Menkijärven lentokenttä on vaihtanut omistajaa

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Alajärvellä sijaitsevan Menkijärven lentokenttäalueen ja siihen kuuluvat rakennukset Timo Tuokolle.  Kohde myytiin Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaisesti julkisella tarjouskilpailulla. Tarjouksia saatiin kaikkiaan 15 kappaletta. Kauppahinta oli 260 000 euroa.  Alajärven kunnalla on etuosto-oikeus kiinteistöön.

Myytävään kokonaisuuteen kuuluu mm. kolme leiriasuntoa, leiriruokala, kolme saunaa ja lennonjohtokeskus sekä kaksi kestopäällysteistä kiitorantaa. Yhteenlaskettu pinta-ala on noin 71 ha.  Kohde sijaitsee osittain rantavyöhykkeellä.  Kenttä on vuokrattu Menkijärven lentokenttäosuuskunnalle, ja vuokrasopimus siirtyy kaupan mukaan uudelle omistajalle.

Valtiolla ei ollut enää käyttöä lentokentälle, ja kohteen eritysluonteesta ja sijainnista johtuen sen kehittäminen muuhun maankäyttöön ei ole valtion toimenpitein taloudellisesti perusteltua.

Mikkelin lentoasemalle myönnetään valtionavustus

LentokoneensiipiKuvaLVM_uvisab25a010l8vbqvba16n9ro

(Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt myöntää Mikkelin lentoasemalle valtionavustuksen lentoaseman ei-taloudelliseen toimintaan. Avustuksen määrä on 315 795 euroa. Mikkelin kaupunki haki valtionavustusta keväällä 2016.

Ei-taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka tavallisesti kuuluu julkista valtaa käyttävän valtion vastuulle. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa lennonjohto, poliisi, palontorjunta sekä näiden toiminnassa tarvittaviin laitteisiin ja infrastruktuuriin tehtävät investoinnit.

Avustusta voidaan käyttää vuosina 2016 ja 2017. Ministeriö valvoo määrärahan käyttöä.

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle miljoonan euron avustuksen

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle miljoonan euron avustuksen. Avustus on myönnetty kuluvalle vuodelle (2016), mutta sitä voidaan käyttää myös kahtena seuraavana vuonna siirtomäärärahan tavoin.

Lappeenrannan Lentoasema Oy saa heti käyttöönsä noin 300 000 euron osuuden avustuksesta. Lentoasema Oy:n toimitusjohtaja Petteri Lehden mukaan tätä osuutta avustuksesta käytetään muun muassa turvatarkastusten, lennonjohdon sekä palo- ja pelastustoiminnan toteuttamiseen.

– Noin 700 000 euron osuus avustuksesta on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakastyöhön. Tämä avustuksen osuus vaatii vielä EU:n komission hyväksynnän, Lehti kertoo.

Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eelis Eskelinen pitää avustusta välttämättömänä lentokenttätoimintojen hyvälle alulle.

– Lappeenrannan lentoasemahanke on uraauurtava ja ennakkoluuloton maakunnallinen hanke. Koska sijainti on erityislaatuinen EU:n ja Venäjän rajalla, kenttä täydentää omalta osaltaan niin Suomen kuin Euroopankin lentokenttäverkostoa. Pitkällä tähtäimellä Lappeenrannan Lentoasema Oy pyrkii liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan, mutta valtion tuki pienelle, yksityiselle kentälle on lentokenttätoimintojen käynnistämisvaiheessa välttämätöntä, Eskelinen arvioi.

Hän on vakuuttunut, että valtion tuki vahvistaa kentän uskottavuutta ja helpottaa neuvotteluja uusien reittien avaamisesta.

Lappeenrannan lentoasemakiinteistö ja lentoaseman liiketoiminta siirtyivät vuoden 2016 alussa Finavialta Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin perustamalle Saimaan lentoasema säätiölle, joka on kentän liiketoiminnan hoitamista varten perustanut Lappeenrannan Lentoasema Oy:n.

