Keskisuomalainen: Hornetien valvontalennot roimassa kasvussa

HN_457_isokuva

Kuva: Ilmavoimat

Suomen ilmavoimien hävittäjien tunnistus- ja valvontalentojen määrä on noussut jopa 50 prosenttia viime vuodesta. Näin totesi Keskisuomalaiselle Ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Petri Tolla.

– Operatiivisten lentojemme määrä on kasvanut, koska lentoliikenne maamme rajojen tuntumassa on lisääntynyt suurin piirtein samassa suhteessa, Tolla sanoi.

Käytännössä Tolla tarkoittaa Suomenlahden kansainvälistä ilmatilaa, jossa valtioiden ilma-alusten liikenne on kasvanut noin puolella viime vuodesta.

Valtion ilma-aluksia ovat joko valtiohallinnon lentokoneet tai sotilaskoneet. Suurin osa Suomenlahdella liikkuvista vieraan valtion ilma-aluksista on venäläisiä.

Operatiivisiin syihin vedoten Tolla ei tarkentanut, koskevatko Ilmavoimien tunnistus- ja valvontalennot pääasiassa venäläisiä koneita. Ilmavoimat ei myöskään kerro tunnistus- ja valvontalentojensa määriä.

–Kun lentoliikennettä on enemmän, on luonnollisesti meilläkin enemmän töitä, Tolla totesi.

Venäläiskoneet ovat loukanneet Suomen ilmatilaa tänä vuonna poikkeuksellisen useasti.

AIR SERBIA: Lennot yhdistävät Serbian ja Kroatian pääkaupungit yli 20 vuoden tauon jälkeen

10380486_1503959669818131_5175766183201261973_o

Serbia ja Kroatia ovat sopineet aloittavansa lennot pääkaupunkiensa välillä joulukuun puolivälissä. Jugoslavian hajoamissodat lopettivat lennot Belgradin ja Zagrebin välillä. Viimeisin kone lensi pääkaupungista toiseen 23 vuotta sitten.

Lentoyhtiö Air Serbia aloittaa lennot Zagrebiin joulukuun 12. päivä. Pääkaupunkien välillä lennetään kaksi lentoa päivittäin.

– Uusi reitti vastaa asiakkaidemme vaatimuksiin. He säästävät aikaa, kun heidän ei enää tarvitse ajaa autolla tai matkustaa junalla, Air Serbian päällikkö Dane Kondic sanoo.

Belgradin ja Zagrebin välinen etäisyys on noin 400 kilometriä. Kaupunkien välinen lentoliikenne lakkautettiin, kun Kroatia julistautui itsenäiseksi Jugoslavian liittotasavallasta vuonna 1991.

Kroatian serbivähemmistö aloitti sodan Serbian ja Jugoslavian liittoarmeijan tukemana. Sotaa käytiin vuosina 1991–1995.

Air Serbia to launch double daily flights between Belgrade and Zagreb

Lentoyhtiö Flybe Finlandille uusi työehtosopimus

flybe195

Palvelualojen työnantajat PALTA ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet Flybe Finland Oy:n matkustamohenkilöstön uuden työehtosopimuksen.

Sopimus on voimassa 31.8.2016 saakka ja sitä sovelletaan noin 300 Flyben palveluksessa olevaan lentoemäntään ja stuerttiin Suomessa. Kustannusvaikutuksiltaan sopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

Trafi: Uusi ilmatila käyttöön – muutoksia sekä kaupalliselle ilmailulle että harrastajille

Suomi saa uuden ilmatilarakenteen ensi torstaina 13.11.2014. Kaupalliselle liikenteelle kysymyksessä on tervetullut uudistus, joka mahdollistaa tulevaisuudessa entistä ympäristöystävällisemmän ja taloudellisemman lentoreittien suunnittelun. Harrasteilmailijoiden käyttöön muutos tuo enemmän valvomatonta ilmatilaa, mutta sen myötä myös entistä suurempaa vastuuta omasta toiminnastaan.

Samalla otetaan käyttöön yhteiset eurooppalaiset lentosäännöt ja eroavaisuudet eurooppalaisten valtioiden välillä vähenevät merkittävästi. Sääntely yksinomaan kansallisista lähtökohdista päättyykin eurooppalaisten lentosääntöjen voimaantulon myötä.

Lopputuloksessa kuuluu kaikkien ilmatilan käyttäjien ääni

Ilmatilauudistus on kaikkien aikojen suurin muutos Suomen ilmatilarakenteessa ja sillä tuetaan myös puolustusvoimien rakenneuudistusta. Ilmatilauudistusta on tehty tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja lausuntoja valmistelun eri vaiheissa on tullut runsaasti. Lopputulos onkin eri tahojen mielipiteitä kuullen Trafissa hiottu ratkaisu, jossa on onnistuttu sovittamaan yhteen siviili-, sotilas- ja harrasteilmailun tarpeet.

