Otkes: Finnairin koneen matkustamo­henkilöstön jäsenen putoaminen porras­autolta oli seurausta sekavasta viestinnästä

61333249_2242077429241933_1780286827777753088_o

Kuva: Swissport Finland

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnan, jossa selvitettiin matkustamohenkilökunnan jäsenen tippumista Finnairin A320-lentokoneen viereen pysäköidyn porrasauton päältä asematasolle 13.1.2020.

Onnettomuuden syyt liittyvät monelta osin puutteelliseen sisäiseen viestintään sekä kollegojen että kentän ja alan toimijoiden välillä.

Finnairin käsikirjat ja ohjeistus ohjeistavat henkilökuntaa siitä, kenen kuuluu näyttää porrasauton kuljettajalle niin sanottu OK-merkki siitä, että matkustajat ovat poistuneet koneesta ja porrasauton voi ajaa pois. 13.1.2020 sattuneessa onnettomuudessa henkilökunnan jäsenillä ei kuitenkaan ollut selvyyttä siitä, kenen merkki piti näyttää – eikä myöskään samaa tilannetietoisuutta siitä, oliko merkki näytetty vai ei. Tästä seurasi se, että lopulta loukkaantunut henkilökunnan jäsen luuli merkin annon olevan hänen vastuullaan ja poistui antamaan merkkiä porrasauton päälle, josta hän horjahti alas, kun porrasauton lähti liikkeelle, toteaa tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta.

Tutkinnassa selvisi myös, että avunhälyttämisen käytännöissä oli yhdenmukaistamista. Tutkittavassa onnettomuudessa apu kuitenkin saatiin paikalle nopeasti tästä huolimatta.

Ilmailun toimijat tekevät lakisääteisesti poikkeamista, vaaratilanteista ja onnettomuuksista poikkeamaraportin, joka lähetetään myös Liikenne- ja viestintävirastolle. Ilmailun toimijoiden turvallisuudenhallintaorganisaatiot tekevät poikkeamista riskiarvioita ja ryhtyvät tarvittaessa toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi. Poikkeama-asetus velvoittaa myös jokaista onnettomuudessa osallisena ollutta organisaatiota ja toimijaa kirjoittamaan poikkeamaraportin, mutta asetus ei kuitenkaan vaadi organisaatioita jakamaan poikkeamaraportteja keskenään. Vaikka Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana sattunut 50 aiheeseen liittyvää poikkeamaa, poikkeamaraporteissa mainitut turvallisuusuhat eivät ole aiheuttaneet valvonta- tai muita toimenpiteitä Liikenne- ja viestintävirastolla. Finnair ei myöskään ollut käynnistänyt merkittäviä toimenpiteitä heitä koskevien aiheeseen liittyvien poikkeamien osalta.

Tässä ei nyt auta se, että poikkeamat on ilmoitettu, jos niissä mainitut asiat jäävät arkistoitumaan laatikon pohjalle. Raportteja olisi tarkoitus käsitellä koordinoidusti siten, että ongelmista ja tilanteista voidaan ottaa oppia, lisää Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

Onnettomuustutkintakeskus antaa tämän onnettomuuden seurauksena kuusi turvallisuussuositusta, jotka liittyvät matkustamohenkilökunnan tilannetietietoisuuden parantamiseen sisäistä viestintää selkeyttämällä ja virtaviivaistamalla, avun hälyttämiskäytäntöihin onnettomuustilanteessa sekä poikkeamia koskevana kommunikaatioon eri toimijoiden välillä.

Nesteen ja All Nippon Airwaysin (ANA) yhteistyön avulla vastuullista lentopolttoainetta ensimmäistä kertaa Aasiaan

582d168cba6eb61b008b4c8a

  • ANA on perustanut hankintatoimitusketjun Nesteen kanssa ja Itochu Corporationin tuella. 
  • Tämän keskipitkän ja pitkän aikavälin yhteistyön edetessä, ANA ja Neste toimittavat ensimmäiselle Japanista lähtevälle lennolle Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ -tta. 
  • Huolimatta COVID-19 pandemian aiheuttamista häiriöistä, ANA noudattaa nykyisiä vastuullisuustavoitteitaan. 

Neste ja All Nippon Airways (ANA), Japanin suurin ja viiden tähden lentoyhtiö, allekirjoittavat vastuullisen lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) toimitussopimuksen. Tämä uraauurtava yhteistyö tekee ANA:sta ensimmäisen vastuullista lentopolttoainetta käyttävän lentoyhtiön Aasiassa Japanista lähteville lennoilleen. Yhteistyön avulla Neste toimittaa myös ensimmäistä kertaa vastuullista lentopolttoainetta aasialaiselle lentoyhtiölle. Yhteistyö alkaa lokakuussa 2020, kun ANA suunnittelee tankkaavansa vastuullista lentopolttoainetta Hanedan ja Naritan kansainvälisiltä lentokentiltä lähteville lennoille. Tiivis logistiikkayhteistyö ja koordinointi Nesteen ja japanilaisen trading house, Itochu Corporationin kanssa mahdollistaa vastuullisen lentopolttoaineen toimituksen.