Lappeenrannan lentoaseman alueellistaminen etenee

Finavia Oyj, Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan liitto ovat päässeet yhteisymmärrykseen ehdoista, joiden mukaan Finavian omistama Lappeenrannan lentoasemakiinteistö sekä lentoaseman liiketoiminta siirtyvät Saimaan Lentoasema säätiölle ja perustettavalle Lappeenrannan Lentoasema Oy –nimiselle yhtiölle.

Alueellistaminen vaatii toteutuakseen vielä Lappeenrannan kaupunginvaltuuston (7.12.) ja Etelä-Karjalan maakuntahallituksen (30.11.) sekä Finavian yhtiökokouksen hyväksynnän. Tavoitteena on, että esityksen mukaisesti liiketoiminta luovutetaan uudelle yhtiölle 1.1.2016.

Kiinteistökaupan lisäksi tapahtuvassa liiketoimintakaupassa Lappeenrannan lentoasema Oy:lle siirtyvät Lappeenrannan lentoaseman matkustajapalveluiden järjestäminen, lentoaseman alueen kunnossapito, kaupallinen toiminta ja kehittäminen. Finavia Oyj:n Lappeenrannan lentoaseman luovutettavassa verkostoliiketoiminnassa työskentelevä henkilöstö siirtyy perustettavan yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tällä hetkellä siirtyviä työntekijöitä on 13 henkilöä. Lennonjohtotyö ja lennonjohtajat eivät siirry liiketoimintakaupassa. Lennonvarmistus-palveluita tarjottaisiin lentoasemalla jatkossa kaupallisen palvelusopimuksen pohjalta.

– Lappeenrannan lentoaseman siirtyminen alueen hallintaan antaa erinomaiset mahdollisuudet alueen toimijoille kehittää alueen vetovoimaisuutta, elinkeino-elämää sekä matkailua Lappeenrannassa ja koko Etelä-Karjalan alueella, kertoo Finavia Oyj:n toimitusjohtaja Kari Savolainen .

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää lentokentän merkitystä tärkeänä koko Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimaisuudelle ja saavutettavuudelle. Jarva korostaa, että alueellisessa hallinnassa olevan lentokentän kehittäminen edellyttää nyt maakunnan, Saimaan alueen kaupunkien sekä elinkeinoelämän toimivaa yhteistyötä.

– Omassa hallinnassamme oleva lentokenttä on mahdollisuutemme turvata Lappeenrannan alueen hyvä saavutettavuus. Toimivat ja nopeat kulkuyhteydet vauhdittavat investointeja ja matkailun kehittymistä alueellamme, mikä puolestaan vahvistaa elinkeinoelämää ja lisää työllisyyttä. Kansainvälinen lentoliikenne edistää myös Lappeenrannan kasvukeskusasemaa molemmin puolin rajaa.

Lappeenrannan lentoaseman alueellistamishanke liittyy LVM:n lentoliikennestrategian toimeenpanoon. Strategiassa esitetään, että Finavia ylläpitää lentoasemia verkostoperiaatteen mukaisesti. Lappeenrannan lentoasemalta ei ole ollut liikennettä muille Finavian ylläpitämille lentoasemille.

– Etelä-Karjalassa on vahva oma tahtotila kehittää maakuntaa ja koko Saimaan alueen matkailua. Siksi päätimme ottaa vastuun kentästä omiin käsiimme. Suorista ja edullisista kansainvälisistä lentoyhteyksistä on ollut ja on tuntuva hyöty alueemme asukkaille ja yrityksille. Pietarin läheisyys tuo lisäksi huomattavan ulkomaisen asiakaspotentiaalin, joten uskon, että siirtymäkauden jälkeen saamme jälleen lennot käyntiin, sanoo Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen .

Hän toivoo, että valtio tukee alkuvaiheessa alueellistamista. Sijaintinsa ansiosta Lappeenrannasta voi tulla onnistunut esimerkki, jota kenties voidaan seurata muillakin maakuntakentillä, mikäli alueet ja kaupungit niin haluavat, uskoo Viialainen.