Positiivisena asiana muutoksessa on koettu ilmatilan entistä dynaamisempi käyttö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmatilan varaamista eri toimijoiden tarpeisiin voidaan koordinoida aikaisempaa tehokkaammin ja tällä voidaan vastata jatkossa joustavammin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Eniten kritiikkiä on saanut toisiotutkavastaimen eli transponderin käyttövaatimusten ulottaminen hieman aikaisempaa laajemmalle. Uusilla alueilla, joilla transponderin käyttöä jatkossa edellytetään, liikennemäärät kasvavat lähitulevaisuudessa merkittävästi. Uudet laitevaatimukset on jouduttu asettamaan vallitsevan hyvän turvallisuustason säilyttämiseksi näillä alueilla.

Trafi pyrkii ilmatilauudistuksella mahdollistamaan kaupalliselle ilmailulle entistä paremmat toimintaedellytykset. Samalla harrasteilmailun käyttöön vapautuu enemmän ilmatilaa, mutta harrastajan on oltava entistä huolellisempi lentoa valmistellessaan. Uudistukseen liittyvillä rakenne- ja säädösmuutoksilla pyritään myös luomaan edellytyksiä miehittämättömien ilma-alusten entistä laajamittaisemmalle käytölle.

Lisätietoa ilmatilauudistuksesta ja usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen Trafin nettisivuilla:www.trafi.fi/ilmailu/lennonvarmistus_ja_ilmatila/ilmatilan_kokonaisuudistus

Finnairin Lokakuun 2014 Liikennetiedot

Finnair muuttaa talviliikennekauden alusta liikennetietojen raportointikäytäntöä ja lakkaa raportoimasta lomaliikennettä erillisenä liikennealueena. Näistä muutoksista on tiedotettu 7.11.2014 erillisellä tiedotteella.

Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi lokakuussa 0,8 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 79,4 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti laski lokakuussa 2,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 0,8 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 6,1 prosenttia ja kapasiteetti 4,7 prosenttia edellisvuodesta.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 0,7 prosenttia ja kapasiteetti 6,3 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 65,9 prosenttia.

Finnairin lennoista 92,3 prosenttia (90,3) saapui lokakuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Lokakuu 2014

Lokakuu 2014 muutos % Vuoden 2014 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 839,6 5,0 8 196,3 3,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 676,0 0,8 26 169,9 -0,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 125,1 1,8 21 153,2 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 79,4 0,8 p 80,8 0,3 p
Rahti ja posti tn 12 982,6 -3,2 125 392,6 2,7
Tarjotut tonnikilometrit 398,3 -1,4 3 935,5 -1,2
Myydyt tonnikilometrit 275,2 3,1 2 660,5 0,6
Kokonaiskäyttöaste % 69,1 3,0 p 67,6 1,2 p
Eurooppa
Matkustajat 1000 545,5 8,0 5 154,1 4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 146,5 4,7 10 443,3 0,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 888,9 6,1 8 287,2 0,4
Matkustajakäyttöaste % 77,5 1,0 p 79,4 -0,3 p
Pohjois-Amerikka
Matkustajat 1000 15,1 -6,0 190,7 -8,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 116,0 -2,4 1 505,3 -7,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 100,2 -5,6 1 304,1 -8,9
Matkustajakäyttöaste % 86,4 -3,0 p 86,6 -1,2 p
Aasia
Matkustajat 1000 142,4 -1,9 1 442,2 -1,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 315,5 -2,1 13 149,3 -1,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 073,1 -0,8 10 852,1 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 81,6 1,1 p 82,5 0,9 p
Kotimaa
Matkustajat 1000 136,6 2,8 1 409,4 6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 98,0 0,8 1 072,0 4,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 62,9 2,7 709,9 6,1
Matkustajakäyttöaste % 64,2 1,2 p 66,2 1,3 p
Rahti
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 478,7 -0,4 96 592,1 1,1
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 189,3 -3,8 19 992,2 1,5
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 540,7 -12,6 6 305,8 -0,3
– Asian rahtiliikenne tn 7 583,3 1,8 68 802,6 1,3
– Kotimaan rahtiliikenne tn 165,3 -5,1 1 491,4 -3,4
Rahtilento tn** 2 503,9 -13,3 28 800,5 8,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 982,6 -3,2 125 392,6 2,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 120,7 -6,3 1211,7 -1,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 79,5 -0,7 766,6 3,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,9 3,7 p 63,3 2,8 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 43,9 -6,8 p 52,0 -1,4 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 66,8 4,4 p 62,3 2,7 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

Helsinki-Vantaan kehitys jatkuu: nyt uudistuu Saapuvat 2A -aula

Finavia jatkaa Helsinki-Vantaan uudistamista ja matkustajakokemuksen parantamista. Marraskuussa terminaali 2:ssa käynnistyy Saapuvat 2A -aulan täydellinen muodonmuutos. Sen ansiosta saapuvan matkustajan poistuminen lentoasemalta on paitsi sujuvampaa, myös maukkaampaa.

