Lentoliikenteen työtaistelut voivat haitata kymmenien tuhansien matkoja ensi viikolla

TAIVAS_KONE_1

Ilmailualan Unioni IAU sekä Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ovat esittäneet, että ne toteuttavat jälleen työtaistelutoimia lentoliikenteessä 19.–20. toukokuuta.

Varsinaisten lakkojen piirissä on vain muutamia kyseisten järjestöjen jäseniä. Järjestöt ovat lisäksi ilmoittaneet laajoista myötätuntolakoista, joiden kohteena ovat Helsinki-Vantaalla toimivat lentoyhtiöt.

Työtaisteluilla IAU ja SLSY pyrkivät syrjäyttämään toisten liittojen solmiman työehtosopimuksen, joka on lainvoimainen ja voimassa vuoteen 2017 saakka.

Lakoilla merkittäviä vaikutuksia lentoliikenteeseen

Työtaistelun odotetut vaikutukset voivat näkyä lentomatkustajille muun muassa viivästyneinä matkatavaroiden toimituksina, lentojen myöhästymisinä tai lentojen peruuntumisina. Finavia arvioi, että työtaistelulla voi olla vaikutuksia jopa kymmenien tuhansien matkustajien matkoihin. Lentoyhtiöt tarkentavat parhaillaan suunnitelmiaan työtaistelun mahdollisista vaikutuksista.

Työtaisteluiden kohteena olevat maahuolintayhtiöt tekevät kaikkensa työtaistelun vaikutusten minimoimiseksi yhdessä lentoyhtiöiden ja lentoasemaoperaattori Finavian kanssa, jotta lentoja voitaisiin operoida mahdollisimman normaalisti.

Mikäli IAU ja SLSY eivät peru työtaisteluaikomuksiaan ja lakot lentoliikenteessä toteutuisivat 19.‒20. toukokuuta, matkustajia pyydetään seuraamaan lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien tiedotusta ja ohjeita.

Finavia tiedottaa lentoliikenteen muutoksista mahdollisen lakon aikana

Ajantasaiset lentotiedot voi tarkistaa myös Finavian verkkosivuilta. Finavia tehostaa tiedonjakoa lisäksi terminaaleissa ja sosiaalisessa mediassa.

Finavia pitää valitettavana, että työtaisteluilla aiheutetaan epätietoisuutta ja haittaa lentomatkustajille.

Työtaistelut vahingoittavat lentoliikenteen kilpailukykyä Suomessa

Suomen tavoite olla johtava lentoliikenteen solmukohta Euroopan ja Aasian välillä voi vaarantua, jos kansainvälisen liikenteen palveluvarmuus työtaisteluiden takia heikkenee. Tällä olisi laajoja heijastusvaikutuksia Suomessa käytössä oleviin lentoyhteyksiin sekä alan tarjoamiin työpaikkoihin.

Toimivalla lentoliikenteellä on Suomen kansantalouden kannalta erittäin painava merkitys – lentoliikenteen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin 3,2 prosenttia ja se työllistää Suomessa noin 100 000 henkilöä.

Taustatietoa: http://bit.ly/1E8yQHu

IAU:n tukilakon uhka siirtyy kahdella viikolla

IAU on ilmoittanut siirtävänsä Finnairia ja Finnairin alihankkijoita koskevaa tukilakkoa niin, että lakko toteutuisi 19.-20.5.2015. Finnair on täysin ulkopuolinen lakon taustalla olevassa työehtokiistassa.

Finnair toivoo, että kiistan osapuolet pääsevät sopimukseen ja lakolta vältyttäisiin. Mikäli lakon uhka ei väisty, Finnair tiedottaa asiakkaille mahdollisesti tarjottavista lentojen siirtomahdollisuuksista ja valmistautumisesta mahdolliseen lakkoon 12.5.

Finavia-kiistan lakon uhka siirtyi – sovittelua jatketaan perjantaina

47836783628562784
Finavia-kiistaa soviteltiin jälleen tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan perjantaina. Ensi viikolle aiemmin ilmoitetut työtaistelutoimet siirtyvät toteutettavaksi 7.-8. toukokuuta, mikäli sovintoa ei sitä ennen saavuteta.