Vaasan lentoaseman kiitotieremontin aikana lentoon Kokkola-Pietarsaaresta

Kokkola-Pietarsaaren lentoyhteydet Helsinkiin ja Tukholmaan ovat kesän ajan helposti myös vaasalaisten ulottuvilla. Vaasan oma lentoasema on suljettuna 22.6.-26.7.2015 kiitotieremontin vuoksi, mutta lentämään pääsee sujuvasti naapurikentältä.

Siirtyminen Kokkola-Pietarsaareen on helppoa, kun matkustajille on tarjolla Vaasan linja-autoasemalta bussikuljetus Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalle. Bussiyhteys palvelee illan Finnairin lentoa Helsinkiin sekä Next Jetin lentoa Tukholman Arlandaan. Bussiaikataulussa on huomioitu lentoyhtiön määrittelemä vähimmäisaika lähtöselvityksen tekemiseen.

Kuljetuksen hinta on 19 euroa ja lipun voi ostaa kuljettajalta. Reitin liikennöinnistä vastaa Tapio Lae Oy. Reittiä liikennöidään Vaasasta Kokkola-Pietarsaareen 22.6.-24.7. välisenä aikana.

Kuljetuksen aikataulu :

klo 17.30 Vaasan linja-autoasema- Kokkola-Pietarsaaren lentoasema

klo n. 20.00-20.30 Kokkola-Pietarsaaren lentoasema (lähtö koneiden saapumisen jälkeen) – Vaasan linja-autoasema

Joensuun lentoaseman uudistustyöt alkavat maanantaina

Finavia Oyj aloittaa maanantaina 8.6. Joensuun lentoaseman uudistustyöt, joilla sujuvoitetaan matkustajien liikkumista ja parannetaan viihtyvyyttä terminaalissa.

Viihtyvyyttä ja yleisilmettä terminaalissa parannetaan sisustusteknisin ratkaisuin ja ravintola-alueelle tuodaan uudet kalusteet ja palveluratkaisut. Sisustusratkaisuihin haetaan seudun hengen mukaisesti metsän läheisyyttä ja tuntumaa.

– Meidän tavoitteenamme on, että matkalle lähteminen ja paluu sujuvat Joensuun lentoasemalta mutkattomasti ja viihtyisästi. Olemme hakeneet sisustusratkaisuihin metsähenkisyyttä, joka jättää rauhoittavan muistijäljen matkustajien mieliin, kertoo Finavia Oyj:n Itä-Suomen aluejohtaja Raija Niskanen .

Lennoilta saapuvien matkustajien toimintoja sujuvoitetaan mm. korvaamalla nykyinen matkatavarahihna matkalaukkukarusellilla ja uudistamalla saniteettitiloja.

Lennoille lähteville matkustajille uudistus tulee näkymään mm. turvatarkastuspisteen ilmeen kohotuksella ja pysäköintialueen uudistamisella.

Uudistushankkeen suunnittelu on aloitettu vuoden alussa ja työt alkavat terminaalissa matkatavarahihnan uudistuksella. Perusparannustöitä tehdään lentoasemalla kesän aikana ja töitä pyritään ajoittamaan niin, että ne häiritsevät lentomatkustajia mahdollisimman vähän.

Sisustuksen suunnittelusta vastaa Archeus Oy, arkkitehti Sanna Pääkkönen. Investoinnin arvo Joensuun lentoasemalla on n. 0,6 milj. euroa.

Finavian investointiohjelma vuonna 2015

Finavialla on käynnissä lentoasemaverkostossaan mittava investointiohjelma vuosille 2013–2015.

Vuonna 2015 verkostolentoasemilla tehdään investointeja noin 25 miljoonalla eurolla ja niiden arvioitu työllisyysvaikutus on 350 henkilötyövuotta. Koko investointiohjelma tuo maakuntien keskeisten lentoasemien ympäristöön työtä lähes 1 700 henkilötyövuoden verran.

