Ilmavoimien koulutus keskittyy vuoden 2015 alusta Ilmasotakouluun Tikkakoskelle

Ilmasotakoulun rooli Ilmavoimien valtakunnallisena koulutuskeskittymänä kasvaa merkittävästi vuoden 2015 alusta, kun Ilmavoimien koulutus keskitetään puolustushaarakouluun Tikkakoskelle.

Ilmavoimien rakennetta laajasti muokkaavan valtakunnallisen puolustusvoimauudistuksen viimeisessä vaiheessa Lentosotakoulu lakkautetaan ja sen antama koulutus siirtyy Kauhavalta Tikkakoskelle. Ilmavoimien teknisen koulun antama koulutus siirrettiin Jämsän Hallista Tikkakoskelle vuosi sitten.

Muutoksen näkyvin osa on sotilaslentäjien jatkokoulutuksen siirtyminen Lentosotakoulusta Ilmasotakouluun ja Hawk-suihkukonekaluston siirtyminen Kauhavalta Tikkakosken tukikohtaan. Hävittäjälentolaivue 41 pitää kotitukikohtanaan jatkossa Tikkakoskea. Hawkit lisäävät Ilmavoimien lentotoimintaa Jyväskylän seudulla huomattavasti.

Viimeiset Hawk-suihkuharjoituskoneet lentävät Kauhavalta Tikkakoskelle itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Neljä Hawkia suorittaa ylilennon itsenäisyyspäivän paraatissa Hämeenlinnassa. Kuusi Hawkia puolestaan tervehtii uuttaa kotikaupunkiaan lentämällä Jyväskylän yli kello 14.30.

Kauhavan Lentosotakoulun päätöstilaisuus pidetään 18. joulukuuta, jolloin Lentosotakoulun lippu luovutetaan Ilmasotakoulun johtajalle eversti Pasi Hakalalle. Lentosotakoulun viimeiset varusmiehet kotiutuvat samana päivänä eli 18. joulukuuta.

Lisää henkilökuntaa ja varusmiehiä

Uudistuneessa Ilmasotakoulussa työskentelee vuoden vaihteen jälkeen 450 henkilöä. Uusia työntekijöitä on 250. Pääosa uusista työntekijöistä on siirtynyt Ilmasotakouluun Ilmavoimien teknillisestä koulusta Jämsän Hallista tai siirtyy Lentosotakoulusta Kauhavalta.

Koulutettavien varusmiesten määrä nousee 400 henkilöstä noin 650 henkilöön.

Muutoksen yhteydessä Luonetjärven varuskunnan nimi muuttuu Jyväskylän varuskunnaksi. Ilmasotakoulun lisäksi Jyväskylän varuskuntaan luetaan kuuluvaksi muun muassa Ilmavoimien esikunta sekä Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen sekä Johtamisjärjestelmäkeskuksen alueelle sijoitetut osat. Jyväskylän varuskunnassa puolustusvoimien toimipisteissä työskentelee yhteensä lähes 1500 henkilöä.

Delta tilaa Airbusilta 50 laajarunkokonetta

8ae29bf0c4dd80fe_800x800ar

Delta Air Lines on tehnyt sitovan tilauksen 50:stä Airbusin laajarunkokoneesta, joista puolet on A350-900-koneita ja puolet A330-900neo-koneita.

Delta Air Linesilla on tällä hetkellä käytössä Airbusin kapearunkokoneita 126 ja laajarunkokoneita 32 – yhteensä siis 158 konetta. Uuden tilauksen lisäksi Deltalla on jo sisällä tilaukset 10 A330-300-koneesta ja 45 A321ceo-koneesta. Tilauskanta nousee nyt 105 koneeseen.

“Kun Yhdysvaltain menestyksekkäin lentoyhtiö sanoo haluavansa meiltä 50 laajarunkokonetta lisää, onhan se kieltämättä melkoinen tuen osoitus tuotteillemme. Delta Air Lines on lennättänyt matkustajia jo yli 80 vuoden ajan, sillä on 80 000 työntekijää ja 165 miljoonaa asiakasta vuosittain”, kertoo Airbusin asiakastoimintojen johtaja John Leahy.

A350 XWB on Airbusin uusin laajarunkokoneiden perhe. Täysin uuden keskipitkien matkojen lentokoneiden polttoaineen kulutusta on pienennetty 25 prosenttia. Koneiden matkustamoon mahtuu enimmillään 369 matkustajaa, kun koneessa on kaksi luokkaa.

Lokakuun 2014 loppuun mennessä Airbus oli saanut 750 tilausta A350 XWB -koneista 39 asiakkaalta.