Kiista koskee halpalentoyhtiöille tuotettavien maapalvelujen työehtoja. IAU ei hyväksy Finavian tapaa teettää halpalentoyhtiöiden maapalvelut eri työehdoilla tytäryhtiö Airpron nimiin muita huomattavasti heikommilla työehdoilla.

Maapalveluja ovat mm. matkustajien lähtöselvitys- ja porttipalvelut sekä asematasopalvelut, joihin sisältyy matkatavaran ja rahdin lastaaminen ja purkaminen lentokoneista, lentokoneiden siirrot matkustajasilloilta sekä lähettäminen.

Kiistan ratkaisemiseksi IAU on valmis pidättäytymään työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista palkankorotuksista maapalveluja tuottavissa yrityksissä, mikäli Airprossa ryhdytään noudattamaan 80 työntekijän osalta samaa työehtosopimusta alan muiden toimijoiden tapaan. Palkankorotuksista luopuminen koskisi noin 2 500 maapalvelutyöntekijää.

Sovittelun yhteydessä jätettiin ennakkoilmoitukset tukitoimista. Työtaistelujen toteutuessa 7.-8.5. pysähtyvät Airpron maapalvelujen lisäksi Swissportin maapalvelut molempina päivinä kello 6-12, Aviatorin ja RTG Ground Handlingin maapalvelut sekä Finnairin matkustajapalvelut molempina päivinä kello 12-18.

ILMAILUALAN UNIONI IAU: Ilmailualan kiistan ydinjoukko on Finavian johtoryhmä

fetch_thumbnail.php
Finavia ei ole reagoinut millään tavoin IAU:n tekemään kompromissiesitykseen, joka kokonaisuudessa alentaisi lentoasemilla toimivien maahuolintayhtiöiden ja niiden asiakkaina olevien lentoyhtiöiden kustannuksia. Tämän sijasta Finavia on valmistautunut pitämään maanantaina 13.4. tiedotustilaisuuden mahdollisen työtaistelun vaikutuksista lentoliikenteeseen. Kiistan ytimessä ei ole 80 työntekijää ja heidän työehtonsa, vaan yhtiön johtoryhmä ja sen palkkausjärjestelmä.

Ilmailualan Unioni IAU jätti 1.4. Finavialle kompromissiehdotuksen maahuolintapalveluja koskevaan keskinäiseen kiistaansa. IAU on valmis luopumaan työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen sopimuskauden mukaisista palkankorotuksista maahuolintapalveluissa, mikäli Finavia siirtyy noudattamaan myös halpalentoyhtiöille tarjoamissaan maahuolintapalveluissa samaa työehtosopimusta alan muiden toimijoiden kanssa.

Palkankorotuksista luopuminen koskisi noin 2 500 työntekijää, joista 175 työskentelee Finavia-konsernissa. Muut yli 2 300 työntekijää ovat muiden maahuolintayhtiöiden palveluksessa. Ne eivät erottele työntekijöidensä työehtoja sen mukaan, tuotetaanko maahuolintapalveluja halpalentoyhtiöille tai muille lentoyhtiöille. Halpalentoyhtiöiden maahuolintapalvelut Finavia teettää erikseen 80 työntekijän voimin tytäryhtiö Airpron nimiin muita huomattavasti heikommilla työehdoilla.

Finavia ei ole reagoinut millään tavoin IAU:n kompromissiehdotukseen, vaikka se kokonaisuudessa alentaisi lentoasemilla toimivien maahuolintayhtiöiden ja niiden asiakkaina olevien lentoyhtiöiden kustannuksia. IAU:n näkemyksen mukaan vaitonaisuuden taustalla on Finavian johtoryhmän tavoite saada muiden yhtiöiden lentoasemilla tuottamat palvelut mahdollisimman laajasti oman komentotaloutensa piiriin. Henkilökohtaisina kannustimina hankkeelle toimii johtoryhmän palkkaus. Se perustuu kiinteän kuukausipalkan lisäksi taloudelliseen tulokseen sidottuun tulospalkkaukseen.