“ANA on ylpeä johtoasemastaan ja on tunnistettu alan edelläkävijäksi vastuullisuudestaan. Sopimus Nesteen kanssa osoittaa kykymme palvella matkustajia samalla vähentäen hiilijalanjälkeämme”, sanoo Yutaka Ito, Executive Vice President, ANA overseeing Procurement. “Vaikka COVID-19 on pakottanut meidät tekemään muutoksia, olemme edelleen sitoutuneet vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen. Tunnistamme, että ympäristömme suojeleminen edellyttää sitä, että ihmiskunta työskentelee yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja olemme ylpeitä siitä, että teemme osamme suojellaksemme yhteistä kotiamme. Olemme myös iloisia voidessamme ilmoittaa, että ISCC:n Proof of Sustainability -sertifikaatin mukaan Japaniin toimitetun puhtaan Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 90 % sen elinkaaren aikana fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna.

“Tunnistamme vastuullisen lentopolttoaineen tärkeän roolin lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän uuden yhteistyön avulla mahdollistamme vastuullisen lentopolttoaineen toimituksen ensimmäistä kertaa Aasiassa. Meillä on suuri kunnia tehdä yhteistyötä ANA:n kanssa ja tukea heitä kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa,” sanoo Thorsten Lange, Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminnan johtaja.

ANA ja Neste suunnittelevat laajentavansa yhteistyötä vuoden 2023 jälkeen monivuotisella sopimuksella. Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuinen kapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Singaporen jalostamon laajennuksen myötä ja mahdollisilla lisäinvestoinneilla Rotterdamin jalostamoon Neste pystyy valmistamaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2023 mennessä.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ on valmistettu vastuullisesti hankituista uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista. Pääsääntöisesti Nesteen uusiutuva lentopolttoaine voi puhtaassa muodossaan ja koko elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Polttoaine tarjoaa välittömän ratkaisun lentämisen suorien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan käyttää drop-in polttoaineena olemassa olevien lentokonemoottoreiden ja lentoaseman polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa ilman lisäinvestointeja. Ennen käyttöä tuote sekoitetaan fossiiliseen lentopolttoaineeseen, jonka jälkeen se täyttää lentopolttoaineiden ASTM-standardin tekniset vaatimukset. 

ANA on sitoutunut vähentämään lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2050 mennessä 50 % verrattuna vuoteen 2005. Tämän lisäksi, ANA pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä lentoyhtiön ulkopuolella olevasta toiminnasta toteuttamalla energiansäästötoimenpiteitä, kuten korvaamalla vanhempia laitteita uusilla tehokkailla ratkaisuilla asiaan kuuluvilla liiketoiminta-alueilla. Vaikka meneillään oleva COVID-19 pandemia on vaikuttanut merkittävästi ilmailualaan, ANA on sitoutunut säilyttämään nykyiset ympäristö-, sosiaali- ja hallintotavoitteensa (ESG) vuodelle 2050. ANA:n toimenpiteet ovat auttaneet lentoyhtiötä sijoittumaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin kolmena vuotena peräkkäin. Työskentelemällä Nesteen kanssa, joka on listattu myös Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä Global 100 -listalla, ANA toivoo parantavansa lentokoneissaan käytetyn polttoaineen laatua, vakiinnuttaen samalla johtoasemansa ympäristöystävällisenä lentoyhtiönä.

Ammattiliitto Pro: Hyvä sopimuskulttuuri on unohtunut Finnair Tekniikassa – ei halua noudattaa tehtyjä sopimuksia ja lakeja

jorma_malinen_0

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen

Ammattiliitto Pro vaatii, että Finnair noudattaa työntekijöiden kanssa tehtyjä sopimuksia irtisanomisjärjestyksestä ja lakia yhteistoimintaedustajan tiedonsaantioikeudesta.

Finnairin konsernissa päättyneiden yt-neuvotteluiden seurauksena tekniikan yksikössä irtisanotaan kaikista henkilöstöryhmistä yhteensä enintään 160 henkilöä, joista on enintään 90 työntekijää.

Ilmailualan Unioni IAU ja ITA ovat tehneet Finnair tekniikkaa koskevan paikallisen sopimuksen, jonka mukaan irtisanomisen vähentämisjärjestys on se, että viimeksi tulleet työntekijät irtisanotaan ensin. Työnantaja haluaa kuitenkin valikoida irtisanottavia muilla perusteilla eikä aio noudattaa tekemäänsä voimassa olevaa irtisanomissuojasopimusta.