Maailman talousfoorumi (WEF) on arvioinut, että Suomen lentoasemaverkosto on maailman 5. paras: http://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/ajankohtaista/2014/maailman-talousfoorumin-raportti-suomessa-lentoliikenteen-infrastruktuuri-on-maailman-karkea/

Finavia tukee lentoliikennettä edullisilla lentoasemamaksuilla sekä antamalla alennuksia uusille reiteille :http://www.finavia.fi/fi/lentoyhtioille/liikennemaksut/

Europa Nostra Finland: Malmin lentoasema on Suomen uhanalaisin kulttuuriperintökohde

helsinki-malmi_11

Malmi on ainoa vapaan aikataulun kansainvälinen lentoasema 150 kilometrin säteellä Helsingistä. Siellä vierailee usein yleistymässä olevia kevyitä liikesuihkukoneita. Kuva: Tuomas Kuosmanen.

Europa Nostra Finland on valinnut Helsinki–Malmin lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi. Lentoasema lähetetään ehdolle kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin Seitsemän uhanalaisinta kulttuuriperintökohdetta -ohjelmaan. Ohjelma kokoaa julkiset ja yksityiset yhteistyökumppanit etsimään kestäviä ratkaisuja seitsemän hankkeeseen valittavan eurooppalaisen kohteen pelastamiseksi.“Lentoasema on miljöökokonaisuutena yksi maailman parhaiten säilyneistä sotia edeltävän ajan kansainvälisistä lentoasemista. Se on myös Suomen yleisilmailun keskus ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen lentoasema 150 kilometrin säteellä pääkaupungista. Kulttuurimiljöötä uhkaa Helsingin kaupungin suunnitelma rakentaa sen paikalle 25 000 asukkaan lähiö ensi vuosikymmenellä”, kohdetta ehdottanut Malmin lentoaseman ystävät kertoo.

Europa Nostra Finlandin hallitus toteaa, että Malmin lentoasema on kansainvälisesti merkittävä kulttuuriperintökohde sekä maailman mittakaavassa ainutlaatuinen modernistisen arkkitehtuurin kokonaisuus. Kohde on elävää kulttuuriperintöä, kuten esimerkiksi Vanha Rauma, ja se tulee säilyttää lentoasemakäytössä.

Europa Nostra Finland julisti varhemmin keväällä haun Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi. Hakemuksia saapui kaikkiaan 11.

”Kaikki ehdotukset olivat hyviä ja hyvin perusteltuja etenkin paikallisella ja osa kansainväliselläkin tasolla”, Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Tapani Mustonen toteaa.

”Päätimme kirjoittaa lausunnon jokaisen kohteen tueksi. Toivomme, että se auttaa asukkaita ja viranomaisia huomaamaan kohteiden arvon ja ryhtymään toimeen niiden tilanteen kohentamiseksi”, Mustonen jatkaa.

Europa Nostra Finland on kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran paikallisyhdistys ja suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa. Kotiseutuliitto huolehtii yhdistyksen toimistopalveluista.

Europa Nostra on 42 maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa. Järjestö on mm. saanut tehtäväkseen jakaa EU:n vuosittaiset kulttuuriperintöpalkinnot oman palkinto-ohjelmansa yhteydessä.

www.europanostra.fi

www.europanostra.org


Sibeliuksen juhlavuosi esillä Helsinki-Vantaalla

medium_Helsinki_Airport_Art_Gallery_Aho_Soldan_3_jpg

Finavia on avannut lentoaseman taidegalleriassa Sibelius 150 -juhlavuoden innoittamana ainutlaatuisen valokuvanäyttelyn, ”Sibelius & kuvia Suomesta”.

Taidelentoasemana tunnettu Helsinki-Vantaa tarjoaa matkustajilleen loistavan mahdollisuuden lentojen lomassa tutustua Aho & Soldanin taidokkaisiin valokuviin. Näyttely esittelee harvinaisia kuvia Sibeliuksesta kotonaan Ainolassa sekä kulttuuri- ja dokumenttielokuvan Jean Sibelius kodissaan.