A330-koneperheestä on tehty yli 1 300 tilausta, ja yli 1 100 konetta on toimitettu yli 100 asiakkaalle.

Koneperhettä kehitetään jatkuvasti. Airbus käyttää noin 150 miljoonaa euroa vuosittain koneiden paranteluun ja kehittämiseen. Uusin osoitus tästä on A330neo-mallisto, joka perustuu käytännössä suorituskykynsä osoittaneeseen A330-malliin mutta jonka polttoaineen kulutusta on leikattu 14 prosenttia istuinta kohden.

Uusissa A330-800neo- ja A330-900neo-versioissa käytetään uusimpia Rolls-Royce Trent 7000 -moottoreita, niihin mahtuu aiempaa enemmän istuimia, ja myös matkustamoa on uusittu.

Jyväskylän lentoasema sai toiminnan muuttamiseen tarvittavat ympäristöluvat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Jyväskylän lentoaseman toiminnan muuttamiseksi haetun ympäristöluvan. Finavia Oyj ja Ilmavoimien Esikunta hakivat ympäristölupaa voidakseen muuttaa Jyväskylässä, Tikkakoskella, sijaitsevan lentoaseman toimintaa ja saada aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ensi vuoden alusta Suomessa annettava sotilasilmailun alkeis- ja jatkolentokoulutus keskitetään Jyväskylän lentoasemalla sijaitsevaan tukikohtaan ja vuonna 2016 Hawk-suihkuharjoituskoneiden lentotoiminta siirtyy kokonaisuudessaan Tikkakoskelle. Lisäksi sotaharjoitusten ja lentotoimintaharjoitusten aikana Tikkakosken tukikohta toimii Hornet-torjuntahävittäjien tukeutumispaikkana. (LSSAVI/35/04.08/2013, Päätös 234/2014/1)

Selvitys hulevesien käsittelystä hyväksyttiin

Finavia Oyj on toimittanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Vaasan hallinto-oikeuden määräämän selvityksen toteuttamisaikatauluineen siitä, onko jäänestossa – ja poistossa käytettävää propyleeniglykolia mahdollista käsitellä vain rajatulla ja viemäröidyllä alueella. Selvitys toimitettiin myös liukkaudentorjuntakemikaaleja sisältävien vesien keräämisen ja käsittelyn tehostamisen tarpeesta. Aluehallintovirasto on tarkastanut ja hyväksynyt selvityksen. (LSSAVI/196/04.08/2012, Päätös 233/2014/1)

Päätökset ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Venäjän arviointiryhmä vierailulla Satakunnan lennostossa

LennostoNetti

Venäjän arviointiryhmä vierailulla Satakunnan lennostossa  Kuva Puolustusvoimat

Venäjä teki Satakunnan lennostoon vierailun kolmehenkisellä arviointiryhmällään tiistaina 18.11.2014. Vierailun tarkoituksena oli Wienin asiakirjan 2011 mukaisesti luoda luottamusta ja turvallisuutta maiden sotilaallisten tekijöiden kesken.

Arviointikäynnin tarkoituksena oli turvallisuuden ja luottamuksen luomisen lisäksi tarkistaa Suomen Wienin asiakirjaan perustuvassa vuotuisessa sotilaallisessa tiedonvaihtoilmoituksessa kertomien tietojen oikeellisuus. Suomi on tänä vuonna sopimuksen mukaisesti arvioinut yhden Venäjän sotilastukikohdan lokakuussa.

Vierailun isäntänä Pirkkalassa toimi Satakunnan lennoston komentaja eversti Pauli Rantamäki. Venäläisten kolmihenkistä osastoa johti everstiluutnantti Aleksei Belov.

Wienin asiakirja on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sotilaallista turvallisuutta käsittelevä, osanottajavaltioiden luottamusta ja turvallisuutta kehittävä säännöstö. Se sisältää muun muassa tekijöitä, jotka edellyttävät asiakirjan sopimusmailta vuotuista tiedonvaihtoa koskien osanottajavaltioiden asevoimia, puolustussuunnittelua ja budjetointia, sekä velvoittaa järjestämään vierailuja maiden kesken ja uuden kaluston esittelyjä toisten sopimusmaiden viranomaisille.

Ilmavoimat harjoittelee Varkauden taistelutukikohdassa Joroisissa

Karjalan lennosto järjestää ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen (JPH 2/14) 25.11. – 5.12.2014 Varkauden tukikohdassa Joroisissa.