– Työnantaja kieltäytyy käyttämästä irtisanomisissa virkaikäjärjestystä. Vaarana on, että työnantaja haluaa päästä eroon vanhemmista, korkeampipalkkaisista tai muutoin hankaliksi katsomistaan työntekijöistä. Työnantaja kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja työntekijöiden työsuhteen alkamisajasta yhteistoimintaedustajalle, joka edustaa työntekijöiden selkeää enemmistöä. Tämän takia on mahdotonta valvoa, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan, ITAlaisten yhteistoimintaedustajana Finnairin Tekniikassa toimiva Jukka Korhonen kertoo.

Korhonen on myös pyytänyt työnantajalta IAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä työntekijöitä koskevaa säästösopimusta useamman kerran, eikä pyyntöön ole toistaiseksi vastattu.

Henkilöstö kokee, että ikäviä päätöksiä aiotaan toteuttaa epäreilussa ilmapiirissä, kun työnantajalta ei saada tarvittavaa tietoa. Irtisanomisen kuuluu olla aina viimeinen vaihtoehto, ensin työnantajan pitää miettiä kaikki muut keinot, joilla irtisanomiset on vältettävissä. Mutta nyt näyttää siltä, että työnantajan ilmoituksen mukaan yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella harkittavat päätökset sisältävät työntekijöiden osalta vain pelkkiä irtisanomisia, muita vaihtoehtoja ei ole.

– IAU teki Paltan kanssa säästösopimuksen meidän palkoistamme. Sopimuksen olisi pitänyt vaikuttaa työpaikkojen säästymiseen myös tekniikassa, mutta se ei ole vaikuttanut YT-neuvotteluiden aikana täsmennettyyn irtisanomisten määrään vähentävästi, Korhonen sanoo.

– Hyvä sopimiskulttuuri on unohtunut näissä yt-neuvotteluissa. Työnantaja ei lupauksistaan huolimatta kunnioita tekemiään sopimuksia. Työntekijöillä on oikeus luottaa työnantajan kanssa solmittuihin sopimuksiin ja siihen, että työnantaja noudattaa kaikissa tilanteissa työehtosopimuksia, työsopimuksia ja lakia, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen vaatii.

Pron jäseniä on Finnairilla useilla eri sopimusaloilla. ITA on Ilmailualan tekniikan ammattiyhdistys, joka kuuluu Ammattiliitto Prohon. ITA:n prolaiset ovat teknisissä tehtävissä työskenteleviä työntekijöitä kuten esimerkiksi mekaanikkoja ja heitä on yli 400. ITAlaisten työehdoissa noudatetaan IAU:n tekemää lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Tämän työehtosopimuksen sopivat Palvelualojen alan Palta ry sekä Ilmailualan Unioni IAU ry. Pro on neuvotellut työehtosopimukset Finnairin toimihenkilöille ja Finnairin teknisille toimihenkilöille.

Henkilöstöryhmä valitsee yhteistoimintaedustajan osallistumaan yt-neuvotteluihin. Finnair on tunnustanut työntekijöiden enemmistön valitseman yhteistoimintaedustajan ja hän on osallistunut yt-neuvotteluihin. Neuvottelujen jälkeen työnantaja kuitenkin on kieltäytynyt antamasta tietoja tehdyn säästösopimuksen sisällöstä yhteistoimintaedustajalle.

Finnair vähentää noin 700 työpaikkaa, tuhansien finnairilaisten pitkäaikaiset lomautukset jatkuvat

FIN Airbus A330 high Resolution jpg_79

Finnair on päättänyt syyskuussa aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat suunnitelmaa vähentää noin 1 000 työpaikkaa, tehdä muita rakenteellisia muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi. Koronapandemian aiheuttamien dramaattisten markkinamuutosten vuoksi Finnair vähentää Suomessa noin 600 työpaikkaa. Henkilöstövähennykset toteutetaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä oli yhtiön koko henkilöstö Suomessa pois lukien matkustamopalveluhenkilöstö ja lentäjät, yhteensä noin 2800 työntekijää. Vastaavia keskusteluja on käyty samanaikaisesti myös Finnairin toiminnoissa Suomen ulkopuolella, joista vähenee nyt noin 100 työpaikkaa. Finnairilla on tällä hetkellä yhteensä 6500 työntekijää.

