Kaksi Hornet-hävittäjää Ramstein Alloy 2018-3 -koulutustapahtumaan

ILMAVE_HN kaupungin yllä_20121127

Kuva: Ilmavoimat

Ilmavoimat osallistuu 25.–27. syyskuuta Naton jäsen- ja rauhankumppanuusmaiden Ramstein Alloy 2018-3 -koulutustapahtumaan kahdella F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjällä.

Ramstein Alloy -tapahtumissa Naton jäsen- ja rauhankumppanuusmaiden ilmavoimat harjoittelevat yhteistoimintaa Itämeren alueella käyden läpi erilaisia ilmavalvonta- ja päivystystoimintaan liittyviä skenaarioita. Merkittävin yksittäinen skenaario on radiohäiriöstä kärsivän koneen saattaminen ja saattovastuun luovuttaminen toiselle lento-osastolle. Koulutustapahtumien keskeisenä tavoitteena on alueen ilmavoimien yhteistyön kehittäminen.

Ramstein Alloy 2018-3 -koulutustapahtuman aikana ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjät toimivat Rissalan tukikohdasta ja tukeutuvat kierrosten välissä Ämarin tukikohtaan Virossa. Päivän päätteeksi Hornetit palaavat takaisin Rissalaan. Lentokierrokset lennetään kansainvälisen merialueen yläpuolella sekä Baltian maiden ja Suomen ilmatilassa.

Kahden suomalaisen Hornetin lisäksi koulutustapahtumaan osallistuu ilma-aluksia Ruotsin, Belgian, Saksan, Liettuan, Puolan ja Alankomaiden ilmavoimista sekä NATO:n AWACS-ilmavalvontakone.

Ilmavoimat on osallistunut Ramstein Alloy -koulutustapahtumiin ja niitä edeltäneisiin, vastaavan koulutussisällön Baltic Regional Training Event (BRTE) -tapahtumiin vuodesta 2008 alkaen. Ramstein Alloy 2018-3 on kuluvan vuoden kolmas ja viimeinen koulutustapahtuma. Edellisen kerran ilmavoimat osallistui Ramstein Alloyhin kesäkuussa 2018.

Neste ja Alaska Airlines innovatiiviseen kumppanuuteen vastuullisessa lentoliikenteessä

b90c5f069b3e82b6_800x800ar

Alaska Airlines yrittää jatkuvasti lentää vastuullisemmin ja käyttää enemmän uusiutuvista raaka-aineista tuotettuja lentopolttoaineita, minkä vuoksi yhtiö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Nesteen kanssa. Sopimuksen myötä Neste ja Alaska Airlines tekevät tiivistä yhteistyötä suunnitellakseen, luodakseen ja ottaakseen käyttöön ratkaisuja, jotka luovat pohjan uusiutuvien polttoaineiden laajemmalle käytölle lentoliikenteessä. Lisäksi Alaska Airlines pyrkii parantamaan polttoainetehokkuutta ja ottamaan käyttöön innovatiivista lentoteknologiaa.

Alaska Airlines oli johtava yhdysvaltalainen lentoyhtiö Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä vuonna 2017. Yhtiön mukaan siirtyminen uusiutuviin lentopolttoaineisiin vähentää kasvihuonekaasu- ja turbiinipäästöjä ja tuo mahdollisesti myös muita toimintoihin sekä suorituskykyyn liittyviä etuja. Alaska Airlines ja Neste ovat samaa mieltä siitä, että tiivis yhteistyö yhteistyökumppaneiden ja alan muiden toimijoiden kesken auttaa ohjaamaan ilmailun tarvitsemaa muutosta oikean suuntaan.

”Olen iloinen voidessani kertoa yhteistyön aloittamisesta Alaska Airlinesin kanssa. Olemme molemmat edelläkävijöitä uusiutuvien polttoaineiden saralla: Neste niiden tuottajana ja Alaska Airlines niiden testaajana kaupallisilla lennoilla. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisut, joilla varmistamme, että Alaska Airlinesin tavoite lentää vastuullisemmin toteutuu”, kertoo Kaisa Hietala, Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja.

”Me Alaska Airlinesilla teemme työtä arvojemme eteen, ja kunnioitamme niitä kauniita paikkoja ja yhteisöjä, joihin me lennämme”, kuvailee Alaska Airlinesin vastuullisuusjohtaja Kirk Myers. ”Olemme ylpeitä siitä, että maailman johtava uusiutuvien lentopolttoaineiden tuottaja ja kehittäjä Neste on kumppanimme, joka auttaa meitä lentämään vastuullisemmin. Tämä yhteistyö on jälleen yksi merkittävä tapa edistää yhteisöjemme ja ekosysteemiemme hyvinvointia.”

Alaska Airlines kamppailee muiden lentoyhtiöiden kanssa ilmastonmuutosta vastaan tavoittelemalla lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Ilmailuala aikoo kunnianhimoisesti vähentää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä siten, että vuodesta 2020 alkaen kasvu on hiilineutraalia. Vuoteen 2050 mennessä lentoliikenteen hiilidioksidin nettopäästöjä on määrä vähentää 50 prosenttia vuoden 2005 tasoon verrattuna.

Lisäksi Alaska Airlines pyrkii kestävän kehityksen ohjelmansa mukaisesti tehostamaan toimintaansa ympäristön suojelemiseksi. Toimintaa voidaan tehostaa esimerkiksi lentokoneiden suunnittelulla, optimoimalla lähestymisreittejä polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi, lisäämällä kierrätystä koneiden sisällä ja vähentämällä paperin kulutusta. Alaska Airlines on tehnyt kauan uraauurtavaa ja innovatiivista yhteistyötä ympäristövaikutusten pienentämiseksi, ja tämä sopimus on yksi askel tällä tiellä.