Finavian tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat Finavian johtoryhmän jäsenistä toimitusjohtajan toimiessa niiden puheenjohtajana. Viime vuonna Finavia, joka ilmailulain mukaisesti päättää lentoaseman pitäjän asemassa lentoasemien turvatarkastuksista, valitsi Airpron Helsinki-Vantaan turvatarkastuspalvelujen tuottajaksi. Johtoryhmän jäsenet olivat palvelujen kilpailutuksen suhteen sekä ostajan että myyjän asemassa. Tämän jälkeen Finavia on esittänyt suunnitelmansa, jossa turvatarkastajat tekisivät jatkossa oman työnsä ohessa myös halpalentoyhtiöiden maahuolintapalvelut.

Laajassa mittakaavassa toteutettuna suunnitelma ei ole uskottava maapalveluhuolinnan ja turvatarkastusten yhtäaikaisen tarpeen vuoksi. Turvatarkastajien tehtäviin kuuluvat matkustajien turvatarkastuksen lisäksi matkatavaroiden sekä lentoyhtiöiden ja lentokenttien henkilöstön turvatarkastukset. Maahuolintapalveluja ovat mm. matkustajien lähtöselvitys- ja porttipalvelut, matkatavaran ja rahdin lastaaminen ja purkaminen lentokoneista, lentokoneiden siirrot matkustajasilloilta sekä lähettäminen.

Käytännössä toimintojen yhdistäminen johtaisi tilanteeseen, jossa halpalentoyhtiöiden maahuolintapalveluista vastaava henkilökunta vastaisi itse omista turvatarkastuksistaan sekä käsittelemiensä matkatavaroiden ja rahdin turvatarkastuksista. Järjestely olisi ristiriidassa turvatarkastusten perimmäisen tarkoituksen kanssa. Lisäksi toimittaisiin vastoin ilmailulakia, joka edellyttää maahuolintapalveluja tuottavan yrityksen pitävän kirjanpidossaan maahuolintapalvelut erillään muista toiminnoista, tasapuolisen kilpailuasetelman turvaamiseksi.

IAU luopuu palkankorotuksista, jos kiista Finavian kanssa ratkeaa

35647567834657346378
Ilmailualan Unioni IAU on jättänyt Finavialle kompromissiesityksen maahuolintapalveluja koskevaan keskinäiseen kiistaansa.

Ilmailualan Unioni IAU on jättänyt Finavialle kompromissiesityksen maahuolintapalveluja koskevaan keskinäiseen kiistaansa. Kiistan vuoksi IAU on antanut aiemmin ennakkoilmoitukset työtaistelusta ja siihen liittyvästä myötätuntotyötaistelusta Finavian ylläpitämillä lentoasemilla. Työtaistelujen toteutuessa matkatavaroiden käsittely seisahtuisi 14.-15.4. kello 6-18. Lisäksi lentoyhtiö Norwegianin maahuolintapalvelut pysähtyisivät kokonaisuudessaan Helsinki-Vantaalla. Täysin työtaistelutoimien ulkopuolella olisivat kuitenkin Finnairin, Flyben ja Blue1:n lennot.

Kompromissiratkaisuna kiistaan IAU on valmis luopumaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista toisen sopimuskauden mukaisista palkankorotuksista maahuolintapalveluissa. Palkankorotuksista luopuminen koskisi noin 2 500 työntekijää. Vastaavasti Finavia siirtyisi noudattamaan myös halpalentoyhtiöille toimittamissaan maahuolintapalveluissa alan yleissitovaa työehtosopimusta. Finavian halpalentoyhtiöille toimittamissa maapalveluissa työskentelee noin 80 työntekijää tytäryhtiö Airpron palveluksessa.