Lentoasemajohtaja Ville Haapasaari kertoo, että Finaviassa haluttiin huomioida suomalaisen säveltäjämestarin juhlavuosi näyttävästi.

– Helsinki-Vantaa on monille kansainvälisille matkustajille ensimmäinen ja jopa ainoa kosketus maahamme. Lentoasemaa voisi nimittää jopa Suomen käyntikortiksi. Tällaiset näyttelyt ovat hyvä tapa tuoda esille suomalaista kulttuuria ja taidetta kansainväliselle yleisölle, Haapasaari sanoi tänään näyttelyn avajaisissa.

Lentokenttäelämykset ovat myös keino erottautua muista kilpailevista lentoasemista mieleenpainuvalla tavalla. Taidenäyttelyt tarjoavat matkustajille mahdollisuuden rentoutumiseen sekä mielenkiintoista tekemistä lentoa odotellessa.

– Finavia on tehnyt pitkäjänteistä työtä matkustuskokemuksen parantamiseksi. Yksi tavoitteistamme on, että Helsinki-Vantaan matkustajilla olisi mahdollisuus stressittömään matkustukseen vastapainoksi suurten eurooppalaisten kenttien kiireelle ja hälinälle, Haapasaari sanoo.

Ainutlaatuisia valokuvia 1920–1960-lukujen Suomesta ja Helsingistä

Lentoaseman näyttely esittelee kolmen suomalaisen taiteilijan Heikki Ahon , Björn Soldanin sekä Claire Ahontuotannon kirjoa ja heidän merkittävää elämäntyötään.

Sibelius-kuvat ovat osa suurempaa uniikkia näyttelykokonaisuutta, jossa on esillä viisi teemanäyttelyä ja yhteensä 230 valokuvaa.

medium_Helsinki_Airport_Aho_Soldan_6_jpg

medium_Helsinki_Airport_Aho_Soldan_4_jpg

medium_Helsinki_Airport_Aho_Soldan_Exhibition_jpg

Aholta ja Soldanilta nähdään Sibelius-näyttelyn lisäksi teemanäyttelyt ”Kaupunkilaiselämää Helsingissä 1930-luvulla” sekä vintage-taidekuvat Centre Pompidoun ”The Light of the North”-kokoelmasta.

Claire Ahon kuvat vievät katsojan vuoden 1968 Helsinkiin sekä ”Studio Works”-teemanäyttelyn muoti-, mainos- ja lehtikuvien kautta nostalgisiin 1950-luvun tunnelmiin.

Ahon ja Soldanin tuotanto on avannut uusia näkökulmia suomalaiseen arkeen, historiaan ja yhteiskunnan teollistumiseen. He ovat osaltaan vaikuttaneet siihen mielikuvaan, joka meillä on modernista Suomesta.

Heikki Ahon tytär Claire Aho aloitti 1940-luvun lopulla dokumenttielokuvien tekijänä. Hän kuvasi esimerkiksi Helsingin 1952 kesäolympialaisia. Claire Aho on myös suomalaisen värivalokuvauksen edelläkävijä.

”Sibelius & kuvia Suomesta” on esillä vuoden 2015 loppuun asti. Näyttelyyn on vapaa pääsy ympäri vuorokauden kaikilla matkustajilla, joiden lento lähtee tai saapuu porttialueen 32–38 kautta.

Kehitysohjelmalla kohti entistä parempaa asiakaskokemusta

Finavian käynnistämä laaja, 900 miljoonan euron kehitysohjelma etenee aikataulussaan. Vuoteen 2020 ulottuvan ohjelman tavoitteena on kiristyvässä lentokenttien välisessä kilpailussa vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa suosittuna vaihtokenttänä.

Lentoaseman valttikortteja ovat loistava maantieteellinen sijainti ja suorin lentoreitti Euroopan ja Aasian välillä.

Noin kolmasosa vaihtomatkustajista valitsee reittinsä pelkästään lentoaseman perusteella. Silloin vaa’assa painavat muun muassa lentokentän palvelut ja matkustuksen sujuvuus. Matkustajakokemuksen kehittäminen on Helsinki-Vantaan kehitysohjelman yksi tärkeimpiä osa-alueita, mihin myös Finavian ArtPort-taidekonseptilla pyritään.