– Saapuvat 2A:ta on viimeksi uudistettu yli 10 vuotta sitten. Helsinki-Vantaan matkustajamäärät ovat nyt aivan toista luokkaa kuin silloin. Jo tämä tekee uudistuksesta tarpeellisen. Lisäksi aula on monen matkustajan ensikosketus Suomeen, ja haluamme tehdä tästä kokemuksesta mahdollisimman miellyttävän, kaupallisten palveluiden johtaja Anne Gullstén Finaviasta kertoo.

Saapuvat 2A:n uudistuksen myötä lentoaseman palvelutarjonta uudistuu ja kasvaa. Palveluita keskitetään niin, että saapuvan matkustajan asiointi ja poistuminen lentoasemalta on entistä sujuvampaa. Samalla uudistetaan matkatavaroiden luovutusaula Exit 2A:n palvelupisteitä.

Lisäksi alueen ravintolatarjonta uudistuu ja laajenee entistä ruokaisammalla valikoimalla. Uudesta ravintolamaailmasta pääsevät nauttimaan niin matkustajat, saattajat, vastaantulijat kuin muutkin lentoaseman asiakkaat.

Remonttityöt käynnistyvät maanantaina 10.11. valmistelevilla töillä. Vanhojen liiketilojen purkutyöt sekä uudisrakentaminen alkavat vuoden 2015 alkupuolella. Uudistuksen arvioidaan valmistuvan kesäksi 2015.

Samaan aikaan myös matkatavaroiden luovutusaula Exit 2B kokee muodonmuutoksen.

Tietoa töiden vaikutuksista Finavian verkkosivuilta

Helsinki-Vantaan lentoasema palvelee matkustajia vuorokauden ympäri. Saapuvat 2A -aulan palvelut, kuten matkailuinfo, taksipalvelut, Change Groupin valuutanvaihtopiste sekä Alko ja Apteekki ovat asiakkaiden käytössä myös remontin aikana.

Kaikki uudistustyöt pyritään tekemään niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä matkustajille ja lentoaseman henkilökunnalle. Remontit tulevat kuitenkin näkymään ja kuulumaan alueella.

Finavia tiedottaa mahdollisista lentoasemalla liikkumiseen vaikuttavista muutoksista verkkosivuillaan .

Finavia kehittää Helsinki-Vantaata kokonaisvaltaisesti

Finavian käynnissä olevan kehitysohjelman tavoitteena on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa Euroopan johtavien vaihtolentoasemien joukossa. Samaan aikaan käynnissä on mittava palvelu-uudistus, jonka myötä Helsinki-Vantaalla avataan yhteensä noin 70 uutta tai uudistettua myymälää ja ravintolaa.

Finavia suunnittelee sopeutuksia Savonlinnan lentoasemalla

medium_terminaali_savonlinna

Lentoliikenne Finavian ylläpitämälle Savonlinnan lentoasemalle on ollut pysähdyksissä lokakuun alusta lähtien. Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin liikenne alkaa uudestaan. Finavia käynnistää lentoasemalla yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on sopeuttaa lentoaseman toiminta muuttuneeseen liikennetilanteeseen.

Neuvottelujen kohteena ovat kaikki lentoasemalla työskentelevät Finavian työntekijät eli noin 10 henkilöä. Lentojen keskeytymisen seurauksena työnantaja suunnittelee toiminnan sopeuttamista muuttuneeseen tilanteeseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lomautuksia.

Taustatietoa Savonlinnan liikenteestä

Savonlinnan ja Helsingin välinen lentoliikenne on perustunut valtion ja Savonlinnan kaupungin rahoittamaan ostoliikenteeseen. LVM ilmoitti 9.9.2014 ryhtyvänsä neuvottelemaan lentoyhteyden hoitamisesta unkarilaisen Budapest Aircraft Servicen kanssa.

Savonlinnan lentoasemalla on ollut ennen liikenteen keskeytymistä tämän vuoden aikana (1-9/2014) yhteensä 8900 matkustajaa. Tämä on 4,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Kemijärven Isokylän koulun oppilaat lahjoittivat 4.11.2014 siirrettävän aluevalaisimen Lapin pelastushelikopteri Aslakille.

ylikylan_koulu

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry on saanut Isokylän koulun oppilailta 679,50 euron lahjoituksen käytettäväksi valaisinkaluston hankintaan.

