Finnair laajentaa Alaska Airlines -kumppanuutta uusilla codeshare-lennoilla Yhdysvaltain länsirannikolle

8697_ak_hero_plane_16x9_mbr_m1a

Finnair laajentaa code-share-yhteistyötään Alaska Airlinesin kanssa, ja vahvistaa näin Finnairin verkostoa Yhdysvalloissa. Finnairin tunnus lisätään 20.5.2018 alkaen Alaska Airlinesin liikennöimiin lentoihin San Franciscon ja seuraavien kaupunkien välillä: Seattle, Portland, Salt Lake City, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, Orange County ja Palm Springs. Uudet codeshare-lennot tarjoavat sujuvia yhteyksiä Finnairin asiakkaille San Franciscosta, jonne Finnair liikennöi Helsingistä jopa kolme kertaa viikossa 3.5.–5.12.2018.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön laajentumisesta Alaska Airlinesin kanssa”, sanoo Finnairin kumppanuuksista ja allianssisuhteista vastaava johtaja Philip Lewin. ”Uudet codeshare-lennot auttavat meitä laajentamaan verkostoamme Yhdysvalloissa ja tarjoamaan asiakkaillemme enemmän vaihtoehtoja. San Francisco on Finnairille tärkeä kohde, ja olemme juuri pidentäneet kauden kestoa joulukuun alkuun vahvan kysynnän vuoksi.”

”Mileage Plan -jäsenemme voivat nyt lentää Finnairilla yli 60 kohteeseen Euroopassa San Franciscosta sekä Chicagosta, New Yorkin JFK:ltä ja Miamista”, kertoo Alaska Airlinesin allianssisuhteista vastaava johtaja Charles Breer. ”Tämän codeshare-yhteistyön ansiosta yhteiset matkustajamme saavat entistä kätevämmät yhteydet.”

Finnair ja Alaska Airlines julkistivat toukokuussa 2017 kanta-asiakasyhteistyön, jonka puitteissa sekä Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman jäsenet että Alaska Airlinesin Mileage Plan -jäsenet voivat kerätä ja käyttää lentomaileja tai -pisteitä kummankin lentoyhtiön liikennöimillä lennoilla. Uudet codeshare-lennot ovat saatavilla tästä päivästä lähtien, ja niitä voi varata osoitteessa www.finnair.com.

Finnair hakee 240 uutta matkustamotyöntekijää – osa-aikatyö sopii myös opiskelijoille

aircraft-1421918_1280

Finnair toteuttaa historiansa suurinta kasvua, ja avaa nyt hakuun 240 matkustamopalvelun työpaikkaa. Vuodesta 2015 Finnair on rekrytoinut jo noin 800 lentoemäntää ja stuerttia kasvunsa tueksi.

Nyt aukeavassa haussa on tarjolla sekä vakituisia että määräaikaisia työsuhteita, ja lisäksi myös osaaikatyötä, joissa kuukauden työmäärä on noin 45-90 tuntia. Määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita tarvitaan täyttämään lentoliikenteen voimakkaan kysynnän jaksoja – esimerkiksi kesä on vilkkain matkustusaika. Nyt haettavat lentoemännät ja stuertit työllistyvät joko loppuvuodesta2018 tai keväällä 2019. Vastaavasti koulutukset alkavat syyskuussa 2018 ja kesätöihin 2019 tähtääville loppukeväällä 2019.

”Osa-aikatyö tarjoaa esimerkiksi korkeakouluopintoja suorittavalle ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia kokemusta kansainvälisestä asiakaspalvelutehtävästä opintojen lomassa”, sanoo Finnairin matkustamopalvelusta vastaava johtaja Eveliina Huurre. ”Yhden vuoden osa-aikatyöjakson jälkeen on mahdollista jatkaa työtä kokoaikaisena.” 

Haussa asiakaspalvelukokemuksesta on hyötyä, mutta tärkeintä on asenne. ”Motivaatio ja into asiakaspalveluun on meille kaikkein tärkeintä. Vahva kielitaito on myös hyödyksi, kun palvelemme kansainvälistä asiakaskuntaa”, Eveliina Huurre kertoo.

Lisätietoja matkustamopalvelutyöstä: https://company.finnair.com/en/careers

Lääkärihelikopteritoiminta laajenee kahdella tukikohdalla

5_Kopteri_lennossa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 11.4.2018 kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan perustamisesta.

Nykyinen FinnHEMS Oy:n kuudesta tukikohdasta hoitama ensihoidon ilmailupalvelu kattaa 76 % Suomen väestöstä. Eduskunnan oikeusasiamies on ensihoidon yhdenvertaista järjestämistä koskevassa päätöksessään todennut, että olemassa olevalla lääkärihelikopterijärjestelmällä ei kyetä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille. Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan suurimmat kipupisteet ovat Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Ministerivaliokunnan päätöksen myötä palvelun kattavuus laajenee noin 85 %:iin väestöstä.

Ilmailupalvelun tuotantotapa arvioidaan

Lisäksi tarkoituksena on, että osana sote-uudistusta lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisvastuu keskitettäisiin Pirkanmaan maakunnalle. FinnHEMS Oy siirtyisi Pirkanmaan maakunnan ja valtion omistaman Governia Oy:n omistukseen. Hallitus sopii Pirkanmaan maakunnan kanssa uusien tukikohtien rakentamisesta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti, että valtio pääomittaa yhtiötä 40 miljoonalla eurolla ja Governia Oy:n omistukseen tulisi 10 % yhtiön osakkeista.