”Olen kiitollinen, että pystyimme yhdessä henkilöstön kanssa löytämään myös säästöratkaisuja, joiden ansiosta säästyi noin 150 finnairilaisen työpaikka. Siitä huolimatta tämä päivä on meille Finnairissa surullinen. Koronapandemia on ollut alallemme täysin epäreilu, ja valitettavasti nyt moni finnairilainen joutuu kokemaan sen taloudelliset vaikutukset henkilökohtaisesti”, sanoo toimitusjohtaja Topi Manner. ”Muutokset ovat kuitenkin välttämättömiä ja väistämättömiä, sillä Finnairin uudelleenrakentaminen edellyttää sitä, että olemme kilpailukykyisiä, kun lentoliikenne lähtee vähitellen elpymään. Sen vuoksi meidän on tehtävä jatkossa monia asioita toisin menestyäksemme kilpailluilla markkinoilla.”

Henkilöstövähennyksien lisäksi Finnair jatkaa lähes koko henkilöstönsä lomautuksia Suomessa. Suurella osalla henkilöstöä toistaiseksi voimassa olevat lomautukset saattavat jatkua pitkään, sillä toimialan arvioiden mukaan lentoliikenteen toipuminen kestää useampia vuosia.

Työllistymisen tukea työnsä menettäville

Finnair on rakentanut työnsä nyt menettäville NEXT-nimellä kutsuttavan työllistymisen tuen kokonaisuuden yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu koulutusmahdollisuuksia, uravalmennusta sekä polkuja uusiin työtehtäviin Finnairin ulkopuolella. Tiivistä yhteistyötä on tehty mm. TE-keskuksen, ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin sekä lukuisten oppilaitosten ja yritysten kanssa.

”On ollut hienoa, miten sujuvasti ja asiakaslähtöisesti muutosturvan toteuttaminen on lähtenyt liikkeelle niin eri viranomaisten kuin valittujen oppilaitoskumppaneidenkin kanssa.  Kaikki ovat olleet valmiita kehittämään juuri meidän työntekijöidemme tilanteeseen sopivia ratkaisuja, joissa otetaan selkeästi huomioon myös finnairilaisten nykyosaaminen ja sen laajentaminen. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia kumppaneita siitä asiantuntemuksesta ja yhteistyöhengestä, jota he ovat osoittaneet ohjelmaa suunniteltaessa”, sanoo Finnairin henkilöstöjohtaja Johanna Karppi. ”Tavanomaisen työstä työhön – sijoittumisavun lisäksi olemme kyenneet yhdessä rakentamaan koulutus- ja muuntokoulutuspolkuja sekä yrittäjyyteen tukevia toimenpiteitä niille finnairilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan tai harkitsevat yrittäjiksi ryhtymistä.”

Ryanairin talvikauden lennot Lappeenrantaan perutaan koronapandemian vuoksi

ryanair-lpr-lentokentalla_minna-kivisto

Euroopan suurin halpalentoyhtiö Ryanair oli suunnitellut lentävänsä talvikaudella neljä reittiä Lappeenrantaan: Milanon Bergamosta, Berliinistä, Budapestista ja Münchenin lähellä sijaitsevasta Memmingenistä.

Koronapandemian ja muuttuvien rajoitusten takia nämä lennot perutaan, mutta ne aloitetaan uudelleen kesäkaudella 2021.
Lisäksi Wienin reitti avataan huhtikuussa.

– Koronapandemia ja varsinkin jatkuvasti muuttuvat matkustusrajoitukset tekevät tilanteesta hyvin vaikean niin lentoyhtiöille, lentokentille kuin matkustajillekin, sanoo Lappeenrannan lentoaseman toimitusjohtaja Eija Joro.

– Kun vapaa-ajan matkustus alkaa taas elpyä, uskomme, että matkustajat etsivät ennen kaikkea lomakohteita, joissa ei ole ruuhkaa tai suuria väkijoukkoja.

– Juuri sitä Saimaa, Euroopan neljänneksi suurin järvialue, voi tarjota. Me noudatamme kaikkia ohjeita ja suosituksia Lappeenrannan lentokentällä, jotta matkustaminen on miellyttävää sekä turvallista.

– Ryanairin edulliset hinnat kannustavat kokeilemaan jotain uutta, ja kaunis suomalainen järviseutu on juuri sitä. Lähin järvi on vain kahden kilometrin päässä Lappeenrannan lentokentältä, joten loman aloitus ilman ruuhkia on helppoa, Joro jatkaa.

Yhdysvaltojen kongressille on tehty ilmoitus mahdollisesta monitoimihävittäjien myynnistä Suomelle

DEFENSE_SECURITY_COOPERATION_AGENCY-SEAL_approved

Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen Defense Security Cooperation Agency (DSCA) on tehnyt kongressille lakisääteisen ilmoituksen mahdollisesta monitoimihävittäjien sekä niiden aseiden ja varusteiden myynnistä Suomelle. Ilmoitus liittyy HX-hankkeen kilpailutukseen.