Karjalan lennosto järjesti vastaavan harjoituksen samalla alueella myös kesällä 2014. Harjoitukseen osallistuu noin 850 henkilöä, joistahenkilökuntaa on noin 260, varusmiehiä noin 560 ja reserviläisiä noin 30. Harjoituksen johtaa Karjalan lennoston komentaja eversti Ossi Sivén.

Harjoituksessa koulutetaan varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa toimimaan taistelutukikohdassa talviolosuhteissa. Harjoituskokonaisuuteen liittyy myös lentotoimintaa Varkauden tukikohdasta. Lentotoimintavaihe alkaa 1.12.2014 kello 8.00 ja päättyy 3.12.2014 kello 18.00 mennessä. Lentotoiminta on ympärivuorokautista ja se ulottuu noin 200 kilometrin etäisyydelle Varkauden lentokentästä. Pimeälentojen aikana käytetään koneen omasuojalaitteisiin kuuluvia heitteitä, jotka voivat näkyä taivaalla kirkkaina valoilmiöinä. Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään välttämään käyttämällä melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista. Joukkojen toiminta rajoittaa liikkumista harjoitusalueella ja liikennettä valtatie 5:llä.

Harjoituksen aiheuttamat liikennejärjestelyt

Valtatie 5 suljetaan harjoituksen ajaksi yleiseltä liikenteeltä perjantaina 28.11. kello 12.00 Joroisten eritasoliittymän (42) ja Kuvansin eritasoliittymän (44) väliltä. Liikenne ohjataan kulkemaan rinnakkaistien kautta. Kiertotienä käytetään maanteitä 4557 (Kuopiontie) ja 4558/464 (Rantasalmentie). Valtatie 5 avataan jälleen liikenteelle torstaina 4.12. kello 24.00 mennessä. Etelä-Suomesta Kuopioon matkaavien kannattaa harkita vaihtoehtoista reittiä Mikkelistä, Pieksämäen ja Suonenjoen kautta.

Marssiosastot

Harjoitusjoukkojen pääosat siirtyvät Joroisiin sunnuntain 30.11. aikana. Harjoitusjoukkojen pääosien keskitysmarssit näkyvät myös valtateillä eripituisina marssirivistöinä. Pienempiä osastoja siirtyy Joroisiin jo 25.11. alkaen. Harjoitusjoukkoja siirtyy Joroisiin Kuopion, Jyväskylän, Tampereen ja Rovaniemen suunnista. Harjoitusjoukot siirtyvät harjoituksen aikana Joroisista Rissalan tukikohtaan 3.12. illan ja 4.12. aamun aikana. Joukkojen paluumarssit kotivaruskuntiin alkaa Rissalasta 5.12.2014 aamupäivällä. Marssiosastojen ajonopeudet ovat liikennerajoitusten mukaiset, kuitenkin enintään 80 km/h, tarvittava tilannenopeus ja keliolosuhteet huomioiden. Osastojen ensimmäiset ja viimeiset ajoneuvot on merkitty marssirivistökyltein.

Norwegian lanseeraa nuorisolipun

print_VOUYd44Ho4

Norwegian on tuonut tänään markkinoille edullisen nuorisolipun, jolla 12–25-vuotiaat voivat lentää entistäkin edullisemmin.

Norwegian lanseeraa nuorille tarkoitetun alennuslipun, joka tekee nuorten lentämisestä entistäkin edullisempaa. Alennuslipun voi varata 12–25-vuotias henkilö kotimaan lennoille Suomessa sekä lennoille Pohjoismaitten pääkaupunkien, Helsingin, Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan välillä.

– Olemme iloisia, että voimme tarjota nuorille alle 25-vuotiaille matkustajille entistäkin edullisempia lentolippuja. Toivottavasti tämä mahdollistaa sen, että he voivat lentää aiempaa useammin joko kotiin ystävien ja perheen luokse tai haluavat matkustaa muista syistä, sanoo Norwegianin viestintäpäällikkö Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Nuorisoliput ovat nyt myynnissä www.norwegian.com alkaen 29 euroa per yhdensuuntainen matka.

Nuorisolippu

• Myynnissä kaikille 12–25-vuotiaille nuorille (matkustajan saa olla lähtöpäivänä enintään 25-vuotias).
• Nuorisolipulla matkustavalla matkustajalla tulee olla voimassaoleva henkilökortti, joka tule näyttää kysyttäessä.
• Nuorisolippuja on saatavilla rajoitettu määrä.