Lisätiedot

Näyttelyesitteen voi ladata Finavian verkkosivuilta osoitteesta:

http://www.finavia.fi/fi/helsinkivantaa/palvelut/ajanviete/taidenayttely-art-gallery/

Aho & Soldanin kotisivut: http://www.ahosoldan.com/

Claire Ahon kotisivut: http://www.claireaho.com/

Finavia jatkaa maakuntalentoasemien kehittämistä – painopisteenä Lappi

8ccf0e9f78c3d490_800x800ar

Lentoasemat Suomen kartalla

Finavia Oyj:n vuoden 2014 alussa lentoasemaverkostossaan käynnistämä kehitysohjelma jatkuu myös vuonna 2015. Eri puolilla Suomea maakuntien lentoasemilla tehdään investointeja yhteensä liki 25 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 aikana pääpaino on Lapin lentoasemien kehittämisessä. Investointien arvioitu työllisyysvaikutus on 350 henkilötyövuotta.

Merkittävimmät panostukset kohdistuvat ensi vuonna Ivaloon, Kittilään, Rovaniemelle, Vaasaan, Maarianhaminaan ja Joensuuhun. Suurimpia yksittäisiä investointeja ovat liikennealueiden ja kiinteistöjen peruskorjaukset. Lisäksi Finavia jatkaa terminaalien toimivuuden, yleisilmeen ja viihtyisyyden kehittämistä matkustajakokemuksen parantamiseksi. Ensi vuoden aikana lisätään myös automaatiota, kun itsepalvelumahdollisuudet lentoasemilla lisääntyvät.

”Suomi on saanut lentoasemistaan paljon kansainvälistä tunnustusta – viimeksi Maailman talousfoorumilta. Haluamme varmistaa, että kilpailukykyiset lentoasemat tukevat jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla lentoliikenteen kehittymistä Suomessa. Siksi jatkamme lentoasemien määrätietoista kehittämistä Suomessa. Vuonna 2015 emme varsinaisesti laajenna kapasiteettia vaan keskitymme perusparannukseen ja palvelun laatuun, sillä jo tällä hetkellä Suomen kentille mahtuisi lentoliikennettä moninkertaisesti nykytasoon verrattuna”, toteaa verkostolentoasemista vastaava johtaja Joni Sundelin Finavia Oyj:stä.

Lapissa Finavia jatkaa määrätietoisesti alueen lentoasemiin panostamista, sillä etenkin matkailun näkymien takia lentoliikenteen määrien odotetaan tulevaisuudessa kasvavan. Rovaniemellä uudistetaan terminaali, jonka toimivuus, ilme ja viihtyvyys nousevat uudelle tasolle vuoden 2015 aikana alkavan projektin seurauksena. Ivalossa viedään jo alkaneet terminaalin uudistus- ja laajennustyöt loppuun.

Myös Kittilässä panostuksia jatketaan, kun marraskuussa valmistuneen terminaaliuudistuksen jälkeen ensi kesänä tehdään lentoaseman liikennealueiden peruskorjaus. Peruskorjaus vaikuttaa lentoliikenteeseen ja Kittilän lentoasema sulkeutuu elokuuksi 3.-30.8.2015. Liikennealueita korjataan myös Vaasassa, joka on suljettuna 22.6. – 26.7.2015.

Lapin lentoasemien ohella peruskorjauksia ja uudistuksia tehdään myös Maarianhaminassa ja Joensuussa. Molemmilla lentoasemilla kiinnitetään peruskorjausten lisäksi huomiota lentoaseman toimivuuteen ja ilmeeseen.