Hankinta on suoritettu Turvata Oy.ltä, yhtiön pienellä lisätuella. Käyttöön on saatu aluevalaisin, jolla pystytään tuottamaan yleisvalaistus onnettomuuspaikalle.

Ulkovalaistuksen lisäksi valaisin on osoittautunut hyväksi lisävaloksi myös sisätiloissa esimerkiksi ensihoitotehtävillä. Valaisimen hyöty korostuu erityisesti pelastushelikopteri Aslakin toiminnassa.

Toimittaessa maastossa ja esimerkiksi autiotuvilla, oma valaistus on välttämätön. Nyt saatu lahjoitus tuo valon tehokkaasti ja yhdessä paketissa; myös jalustan ja valomaston. Lahjoitussumman oppilaat ovat lahjoittaneet syyskuisen päivätyön tuotosta.

Päivän aikana 7.-9. luokkalaiset ovat työskennelleet talkoo-periaatteella ja saaneet siitä palkkion yhteisesti käytettäväksi. Koulun oppilaskunta pohti kerätyille varoille lahjoituskohdetta ja päätyi valinnassaan toimintaan, jonka kokee tärkeäksi omasta näkökulmastaan. Lisäksi toivottiin, että lahjoituksella hankitaan jotain konkreettista. Aluevalaisin oli täten juuri oivallinen kohde. 


Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry kiittää Isokylän koulun oppilaita saamastaan lahjoituksesta!

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta: Malmin lentoaseman jatko turvattava

213x150-keskustatunnus

Maan hallitus on päättänyt Malmin lentoaseman lakkauttamisesta. Päätöstä on perusteltu alueen siirtämisellä Helsingin kaupungin asuntotuotannon tarpeisiin. Keskustan mielestä hallituksen on syytä harkita päätöstään vielä kerran.

Keskustan työvaliokunta toteaa, että Helsingin kaupungilla on jo muutoinkin käytössään huomattavia maareservejä asuntokäyttöön. Ilman Malmiakin kaavoitettavaa maata on tässä vaiheessa jo reilusti yli 100 000 asukkaalle.

Malmi on tärkeä ja aktiivisessa käytössä oleva lentoasema, jota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kentällä on tärkeää viranomais- ja koulutustoimintaa sekä lisäksi monenlaista yritys- ja harrastustoimintaa. Sen sijainti pääkaupunkiseudulla on erinomainen, eikä realistista korvaavaa vaihtoehtoa sille ole edes näköpiirissä. Ei voida  ajatella, että nykyisen Malmin lentoliikenteen voisi siirtää ruuhkaiselle Helsinki-Vantaalle.

Näyttää siltä, että hallitus on tehnyt päätöksensä vaillinaisin perustein. Väärä päätös on syytä muuttaa, ennen kuin on liian myöhäistä.

China Aircraft Leasing Company tilaa Airbusilta 100 A320-konetta

abc1aa923eab4b98_800x800ar

China Aircraft Leasing Company (CALC) allekirjoitti aiesopimuksen sadasta A320-lentokoneesta. Yhtiö on Kiinan suurin itsenäinen lentokoneiden vuokrausyhtiö.

CALC:n tekemä tilaus sisältää 74 A320neo-, 16 A320ceo- ja 10 A321ceo-lentokonetta. Tämä tilaus mukaan lukien yhtiö on tilannut Airbusilta 140 A320-perheen lentokonetta.

”Uusi tilauksemme vahvistaa A320-tuoteperheen suosiota ja vetovoimaa. Konetyyppi tarjoaa parhaan vastineen asiakkaidemme rahoille. Se on erittäin luotettava, ja koneen matkustusmukavuus on erinomainen”, toteaa CALC:n pääjohtaja Mike Poon . ”Näiden ominaisuuksien ansiosta konetyyppi tukee strategiaamme tarjota innovatiivisia ja dynaamisia vuokrauspalveluja ilmailuasiakkaillemme Kiinassa ja muualla maailmassa.

Uudella moottorivaihtoehdolla varustettu A320neo yhdistää useita innovaatiota kuten uuden sukupolven moottorit ja Sharklet-siipiulokkeet, jotka yhdessä vähentävät polttoaineen kulutusta 15 prosenttia. Polttoaineen kulutuksessa päästään 20 prosentin vähennyksiin matkustajaa kohden vuoteen 2020 mennessä.

Airbusin A320-tuoteperhe on maailman parhaiten myynyt kapearunkokone: sitä on tilattu lähes 11 000 konetta. Yli 6 200 A320-lentokonetta on toimitettu 400 asiakkaalle.