IAU ja SLJY solmivat yhteistyösopimuksen

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Sopimus luo puitteet yhteistyölle, joka edistää molempien liittojen sopimustoimintaa ja jäsenten edunvalvontaa.

Tämän ohella liitot tekevät yhteistyötä ilmailun turvatoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

IAU:n jäsenet työskentelevät lentoliikenteen maapalveluissa, tekniikassa sekä lennonvarmistuksen teknisissä ja operatiivisissa tehtävissä. SLJY:n jäsenet toimivat lennonjohtotehtävissä.

Finavia -konsernin palveluksessa IAU:n ja SLJY:n jäseniä on yhteensä yli 650. Liittojen yhteinen jäsenmäärä on noin 3 500.

Työehtosopimuksensa molemmat liitot ovat solmineet Palvelualojen työnantajat PALTA:n kanssa.