Airbus ryhtyy kehittämään uusia Beluga-rahtikoneita erittäin suurten kappaleiden kuljetukseen

92d8b352198518e0_800x800ar

Airbus on päättänyt kehittää ja valmistaa viisi uutta Beluga-rahtikonetta. Päätöksen taustalla on uusien A350 XWB -koneiden ja muiden lentokoneiden tuotantotahdin kiihtyminen.

Uusi Beluga rakennetaan A330-lentokoneen pohjalle, ja siinä käytetään laajasti jo olemassa olevia komponentteja ja laitteita. Muun muassa omaleimainen laskettu ohjaamo, rahtitila ja koneen perä suunnitellaan uudestaan. Nykyinen Beluga-kalusto perustuu A300-konemalliin.

Ensimmäinen uusista Beluga-koneista tulee liikenteeseen vuoden 2019 puolivälissä. Nykyisiä Beluga-koneita käytetään rinnan uusien kanssa, kunnes ne siirretään asteittain eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä.

Airbus on jo käynnistänyt Fly 10000 -hankkeen, jolla tähdätään nykyisten Beluga-koneiden kapasiteetin kaksinkertaistamiseen vuoteen 2017 mennessä. Nykyinen kapasiteetti ei kuitenkaan riitä kattamaan uusien lentokoneiden tuotannon tarpeita.

Beluga on Airbusin ainutlaatuinen väline lentokoneiden erittäin suurten komponenttien kuljettamiseen Euroopassa sijaitsevien eri tuotantolaitosten välillä. Tällaisten koneen osien joustava kuljettaminen lyhyellä toimitusajalla on yksi Airbusin tuotannon kulmakivistä.

Oulun lentoaseman bussiyhteyksien kehittämistarpeita selvitetään

Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto yhdessä Finavian kanssa selvittävät Oulun lentoaseman bussiyhteyksien kehittämistarpeita. Lentoasemalla tehdään asiakashaastatteluita lähteville lentomatkustajille keskiviikkona 19.11. ja torstaina 20.11. Tutkimuksessa selvitetään lentomatkustajien lähtöpaikka ja kulkutapa matkalla lentoasemalle. Haastattelu kestää pari minuuttia. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään jatkossa bussiyhteyksien mahdollisessa kehittämisessä.

Finnairilta uusia reittilentoja suosittuihin talvilomakohteisiin kaudelle 2015/2016

Finnair aloittaa reittilennot talvikaudella 2015/2016 suosittuihin lomakohteisiin, jonne yhtiö aiemmin on lentänyt vain lomalentoja. Uusia talvikohteita ovat Vietnamin historiallisen Saigonin alueen Ho Chi Minh City, Israelin Eilat, Kanariansaarten Lanzarote ja Fuerteventura sekä Madeira, jonne Finnair aloittaa reittilennot jo kesäkaudella 2015.

  • Ho Chi Minh Cityyn lennetään kerran viikossa 10.12.2015 – 24.3.2016. Ho Chi Minh City on Vietnamin suurin kaupunki, joka tarjoaa loputtomasti ostosmahdollisuuksia, antiikkiliikkeitä, toreja, gallerioita ja erinomaisia ravintoloita. Saigonin alueen historia ja museot ovat tutustumisen arvoisia. Lähellä sijaitseva Phu Quoc -saari hienohiekkaisine rantoineen puolestaan sopii leppoisaan lomanviettoon.
  • Eilatiin lennetään kerran viikossa 28.10.2015 – 23.3.2016. Punaisenmeren rannikon ja Negevin autiomaan välissä sijaitseva Eilat on tunnettu aurinkoisesta säästä, pehmeistä hiekkarannoista, erinomaisista vesiurheilumahdollisuuksista ja vilkkaasta yöelämästä.
  • Lanzarotelle lennetään kerran viikossa lauantaisin 31.10.2015 – 26.3.2016. Tämä Kanariansaarten pieni saari on tunnettu tulivuorenpurkausten muokkaamista karun kauniista maisemistaan. Tyylikkäät rantabulevardit ja tasokkaat ravintolat merenherkkuineen ovat Lanzaroten rauhallisten kylien tavaramerkkejä.
  • Finnair lentää Fuerteventuralle kerran viikossa lauantaisin 25.10.2015 – 20.3.2016. Fuerteventura tarjoaa lomailijoille upeita rantoja ja surffausmahdollisuuksia.
  • Madeiralle lennetään kerran viikossa maanantaisin alkaen 27.4.2015. Madeirassa yhdistyvät upea luonto, lempeä ilmasto, erinomaiset vaellusmahdollisuudet ja Funchalin kaupungin runsas kulttuuri- ja ravintolatarjonta.