Arvio käytännön jatkosuunnittelusta ja tukikohtien sijoituspaikkakunnista tehdään sosiaali- ja terveysministeriöön ensi tilassa asetettavassa ensihoidon ilmailupalveluiden strategista kehittämistä selvittävässä työryhmässä.

Nykyiset lentotoiminnan ja -kaluston sopimukset päättyvät vuoden 2021 lopussa. Lentotoiminnan siirtäminen yhtiön omana työnä tekemäksi säästäisi vuotuisissa kustannuksissa. Tuotantotavan muuttamista arvioidaan yhdessä Pirkanmaan maakunnan kanssa osana työryhmätyötä. Käytännössä uudet tukikohdat ja mahdollinen tuotantotavan muutos otettaisiin käyttöön vuoden 2022 alusta.

BERLING CAPITALIA EI MÄÄRÄTTY PALAUTTAMAAN AIR FINLANDISTA VUOSINA 2007 JA 2008 SAAMIAAN OSINKOJA

flight-sunset-red-clouds

Helsingin hovioikeus on tuomiossaan katsonut, ettei Berling Capital Oy ole velvollinen palauttamaan Oy Air Finland Ltd:n konkurssipesälle vuosina 2007 ja 2008 saamiaan osinkoja eikä vuonna 2007 Berling Capitalille takaisinmaksettua pääomalainaa. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi Air Finlandin konkurssipesän varojen palauttamista koskeneet vaatimukset.

Berling Capital oli syksyllä 2005 tullut lentoliiketoimintaa harjoittaneen Air Finlandin osaomistajaksi ja rahoittajaksi. Air Finland oli vuonna 2007 maksanut osinkoa osakkeenomistajille kaikkiaan 190.000 euroa, josta Berling Capitalille noin 105.000 euroa. Vuonna 2008 osinkoa oli maksettu kaikkiaan noin 2,8 miljoonaan euroa, josta Berling Capitalille noin 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi Air Finland oli vuonna 2007 maksanut Berling Capitalille pääomalainaa takaisin noin 1,8 miljoonaa euroa. Air Finland jatkoi osingonjakojen ja pääomalainan palauttamisen jälkeen liiketoimintaansa aina vuoteen 2012 saakka, jolloin yhtiö oli kesäkuussa 2012 asetettu konkurssiin.

Air Finlandin konkurssipesä vaati konkurssin jälkeen nostamassaan kanteessa, että Berling Capital määrätään palauttamaan konkurssipesälle saamansa osingot ja pääomalainan takaisinmaksun. Konkurssipesä katsoi, että Air Finlandilla ei ollut osingonjakojen hetkellä tai pääomalainan palauttamisen aikaan osakeyhtiölain edellyttämää vapaata pääomaa, joka olisi mahdollistanut osingonjaot ja pääomalainan takaisinmaksun. Konkurssipesä katsoi myös, että Air Finland oli ollut varojen jakamisen aikaan maksukyvytön tai ainakin tullut suoritusten seurauksena maksukyvyttömäksi. Berling Capital kiisti kanteen ja vaati sen hylkäämistä. Käräjäoikeus päätyi vapaata pääomaa koskevassaan arviossa konkurssipesän kannalle ja määräsi osingot ja pääomalainan palautettavaksi konkurssipesään.

Berling Capital valitti hovioikeuteen ja vaati kanteen hylkäämistä. Air Finlandin vapaan pääoman arvioinnin kannalta ratkaisevaa oli, miten yhtiön suorittamia määrältään huomattavia lentokoneiden peruskorjaus- ja muihin merkittäviin huoltoihin liittyneitä niin sanottuja huoltoreservimaksuja tuli kirjanpidollisesti käsitellä. Air Finland oli liiketoiminnan aikana käsitellyt huoltoreservimaksuja kirjanpidollisesti rahoitustapahtumina, jonka mukaan osingonjaot olisivat olleet mahdollisia. Konkurssipesä katsoi kirjanpitolautakunnan lausuntoon viitaten, että kirjaustapa oli ollut virheellinen ja huoltoreservimaksut olisi tullut kirjata kuluksi, jolloin vapaata pääomaa ei olisi ollut.

Hovioikeus arvioi huoltoreservimaksuihin liittyneitä liiketapahtumia sekä niiden luonnetta ja kuuli oikeasta kirjaustavasta useita kirjanpidon asiantuntijoita. Hovioikeus katsoi, että Air Finlandin toimintansa aikana noudattama huoltoreservimaksujen kirjaustapa oli ollut oikea ja että yhtiön oma pääoma mahdollisti osingonjaon ja pääomalainan palauttamisen. Hovioikeus katsoi myös, että Air Finland ei ollut vuosina 2007 ja 2008 maksukyvytön eivätkä osingonjaot olleet johtaneet yhtiön

maksukyvyttömyyteen. Berling Capital ei ollut osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:n nojalla velvollinen palauttamaan saamiaan osinkoja eikä pääomalainan takaisinmaksusta saamaansa suoritusta. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi kanteen.