisi tapauskuolleisuutta.

Suomessa ei ole havaittu uuden virusmuunnoksen aiheuttamia Covid-19-tapauksia. THL katsoo, että Iso-Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeyttäminen välittömästi kahdeksi viikoksi on tällä hetkellä kuitenkin välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden oikeasuhtaista.

Päätöksen lentojen mahdollisesta keskeyttämisestä tekee liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti tilannetta arvioidaan jatkuvasti, kun uutta tutkimustietoa virusmuunnoksen aiheuttamasta epidemiauhasta saadaan.

Airpron yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

aircraft-1573399343tMd

Airprota ja sen tytäryhtiötä RTG Ground Handling Oy:tä koskettavat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen 16.12.2020. Yhtiöissä jatketaan lomautuksia ensi vuoden loppuun ja alkuvuoden aikana tehdään päätökset irtisanomisista.

– Koronapandemia on ajanut ilmailualan vakavaan kriisiin. Olemme monen muun toimijan tavoin joutuneet tarkastelemaan kriittisesti toimintojamme suhteessa tulevaisuuden näkymiimme. Tilanne on vakava ja joudumme valitettavasti tekemään rankkoja sopeutustoimenpiteitä, kertoo Airpron toimitusjohtaja Janne Hattula.

Koronakriisin vuoksi jo keväällä käynnistettiin Airprolla mittavat säästötoimenpiteet. Kokonaisuudessaan haetaan 45 miljoonan euron säästöjä vuoteen 2023 mennessä. Käydyt yhteistoimintaneuvottelut ovat osa tätä kokonaisuutta.

Yhteistoimintaneuvotteluiden alussa vähennystarve oli 350 työtehtävää. Neuvotteluiden aikana vähennystarve on pienentynyt maksimissaan 298 tehtävään. Neuvotteluiden päättyessä tiettyjä liiketoimintaan merkittävästi vaikuttavia tekijöitä on avoinna, joten päätöksiä tehtävien lakkaamisesta päästään tekemään vasta alkuvuoden aikana. Lomautukset jatkuvat vuoden 2021 loppuun asti. Lentoliikenteen volyymien kasvaessa puretaan asteittain lomautuksia.

– Joudumme valitettavasti odottamaan vielä tietojen tarkentumisia mm. verkostokentillä toimintamme tulevaisuudesta. Tämä odottelu on valitettavaa henkilöstömme suuntaan, mutta emme halua tehdä irtisanomispäätöksiä ennen kuin olemme saaneet kaiken tarvittavan tiedon, kertoo Hattula.

Airpro on rakentanut Muutosturvaohjelman, jonka tarkoituksena on tukea henkilöitä uudelleen työllistymisessä. Tarjolla on laajamittainen Uuden edessä -muutosturvaohjelma, yhteistyötä rekrytointiyritysten kanssa sekä uudelleen kouluttautumismahdollisuuksia yhdessä TE-toimiston kanssa.

– Tämä kriisi koskettaa meidän koko henkilöstöämme, olemme halunneet tukea irtisanottavia uudelleen työllistymisessä mahdollisimman hyvin. Haluamme myös tarjota koko henkilöstölle työterveyspalveluita muutostilanteessa jaksamiseen, summaa Hattula.

Finavia-konsernia koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden tarve oli vähentää Finaviasta ja sen tytäryhtiö Airprosta yhteensä enintään 480 työpaikkaa, tehdä uudelleenjärjestelyjä sekä jatkaa lomautuksia. Finavian osalta neuvottelut saatiin päätökseen 8. joulukuuta 2020.

Linkki uutiseen: https://www.finavia.fi/fi/uutishuone/2020/finavia-vahentaa-110-tyopaikkaa-ja-jatkaa-lomautuksia

Finnair solmi myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen yhdestä omistamastaan A350-lentokoneesta

Finnair solmi myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen yhdestä omistamastaan A350-lentokoneesta

ezgif.com-gif-maker

Finnair on osana uudelleenrakennusohjelmaansa tehnyt myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen yhdestä omistamastaan A350-lentokoneesta. Järjestelyssä Incline B Aviation Limited Partnership toimi vuokranantajan takaajana ja BBAM Aviation Services Limited järjestelijänä. Finnair myi huhtikuussa 2019 vastaanottamansa Airbus A350 -lentokoneen ja takaisinvuokrasi sen käyttöönsä. Vuokrakausi on 12 vuotta, ja siihen liittyy lisäksi jatko-optioita.

Järjestelyllä ei ole Finnairin vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen liiketulokseen merkittävää vaikutusta. Sillä on kuitenkin Finnairille välitön yli 100 miljoonan euron positiivinen kassavaikutus.

Finnair on tilannut yhteensä 19 Airbus A350-900 XWB -lentokonetta Airbusilta, ja se on vastaanottanut niistä 16 (viimeisin vastaanotettu 1.9.2020).

Finnairin operoimien ja/tai omistamien koneiden luettelo löytyy yhtiön internetsivuilta https://www.finnair.com/fi/fi/flights/fleet ja neljännesvuosittain päivitettynä yhtiön taloudellisista katsauksista.