”Toimiva lentoliikenne tarvitsee kilpailukykyisiä lentoasemia. Lentoasema ei kuitenkaan yksinään houkuta lentokoneita kiitoteilleen, jos koneisiin ei syystä tai toisesta riitä matkustajia. Olemme Finaviassa huolehtineet siitä, että lentoasemat eivät ole miltään osin pullonkaulana liikenteen kehittymiselle. Nyt eri alueiden on tärkeää tehdä omat kotiläksyt ja etsiä esimerkiksi matkailun edistämisestä konkreettisia keinoja, joilla lentoliikenteen kysyntää voidaan lisätä. Finavia on mielellään mukana yhteistyössä”, Sundelin toteaa.

Verkostolentoasemien lisäksi Finavia investoi ensi vuonna noin 11 miljoonaa euroa lennonvarmistuksen järjestelmiin.

Kehitysohjelma edennyt suunnitelmien mukaan

Finavia käynnisti vuonna 2014 laajan noin 100 miljoonan euron arvoisen investointiohjelman lentoasemaverkostossaan. Ensimmäisessä vaiheessa suurimmat hankkeet ovat olleet käynnissä Ivalossa sekä Turun ja Tampereen lentoasemilla, joiden odotetaan valmistuvan 2015. Molemmissa tehdään terminaalien peruskorjauksia ja laajennuksia. Lisäksi Kuopiossa, Vaasassa, Kittilässä ja Oulussa on saatu terminaaliuudistukset päätökseen. https://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/ajankohtaista/2014/finavia-kaynnistaa-laajan-investointiohjelman-verkostolentoasemillaan/

Helsinki-Vantaalla on käynnissä vuoteen 2020 ulottuva kehitysohjelma http://www.finavia.fi/fi/lentoasemat-kehittyvat/finavia-investoi/

Maailman talousfoorumin (WEF) kilpailukykyraportissa 2014–2015 Suomen lentoliikenne-infrastruktuuri arvioitiin laadultaan maailman viidenneksi parhaaksi. Tutkimuksessa arvoitiin lentoliikenteen infrastruktuurin kehittyneisyyttä, kattavuutta ja tehokkuutta omassa maassaan. https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat-kehittyvat/artikkeli/2014/maailman-talousfoorumin-raportti-suomessa-lentoliikenteen-infrastruktuuri-on-maailman-karkea/

Finavia päätti jäädyttää vuonna 2015 lentoasemamaksut vuoden 2014 tasolle. Tavoitteena on pitää kustannustaso houkuttelevana lentoyhtiöille, vauhdittaa lentoliikennettä ja edistää Suomen saavutettavuutta.https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat-kehittyvat/artikkeli/2014/uutta-vauhtia-suomen-lentoliikenteelle-finavia-jaadyttaa-lentoasemamaksunsa-vuonna-2015/

Finavian palvelu-uudistus kruunasi lentoasemainvestoinnit Oulussa

medium_oulu_airport_oulu_cafe_arrivals_1_jpg

Finavia Oyj:n Oulun lentoaseman uudistustyöt huipentuivat tänä syksynä toteutettuun palvelu-uudistukseen, joka nostaa matkustuskokemuksen kokonaan uudelle tasolle. Lentomatkustajan palveluissa ja uudessa ilmeessä esiin nousee erityisesti oululaisuus.

Oulun lentoaseman uudistuksissa keskityttiin kolmeen kokonaisuuteen: lentomatkustajien palveluihin terminaalissa, pysäköintialueiden toimivuuteen ja terminaalin viihtyisyyteen. Terminaalin ilme on raikastunut aulatiloista porttialueelle, kahvila- ja ravintolapalvelut ovat saaneet täydellisen muodonmuutoksen ja pysäköintialueille on noussut sähköautoille Pohjois-Euroopan laajin kestävän latauksen alue.

– Palvelu-uudistus kruunaa toimivan lentoasemakokonaisuuden. Uudistumista on toivottu matkustajienkin suunnalta ja olemme totta kai iloisia, että voimme vastata palautteeseen näin konkreettisesti. Olemme omalta osaltamme kantamassa kortemme kekoon, että lentoasemamme palvelee mahdollisimman kilpailukykyisesti alueen lentoliikennettä, sanoo Finavian verkostolentoasemista vastaava johtaja Joni Sundelin .