Suomen pyyntö Yhdysvaltojen hallinnolle lähetettiin huhtikuussa 2020. Pyynnön perusteella DSCA hakee kongressin hyväksyntää myydä Suomelle myöhemmin annettavan lopullisen tarjouksen sisältämiä tuotteita ja palveluita. Ilmoitusmenettely hyväksyttää molempien yhdysvaltalaisten hävittäjien ja niihin liittyvien järjestelmien ja palvelujen mahdollisen myymisen Suomeen.

Tieto ilmoitusmenettelystä ei ole Suomen hankintapäätös, vaan HX-hankkeen hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto vuonna 2021. Ilmoituksen sisältämät monitoimihävittäjien ja aseiden tyypit ja määrät eivät myöskään indikoi Suomen hankintakokonaisuuden lopullista sisältöä, vaan DSCA:n julkaisema luettelo listaa ne tuotteet ja määrät, joita Yhdysvaltojen hallinto on varautunut myymään tässä vaiheessa hankintaprosessia.

FMS-menettelyssä mm. määrät ja summat hyväksytetään osana prosessia yleensä suurempina kuin mitä ostajamaa on omassa pyynnössään esittänyt. Tällä käytännöllä pyritään välttämään uuden ja aikaa vievän ilmoituksen tekeminen kongressille sellaisessa tilanteessa, jossa hankintakokonaisuutta muutetaan.

Myös muissa HX-tarjoajamaissa hallinnot ovat käsitelleet tai käsittelevät monitoimihävittäjien myyntiä Suomeen sen mukaisesti, mitä kyseisen maan lainsäädäntö ja järjestelmä edellyttävät.

FMS-menettely

FMS (Foreign Military Sales) on menettely, joka perustuu Yhdysvaltojen vientivalvontalainsäädäntöön. Sen mukaan puolustustarvikkeissa myyjänä on Yhdysvaltojen liittohallitus, eli yhdysvaltalainen teollisuus myy tuotteen ensin Yhdysvaltojen puolustushallinnolle, joka puolestaan myy sen eteenpäin ostajavaltiolle ottaen välistä korvauksen, joka kattaa menettelyn kustannukset.  Jonkin puolustustarvikkeen FMS-menettelyssä saattaa olla yhtä aikaa useita ostajavaltioita ja tällöin FMS-menettelyn kustannukset jaetaan ostajavaltioiden kesken.

Osa FMS-myyntiprosessia on Congressional Notification -menettely, jolla haetaan kongressin hyväksyntä myynnille.  Osana tätä menettelyä on julkinen ilmoitus FMS-menettelystä vastaavan viraston DSCA:n verkkosivuilla, jossa todetaan, että kongressille on tehty ilmoitus tietyn puolustustarvikkeen suunnitellusta myynnistä määrätyllä enimmäismäärällä ja hinnalla johonkin ostajavaltioon. Ilmoitus ei kuitenkaan tarkoita, että ostajamaassa olisi tehty päätös ostaa yhdysvaltalaisia tuotteita.

Ohjelmajohtaja Lauri Purasen blogi:

Tilannepäivitys neuvottelujen vaiheesta ja muutama pointti Yhdysvaltojen ilmoitusmenettelystä 

Finnairin henkilöstölle ja johdolle pitkän aikavälin kannustinpalkkio-ohjelma – tavoitteena palkita yhtiön uudelleenrakentamistyöstä

Finnairin henkilöstölle ja johdolle pitkän aikavälin kannustinpalkkio-ohjelma - tavoitteena palkita yhtiön uudelleenrakentamistyöstä

Finnair_A350_detail_Tail_from_Below

Finnair on keskellä lentoliikenteen historian suurinta kriisiä, ja sen taloudellinen tilanne on koronan vaikutusten vuoksi haasteellinen. Kriisistä selviytyäkseen yhtiö on aloittanut yhtenä toimena mittavan sopeutus- ja kustannussäästöohjelman. Se pitää monien muiden toimien lisäksi sisällään yhdessä sovitut useiden henkilöstöryhmien kustannusleikkaukset. Yhtiön ylimmälle johdolle ei makseta palkan muuttuvia osia vuosina 2020 – 2022.

Finnairin uudelleen rakentaminen kestää vuosia, ja se vaatii kovaa työtä ja omistautumista. Tämä edellyttää finnairilaisilta pitkäjänteistä panosta yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi.