Finnairin talvikauden 2015/2016 lennot ovat nyt myynnissä osoitteessa: http://www.finnair.com/FI/FI/etusivu

PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ: MALMIN JA MAAKUNTIEN LENTOASEMAT – LAKKAUTTAMISBUUMI ON PYSÄYTETTÄVÄ

Adressin Malmin lentoaseman säilyttämisen puolesta on allekirjoittanut lähes 70 000 kansalaista ja lentoaseman lakkauttamisella olisi kohtalokkaita seurauksia monella osa-alueella. Malmin lentoaseman lakkauttaminen johtaisi muun muassa pääkaupunkiseudun harrasteilmailutoiminnan loppumiseen. Vaihtoehtoisiksi lentokentiksi on esitetty Hyvinkään ja Nummelan lentokenttiä, joissa kuitenkin harrastetaan lähinnä purjelentotoimintaa eikä niillä ole ympäristölupien puolesta mahdollista vastaanottaa Malmin harrasteilmailun volyymia.

Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi YY-Optimalta selvityksen, joka on suorastaan teilattu ilmailualan asiantuntijoiden, harrastajien sekä selvityksen läpikäyneen tilastotieteen emeritusprofessorin toimesta. Selvitys ei perustunut faktoihin tai operaatiotietoihin, vaan oletuksiin. On selvää, että tällaisen selvityksen pohjalta ei voida esittää toimintalinjauksia tulevaisuuteen.

Malmin lentoaseman säilyttämisen puolesta puhuvat myös taloudelliset, turvallisuuspoliittiset, kulttuurihistorialliset, lentäjäkoulutukselliset sekä ekologiset syyt. Malmin lentoaseman toimijat työllistävät yhteensä viitisen sataa työntekijää ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 30 miljoonaa euroa. Lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain laskeutumismäärillä mitattuna ja Helsingin seudun ainoa yleisilmailukenttä sekä tärkeä pääkaupunkiseudun liike-elämälle. Esimerkiksi poikkeusoloissa Malmin lentokentän toiminta varakenttänä on Helsingin ja Suomen tuvallisuuden kannalta merkityksellinen. Lentäjäkoulutuksen siirtäminen muualle Suomeen on esitetyllä aikataululla lähes mahdotonta ja lähimmät toimintaan soveltuvat lentokentät sijaitsevat Porissa, Jyväskylässä ja Tampereella. Kulttuurihistoriallisesti Malmin lentoaseman miljöö on myös kansainvälisesti noteerattu, kun se vuonna 2004 ja 2006 otettiin World Monuments Fundin sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle. Lentoasemalla on myös ekologinen merkitys, sillä alueella pesii useita harvinaisia lintulajeja.

Harkinnassa on ollut myös muiden maakuntalentoasemien lakkauttaminen. Maakuntalentoasemien merkitys on suuri alueidensa liike-elämälle ja talouskehitykselle. Esimerkiksi yritysjohtajille tehdyssä kyselyssä 45 % vastanneista katsoi, että lentoliikenneyhteyksien kehittäminen parantaisi yritysten kilpailukykyä. Tutkimusten mukaan lentoyhteyksien merkitys yritysten kilpailukykyyn on kuudessa vuodessa yli kaksinkertaistunut joten lentoliikenteeseen panostamisella nähdään olleen suora positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.

Lentoasemat toimivat myös varsin edullisesti suhteutettuna muihin liikennemuotoihin. Samaan aikaan kun kotimaan lentoreittejä on karsittu, ovat suorien tilaus- ja lomalentojen määrät koko ajan lisääntyneet. Lentoasemien karsimisen sijaan tulisikin pohtia, mitä keinoja on kotimaan lentoyhteyksien parantamiseksi. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Norjasta, jossa maakuntakenttien osuus matkustajista on 52 %, Suomessa vastaavan luvun ollessa 23 %.

Taloustilanteen ollessa huono, on mietittävä keinoja, joilla suunta saadaan muutettua eikä kurjistaa tilannetta entisestään. Panostetaan tulevaisuuteen ja kehittämiseen, ei hetkellisiin säästöihin. Malmin lentoasematoiminnan lakkauttaminen on ensisijassa peruttava ja maakuntalentoasemien kohdalla tulisi panostaa kehittämiseen. Jos haluamme parantaa Suomen kilpailukykyä ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla, tulee myös maakuntalentoasemien toimintaa ja lentoreittien suunnittelua tehostaa ja parantaa – ei ajaa alas. Näin pystytään paremmin varmistamaan yritysten kilpailukyvyn säilyminen koko valtakunnan alueella.