Liikennöintivelvoite viidelle kotimaan lentoreitille

aircraft-1573399343tMd

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt julkisen palvelun velvoitteen asettamisesta viidelle kotimaan lentoreitille. Liikennöintivelvoitteet koskevat reittejä Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille 1.4.-31.12.2021 välisenä aikana.

Julkisen palvelun velvoitteella on tarkoitus varmistaa Helsingin ja näiden viiden alueen saavutettavuus nykytilanteessa. Myös Savonlinnaan tullaan asettamaan liikennöintivelvoite. Kotimaan lentoliikenteen tukeminen ja palveluvelvoitteen asettaminen on mahdollista EU:n lentoliikenneasetuksen nojalla.

“Olemme Traficomissa katsoneet, että liikennöintivelvoitteen asettaminen näiden viiden yhteysvälin osalta on tällä hetkellä välttämätöntä, jotta alueiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys voidaan turvata”, sanoo johtaja Pipsa Eklund.

Traficomin tarkoituksena on kilpailuttaa näille yhteysväleille lentoliikennetoimija, jolle on mahdollista asettaa julkinen palveluvelvoite.  Kilpailumenettelyyn on mahdollista osallistua kaikkien EU:n lentoliikenteen harjoittajien, jotka katsovat voivansa pystyä tarjoamaan julkisen palveluvelvoitteen kriteerien mukaisia yhteyksiä. Traficom on toimittanut tarvittavat tiedot kilpailutuksesta Euroopan komissiolle ja tiedottaa välittömästi, kun tarjouspyynnöt on julkaistu.

Kilpailutus perustuu eduskunnan lisätalousarvion 11,5 miljoonan euron lisämäärärahaan lentoliikenteelle

Julkisen palveluvelvoitteen valmistelun aikana Traficom on käynyt tiivistä keskustelua maakuntien edustajien kanssa ja maakuntien erityispiirteet matkustajaprofiilissa sekä matkustustarpeissa on huomioitu. Hankittava palvelutaso on määritelty näiden pohjalta ja se on suhteutettu käytettävissä olevaan määrärahaan.

Lentoliikenne tärkeä osa tulevaisuuden matkaketjuja

“Tulevaisuuden liikkuminen digitalisoituu ja palveluistuu entistä enemmän ja uskomme, että tässä kehityksessä ilmailulla on vahva asema. Tulevaisuuden matkaketjujen kehittyminen tulee varmasti toimivalla tavalla yhdistämään nykyisten lentoasemien sekä uusien innovaatioiden, kuten lentotaksien, roolit vaivatta muihin liikkumismuotoihin”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Digitalisaation ansiosta lentoliikenteessä pystytään mm. parantamaan ilmatilan käyttöä turvallisesti, vaikka ilmatilan käyttäjiä on yhä enemmän, mikä luo kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös entistä tarkempi paikannus edistää miehittämättömän ilmailun lisäksi perinteisemmän lentoliikenteen toimintaedellytyksiä mm. huonon sään olosuhteissa. Tekniikan kehittyminen puolestaan tuo taivaalle vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia lentokoneita.

Lentoliikenteen hankinnat

Suomen valtio valmistautuu myöntämään enintään 400 miljoonan euron hybridilainan Finnairille

9ad94c8188f66458_800x800ar

Suomen valtio ja Finnair ovat valmistelleet rahoitusjärjestelyä, jossa valtio myöntäisi Finnairille vakuudettoman, enintään 400 miljoonan euron hybridilainan.  Lopullisen päätöksen mahdollisesta rahoitusjärjestelystä tekee valtioneuvoston yleisistunto, jolloin myös hybridilainan lopulliset ehdot vahvistetaan. Hybridilainan myöntäminen edellyttää EU-komission hyväksyntää.

Finnairin oma pääoma oli viimeksi julkaistun vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen mukaan 940 miljoonaa euroa ja sen kassavarat olivat tuolloin 725 miljoonaa euroa.

Finnair voisi nostaa lainaa, jos sen kassavarat tai oma pääoma laskisivat lainaehdoissa määriteltävien raja-arvojen alapuolelle.

”Finnair valmistautuu vuoteen 2021 ja sen jälkeiseen uudelleenrakennuksen aikaan varmistamalla, että se selviytyy yli koronakauden huolimatta siitä, mikä sen laatimista tulevaisuuden skenaarioista toteutuu. Lähdimme koronakauteen tilanteesta, jossa taseemme sekä kassavaramme olivat vahvat. Nyt haluamme varmistaa, että selviydymme yli poikkeusjakson ja että pystymme toteuttamaan Euroopan ja Aasian yhdistävää strategiaamme myös jatkossa sekä kehittämään Finnairia modernina laatulentoyhtiönä”, korostaa Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

”Suunniteltu hybridilaina on tärkeä askel taloudellisen vakautemme varmistamisessa siinäkin tapauksessa, että liikenne lähtisi toipumaan oletettua hitaammin”, toteaa Manner. ”Olemme vuoden 2020 aikana toteuttaneet jo useita rahoitustoimia taloutemme tasapainottamiseksi ja kustannusrakenteemme tehostamiseksi, ja näitä toimia jatkamme edelleen.”