Oulun lentoasemaan on investoitu viimeisen neljän vuoden aikana yhteensä 25 miljoonaa euroa. Lentoasemaa laajennettiin vuonna 2011 ja lähtöaulassa tehtiin isot muutostyöt vuonna 2013.

Paikallisuus on vahvasti esillä

Oulun lentoaseman molemmat kahvilat – porttialueella ja aulatiloissa – kulkevat nyt nimellä Oulu Cafe. Porttialueella sijaitsevan kahvilan tarjonta elää kellonajan mukaan: aamupuuro aloittaa päivän ja lounasaikaan on tarjolla keittoa ja salaatteja. Leipomotuotteita tulee oululaiselta leipurilta. Aulakahvilassa on arkisin lounastarjoilu.

medium_oulu_airport_arrivals_jpg

medium_oulu_airport_bag_drop_machine_departures_jpg

Porttialueelle on noussut myös paikallishistoriaan nojaava Oluthuone Toppila. Nimi pohjautuu Oulun Toppilassa aikoinaan sijainneeseen panimoon. Mallasjuomien lisäksi oluthuoneessa on tarjolla lämmintä ruokaa, kuten hampurilaisia ja oululaisten suosimia legendaarisia kärkkäri-makkaroita. Tuliaisostoksia voi tehdä kahvilakäynnin lomassa molemmissa kahviloissa.

Uusittuja kahvila- ja ravintolapalveluita operoi Oulun lentoasemalla SSP Finland.

Viihtyisyyteen on haettu inspiraatiota seudun ominaispiirteistä. Ympäröivä luonto, meri ja erityisesti Hailuoto näkyvät lentoasemalla. Porttialueelle Finavia toi 300 neliömetrin kokoisen, kaikille matkustajille avoinna olevan Hailuoto-loungen, jossa voi viettää aikaa leväten tai työskennellen. Terminaaliin hankittiin myös lisää keinutuoleja ja tilojen verhoilumateriaalina on käytetty mm. räsymattokangasta.

medium_oulu_airport_gates_departures_1_jpg

medium_oulu_airport_pub_oluthuone_toppila_departures_2_jpg

Finavia sujuvoittaa matkantekoa modernilla teknologialla

Lähtöaulassa sujuvuuteen on panostettu tuomalla lentomatkustajien käyttöön matkatavara-automaatteja, jotka helpottavat lentoaseman ruuhkaisimpia hetkiä. Bag drop -automaatilla matkustaja voi itse jättää matkatavarat ruumassa kuljetettaviksi, kun lähtöselvitys on tehty lähtöselvitysautomaatilla tai internetissä.

Pysäköintialueille P1 ja P3 on asennettu etäohjattavia lämpötolppia, jotka toimivat samalla sähköautojen latauspisteinä. Etäohjauksen myötä tolpan voi ajastaa käynnistymään vaikka lomakohteesta käsin vähän ennen paluulentoa. Parkkialue on samalla Pohjois-Euroopan suurin kestävän latauksen alue, jossa on lähes 300 latauspaikkaa.

Loppuvuonna Finavia asentaa vielä energiatehokkaan led-valaistuksen lentoaseman pysäköintialueille. Samalla valaistukseen kytketään liiketunnistimet, jotka vähentävät energiankulutusta entisestään.

Finavian kehitysohjelma verkostolentoasemilla

Finavia käynnisti verkostolentoasemien kehitysohjelman vuoden 2014 alussa. Investointiohjelman suurimmat hankkeet ovat käynnissä Turussa, Ivalossa ja Tampereella, mutta uudistuksia toteutetaan myös muilla verkostolentoasemilla. Yhteensä verkostolentoasemilla on investoitu noin 35 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Oulun lentoasemalta on päivittäin 14 lentoa Helsinkiin (Finnair, Norwegian) ja yksi Tukholmaan (SAS). Lisäksi lentoasemalta on charter-lentoja useisiin lomakohteisiin. Vuonna 2013 Oulun lentoaseman kautta kulki 877 000 matkustajaa.