Finnair on valmistellut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää niille henkilöstöryhmille, joiden kanssa se saa aikaan Finnairin elpymistä edistävät kustannussäästösopimukset pysyvistä säästöistä. Nyt julkaistu kannustinjärjestelmä alkaa vielä tänä vuonna ja päättyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

”Finnair on joutunut koronan vuoksi äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen. Se joutuu tekemään kipeitäkin päätöksiä selvitäkseen meneillään olevasta kriisistä, joka muokkaa uudelleen toiminta-alaamme. Tästä vaiheesta selviytyminen edellyttää yhtiön uudistumista, jotta Finnair olisi kilpailukykyinen tulevina vuosina, sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. “Finnair on nyt julkaissut henkilöstön ja johdon kannustinohjelman, jonka tavoitteena on palkita finnairilaiset aikanaan siitä työstä, jota he ovat Finnairin tulevaisuuden eteen tehneet. Ohjelmalle olemme asettaneet yhtiön edun mukaiset, kunnianhimoiset tavoitteet ja mittarit. Ne ovat myös osakkeenomistajiemme etujen mukaiset.”

Järjestelmä tuottaa siihen osallistuville ryhmille kannustinpalkkion, mikäli Finnair seuraavien kolmen vuoden kuluessa onnistuu elvyttämään liiketoimintansa sille asetettujen mittarien ja tavoitteiden mukaisesti. Maksimissaan kannustinpalkkio voi olla noin kahden kuukauden palkan suuruinen, ja se maksetaan vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.

Johdon uuden kolmivuotisen kannustinpalkkiojärjestelmän mittarit ovat täsmälleen samat kuin mukana olevan henkilöstön kannustinpalkkion. Kannustinpalkkiota maksetaan vain, mikäli yhteiset tavoitteet saavutetaan. Johdon kannustinpalkkion yksityiskohdista Finnair on tänään julkaissut myös pörssitiedotteen:

Finnairin hallitus on päättänyt uudesta osakepalkkio-ohjelmasta, joka käsittää ajanjakson 1.7.2020-30.6.2023. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita ja rahaa pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen asettamat tavoitteet täyttyvät. Järjestelmä on tarkoitettu yhtiön johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa johtoa yhtiöön. Hallitus on samalla päättänyt peruuttaa yhtiön johtoryhmän osalta meneillään olevat 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022 osakeohjelmat.

Ohjelmaan sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso. Ohjelman suoritusperusteet määritetään vuosittain. Näiden lisäksi koko ohjelman suoritusjaksoon sovelletaan kynnysmittaria, joka on operatiivinen kassavirta. Ensimmäisen 12 kuukauden suoritusperusteet ovat vertailukelpoinen EBITDA, nettovelkaantumisaste, tapaturmataajuus sekä polttoainetehokkuus.

Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot toimitetaan osallistujille suoritusjakson jälkeen alkaen Q3 2023. Palkkioiden maksussa otetaan huomioon alla mainittu vuosikohtainen muuttuvan palkitsemisen maksimimäärä.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet ajanjaksolla 1.7.2020-30.6.2023 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaisbruttomäärä on enintään noin 20 000 000 osaketta. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettava palkkio muodostuu 50-prosenttisesti osakkeista ja 50-prosenttisesti rahasta sekä palkkioiden yhteismäärästä menevän veron arvioitua määrää vastaavasta summasta ennakonpidätystä varten.

Johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataa kahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Ohjelman alkaessa siihen osallistumaan oikeutettuja johtoryhmän jäseniä on 9.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Finnair on varannut mahdollisuuden liittyä tähän kannustinjärjestelmään myös niille henkilöstöryhmille, joiden kanssa säästösopimusta pysyvistä säästöistä ei vielä ole solmittu. Mikäli sopimuksiin vielä lähiaikoina päästään, ovat kyseiset ryhmät mukana kannustinjärjestelmässä samoin ehdoin kuin muutkin.

Ruska 20 testasi Ilmavoimien valmiutta ja kehitti osaamista

120599686_3486288468101774_7631349784241800930_o

F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjä Rovaniemellä. Kuva: Ilmavoimat / Anne Torvinen

Ruska 20 -harjoituksen lentotoiminta päättyi eilen 6.10.2020, parhaillaan käynnissä on harjoituksen purku. Ilmavoimien vuoden 2020 pääsotaharjoituksessa oli mukana yli 60 lentokonetta, ja käytössä oli 11 lentokenttää eri puolilla Suomea. Harjoituksen aikana lennettiin 1 300 ilmaoperaatiota vaativissa skenaarioissa.

Harjoituksen painopisteet olivat Ilmavoimien valmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen, reserviläisten kouluttaminen sekä yhteistoiminta Ruotsin ilmavoimien kanssa. Tänä vuonna harjoituksen päätukikohdat olivat Rovaniemi ja Tikkakoski. Ruska 20 oli erittäin tärkeä harjoitus Ilmavoimien suorituskyvyn ja valmiuden ylläpitämisen näkökulmasta, sillä henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä koulutettiin poikkeusolojen tehtäviinsä.