Tällä hetkellä ainoa varteenotettava vaihtoehto kaupallisilla lennoilla käytettävälle fossiiliselle lentopolttoaineelle on vastuullisesti tuotettu, uusiutuva lentopolttoaine. Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen teknologia on todettu toimivaksi tuhansilla kaupallisilla lennoilla. Lentoyhtiöt voivat ottaa sen vaivatta käyttöön ilman investointeja uusiin moottoreihin tai erillisiin polttoaineen jakelujärjestelmiin. Nesteen ja Alaska Airlinesin kaltaisten tulevaisuuteen katsovien yhtiöiden kumppanuus mahdollistaa sen, että ilmailuala voi edelleen yhdistää maailman eri kolkat toisiinsa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä taata hyvinvoivan planeetan ja lentämisen tulevaisuuden.

Baana 18 tuo Hornetit Jokioisiin

ILMAVE_HN kaupungin yllä_20121127

F/A-18 Hornet Kuva: Ilmavoimat

Satakunnan lennosto järjestää Baana 18 -lentotoimintaharjoituksen Jokioisten varalaskupaikalle perustettavassa maantietukikohdassa 14.–20. syyskuuta.

Harjoituksessa toteutetaan lentokoulutusohjelmien mukaisia koulu- ja harjoituslentoja varalaskupaikalle erilaisissa olosuhteissa. Harjoituksessa lennetään kaikilla ilmavoimien käytössä olevilla lentokonetyypeillä, erityisesti F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjillä.

Baana 18 -harjoituksen lentotoimintavaihe alkaa maanantaina 17. syyskuuta ja päättyy keskiviikkona 19. syyskuuta. Lentotoimintaa on päivittäin kello 8.30–23. Jokioisten varalaskupaikan lisäksi harjoituksen lentotoiminnassa tukeudutaan myös Pirkkalan tukikohtaan.

Jokioisten varalaskupaikan alue (VT 2) suljetaan liikenteeltä lauantaina 15. syyskuuta klo 8 ja avataan liikenteelle torstaina 20. syyskuuta klo 12. Liikenne suljetaan väliltä Latovainio-Lammintie. Tien sulkemisen ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.

Valtatie 2 suljetaan liikenteeltä väliltä Latovainio-Lammintie. Kiertotie kulkee valtatien 10 sekä maanteiden 2813 ja 13567 kautta.

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 300 henkilöä, joista reserviläisiä ja varusmiehiä on noin 180. Harjoituksen johtajana toimii Satakunnan lennoston operaatiopäällikkö majuri Henry Mikkonen.

Henkilökunnalle, varusmiehille ja kertausharjoitukseen osallistuville reserviläisille koulutetaan Ilmavoimien taistelutapaa, toimintaa varalaskupaikalle perustetussa maantietukikohdassa sekä harjoitetaan joukkoja toimimaan poikkeusolojen tehtävissään.

Porin kaupunki päätti aloittaa lentoliikenteen kilpailuttamisen

jet-trails-background

Porin lentoliikenteen tulevaisuutta lähdetään ratkomaan nopeasti. Porin kaupunki päätti aloittaa liikenteen kilpailuttamisen.

Päätös syntyi kaupunginhallituksen kokouksessa 10. syyskuuta. Se oli yksimielinen.

Kilpailutus kohdistuu Pori–Helsinki-väliseen liikenteeseen ja se toteutetaan julkisen palveluvelvoitteen mukaisesti. Kilpailutus vaatii Liikenneviraston hyväksynnän.

Porin ja Helsingin väliset lennot loppuivat toukokuussa, kun reittiä lentänyt ruotsalainen lentoyhtiö Nextjet ajautui konkurssiin.

Finnairin toimitusjohtajaksi Topi Manner

81058768ef40a6e3_400x400ar

Finnair on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi KTM Topi Mannerin, 44. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2019. Manner on tehnyt pitkän uran Pohjois-Euroopan suurimman finanssipalvelukonsernin Nordean johtotehtävissä, ja vuodesta 2016 hän on ollut Nordean johtoryhmän jäsen sekä henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtaja.

”Topi Mannerilla on vankka kokemus yksityis- ja yritysasiakkaita koskevasta liiketoiminnasta. Sen lisäksi hän on osallistunut vahvasti pankkinsa digitaaliseen transformaatioon ja asiakaspalvelun kehittämiseen, toteaa Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. – Uskomme Topin ihmislähtöisen johtamisen sopivan hyvin Finnairin kaltaiseen palveluyritykseen, jonka keskiössä ovat ihmiset, niin henkilöstö kuin asiakkaat. Olemme viime vuosina uudistuneet nopeasti ja jatkamme edelleen sekä asiakaskokemuksemme kehittämistä että digimuutostamme.

”Finnair on ikoninen, uudistuva, suomalainen yritys, jolla on merkittävä kansallinen rooli. Yhtiössä on viime vuodet tehty upeaa työtä. Olen ylpeä, että minut on valittu Finnairin osaavaan tiimiin rakentamaan yhtiön tulevaisuutta ja kehittämään yhdessä muiden finnairilaisten kanssa sitä elämyksellisyyttä, joka lentämiseen ja matkailuun liittyy, sanoo Topi Manner. – Tiedän finnairilaisten sitoutuneen vahvasti yhtiöönsä ja se antaa meille hyvän pohjan jatkaa työtä yhdessä yhtiön strategian mukaisesti.

Finnairin nykyinen toimitusjohtaja Pekka Vauramo, joka siirtyy Metson toimitusjohtajaksi, päättää nyt työnsä yhtiössä. Toimitusjohtajan sijaisena toimii 4.9.- 31.12. 2018 Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.