‒ Koulutimme Ruskan yhteydessä lähes 2 000 reserviläistä. Harjoituksen aikana lensimme vaativissa skenaariossa 1 300 ilmaoperaatiota kaikella Ilmavoimien lentokalustolla. Ruska 20 vietiin läpi yhtenä jatkumona operoiden 24/7 lähes koko Suomen alueella. Tämä osoitti Suomen integroidun siviili-sotilaslennonvarmistusjärjestelmän toimivuuden, kertoo harjoituksen johtaja, Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Juha-Pekka Keränen.

‒ Kun viime vuonna koulutimme Ruskassa Karjalan lennostoa ja Satakunnan lennostoa, niin tänä vuonna oli Lapin lennoston ja Ilmasotakoulun vuoro. Tärkein vaihe oli ottaa reserviläiset vastaan ja perustaa reserviläisjoukot samaan aikaan, kun ilmaoperaatiot olivat jo käynnissä. Toinen merkittävä kokonaisuus oli Ilmavoimien liikkuvan taistelutavan todentaminen harjoittelemalla siirtymisiä tilapäisiin tukikohtiin ja operoimalla niistä, Keränen jatkaa.

Ruska 20 -harjoituksen kuluessa perustettiin tilapäisiä tukikohtia Kajaanin, Hallin, Seinäjoen, Vaasan, Kokkola-Pietarsaaren, Pudasjärven ja Kuusamon lentokentille. Harjoitusvastustajan puolella lentäneet Hornetit ja Hawkit puolestaan tukeutuivat Oulun lentokentälle. Kattava lentokenttäverkosto mahdollistaa osaltaan hävittäjäkaluston nopean hajauttamisen eri puolille Suomea. Rovaniemellä tukikohdan taistelunkestävyyttä vahvistettiin ottamalla tukikohdan vieressä kulkeva Norvatie käyttöön lentoonlähtöjä varten.

Ruska 20 oli myös osa Suomen ja Ruotsin ilmavoimien tiivistä yhteistyötä. Maiden ilmavoimat ovat osallistuneet toistensa pääsotaharjoituksiin vuodesta 2016 alkaen, joten yhteistoiminta on jo varsin vakiintunutta.

‒ Tänä vuonna ruotsalainen lento-osasto integroitiin Rovaniemellä osaksi Suomen ilmapuolustusta. Uutena asiana Lapin lennostolle oli ruotsalaisten integroituminen poikkeusolojen tukikohtatoimintoihin. Toinen Gripen-osasto puolestaan toimi Luulajasta käsin harjoitusvastustajan puolella yhdessä Oulusta lentäneiden suomalaisten Hornetien ja Hawkien kanssa. Yhteistyö toimi erittäin jouhevasti, Keränen toteaa.

Ruskan kaltaiset joukkojen harjoitukset ovat tärkeitä, jotta osaaminen ja valmius säilyvät kaikissa tehtävissä ja olosuhteissa. Koronavirukseen varauduttiin huolellisesti Ruska 20 -harjoituksen operatiivisessa riskienhallinnassa. Harjoituksessa noudatettiin Puolustusvoimien valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia koronarajoituksia.

‒ Korostimme reserviläisille, että harjoitukseen tulee osallistua vain täysin terveenä. Ohjeistuksen mukaisesti reserviläisjoukkoja perustettaessa kaikille jaettiin kasvomaskeja ja vastaanottotarkastusten yhteydessä kotiutettiin välittömästi kaikki, joilla oli ylähengitystieinfektioon viittaavia oireita. Perustamisen aikana ja harjoituksen kuluessa kotiutettiin ennenaikaisesti lähes 200 reserviläistä pienienkin oireiden takia. Lisäksi harjoitusjoukot jaettiin tavanomaista pienempiin, korkeintaan 50 hengen osastoihin sekä suojaetäisyyksien alittuessa ja sisätiloissa ohjeistettiin käyttämään suojamaskia, Keränen kertoo.

Tunnelmia #Ruska20-harjoituksesta Ilmavoimien sosiaalisen median kanavissa:

Finnair lentää tulevalla talvikaudella 51 kohteeseen kotimaassa, Euroopassa ja Aasiassa, kesäkaudella 2021 kohteiden määrä kasvaa

Finnair_A350_Plane_Groud

Finnair on päivittänyt 25.10.2020 alkavan ja 31.3.2021 päättyvän lentoliikenteen talvikauden liikenneohjelmaansa kysyntätilanteen mukaisesti. Samalla liikenneohjelman ulkopuolelle jäävät lennot on peruttu. Päivitetyn liikenneohjelman mukaiset lennot näkyvät Finnairin varauskoneessa osoitteessa finnair.fi ja matkatoimistojen käyttämissä varausjärjestelmissä.

”Pidämme yllä talvikaudella Suomelle kriittisiä yhteyksiä, sillä suomalainen yhteiskunta ja vientiteollisuus tarvitsevat lentoyhteyksiä”, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér. ”Emme kuitenkaan voi lentää kaikkia alun perin suunnitelmassamme olleita lentoja, sillä matkustusrajoitukset ja koronatilanne ovat vaikuttaneet voimakkaasti lentojen kysyntään.”

Finnairin talvikauden liikenneohjelmassa on 45 kohdetta kotimaassa ja Euroopassa, mutta viikkovuoroja on jouduttu karsimaan lähes kaikilta reiteiltä. Kaukolennot keskittyvät Tokioon, Souliin, Hongkongiin, Shanghaihin, Nanjingiin ja Bangkokiin, jotka ovat myös tärkeitä rahtikohteita. Bangkokin reitti lennetään rahtilentona Helsingistä Bangkokiin ja matkustusrajoitusten vuoksi vain Bangkok-Helsinki-lennolla kuljetetaan matkustajia. Finnair jatkaa myös pelkästään rahtia kuljettavia lentoja Singaporeen ja New Yorkiin.

Kotimaassa Finnair lentää talvikaudella 2020/2021 Ivaloon, Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin, Kittilään, Kokkolaan, Kuopioon, Kuusamoon, Maarianhaminaan, Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan, mutta osa aiemmin julkistetuista viikkovuoroista joudutaan perumaan riittämättömiksi arvioitujen matkustajamäärien vuoksi. Lapin lentojen viikkovuoromäärät on kuitenkin päivitetty vain marraskuun loppuun asti, ja lopputalven tarjontaa tarkistetaan vielä lokakuun loppupuolella talven kysyntänäkymän mukaisesti. Tampereen ja Turun lennot ovat tauolla talvikauden loppuun asti.

Finnair viestii perutuista lennoista suoraan asiakkaille, joilla on varaus näille lennoille ja tarjoaa heille mahdollisuuksien mukaan korvaavan lennon. Asiakkaat voivat myös valita lipun hinnan takaisinmaksun, jos tarjottu lento ei sovi heille. Koronatilanteen ja matkustusrajoitusten aiheuttaman epävarmuuden vuoksi Finnair tarjoaa joustavan matkustuspäivien muutosmahdollisuuden 1.4.2020 – 31.3.2021 välillä varatuille lennoille.

Vähäisten matkustajamäärien vuoksi Finnair sulkee myös loungensa Helsinki-Vantaan lentoaseman Schengen-alueella toistaiseksi 12.10.2020 alkaen. Finnairin Non-Schengen-alueen lounge Helsinki-Vantaalla on ollut suljettuna maaliskuusta lähtien.

Finnair lentää marras-maaliskuussa noin 75 matkustajalentoa päivässä ja päivittää liikenneohjelmaansa kysyntätilanteen eläessä, koska muutokset matkustusrajoituksissa vaikuttavat suoraan lentojen kysyntään. Vuonna 2019 Finnair lensi noin 350 lentoa päivässä ja kohteita oli yli 100 Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Myös kesän 2021 alustava liikenneohjelma päivitetty

Finnair on päivittänyt myös alustavan liikenneohjelmansa 1.4.2021 alkavalle lentoliikenteen kesäkaudelle.

”Kohdevalikoimamme laajentuu ja viikkovuorojen määrä kasvaa keväällä”, kertoo Orvér. ”Seuraamme kuitenkin edelleen kysyntätilanteen kehittymistä ja päivitämme kesäkauden 2021 liikennesuunnitelmaa sen mukaisesti vielä alkuvuonna 2021. Toivomme tietysti matkustusrajoitusten ja koronan siihen mennessä hellittävän, jotta pääsisimme vähitellen lentämään hieman enemmän.”

Finnair suunnittelee myös avaavansa uuden Busanin-reitin Etelä-Koreaan kesäkaudella 2021. Alun perin Busanin reitin piti aueta tämän vuoden maaliskuussa. Finnair aikoo lisäksi aloittaa lennot Tokion Hanedan kentälle kesäkauden aikana. Sen sijaan verkostossa aiemmin olleet San Francisco Yhdysvalloissa sekä Xian ja Daxing Kiinassa ja Sapporo Japanissa eivät ole kesäkauden 2021 liikenneohjelmassa. Kuten Finnair on aiemmin kertonut, kotimaan lennoista Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lennot päättyvät maaliskuussa 2021.

Nyt tehdyillä liikenneohjelman päivityksillä ei ole vaikutusta Finnairin puolivuosikatsauksen yhteydessä esittämiin arvioihin vuoden 2020 taloudellisesta tuloksesta.