Jos Finavia hyväksyy kompromissin, se toimisi jatkossa maahuolintapalvelujen työehtojen osalta viiden muun Suomen lentoasemilla toimivan maapalveluyrityksen tavoin. Yhtiöt eivät erottele työntekijöidensä työehtoja sen mukaan, toimittavatko ne maapalveluja halpalentoyhtiöille tai muille lentoyhtiöille. Näistä kolme suurinta toimii Helsinki-Vantaalla ja kaksi muuta maakuntalentoasemilla. Toinen maakuntalentoasemilla toimivista yleissitovaa työehtosopimusta noudattavista yrityksistä on Finvian tytäryhtiö RTG, joka työllistää 175 henkeä ja toimittaa maapalvelut Finnairille ja Flybelle.

Käytännössä kompromissi tarkoittaisi sitä, että Finavian työvoimakustannukset halpalentoyhtiöille toimitettavissa maahuolintapalveluissa nousisivat samalle tasolle muiden lentoasemilla toimivien maapalveluyritysten kanssa. Muut maahuolintapalveluja tarjoavat yritykset, jotka ovat yhtä aikaa myös Finavian asiakkaita lentoaseman käyttäjinä, hyötyisivät kompromissista kilpailutilanteen tasoittumisen lisäksi tulevaisuudessa alenevien työvoimakustannusten johdosta.

IAU:n näkemyksen mukaan Finavian toiminnan ja koko syntyneen kiistan taustalla on yhtiön johtoryhmän halu saada lentoasemien toiminta komentotaloutensa piiriin. Tässä tarkoituksessa pieni päättäjäryhmä käyttää hyödykseen Finavian asemaa lentoasemien ylläpitäjänä ja sen tytäryhtiöjärjestelyjä. Tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat Finavian johtoryhmän jäsenistä Finavian toimitusjohtajan toimiessa puheenjohtajana. Henkilökohtaisina kannustimina menettelylle on johtoryhmän palkkaus. Se perustuu kiinteän kuukausipalkan lisäksi taloudelliseen tulokseen sidottuun tulospalkkaukseen.

Lentoasemien turvatarkastusten osalta Finavian johtoryhmän jäsenet ovat sekä ostajan että myyjän asemassa, koska turvatarkastusten järjestämisestä päättää lentoaseman pitäjä. Vuodenvaihteessa Finavia valitsi tytäryhtiönsä Airpron lentoasemien turvatarkastuspalvelujen tuottajaksi aiemman toimijan joutuessa sanomaan irti sopimuksensa. Tämän jälkeen Finavia on alkanut suunnittelemaan palkkalistoillaan olevien lentoasemien turvatarkastajien tekevän jatkossa oman työnsä ohessa myös halpalentoyhtiöiden maahuolintapalvelut.

Turvatarkastajien tehtäviin kuuluvat matkustajien turvatarkastuksen lisäksi matkatavaroiden sekä lentoyhtiöiden ja lentokenttien henkilöstön turvatarkastukset. Maahuolintapalveluja ovat mm. matkatavaran ja rahdin lastaaminen ja purkaminen lentokoneista, lentokoneiden siirrot matkustajasilloilta sekä lähettäminen.

Käytännössä toimintojen yhdistäminen johtaisi tilanteeseen, jossa halpalentoyhtiöiden maahuolintapalveluista vastaava henkilökunta vastaisi itse myös omista turvatarkastuksistaan, lentoyhtiöiden henkilöstön turvatarkastuksista sekä käsittelemiensä matkatavaroiden ja rahdin turvatarkastuksista. IAU pitää Finavian suunnitelmia ilmailulain vastaisina ja myös turvallisuuden kannalta arveluttavina.

Ilmailualan Unioni IAU ry: Nyt jo lakkoilukin kansainvälistyi – tukea Norwegianin lentäjille Suomesta ja pian Tanskasta

Ilmailualan unioni tuki ensi kertaa ulkomaisen ammattiliiton työtaistelua, kirjoittaa Suomen Kuvalehden digilehdessä Jyri Raivio.

Lentoliikenteen maapalvelujen työntekijöitä edustava Ilmailualan unioni IAU järjesti sunnuntaina 8. maaliskuuta 15 tuntia kestäneen työtaistelun norjalaista halpalentoyhtiötä Norwegiania vastaan.

IAU:n työntekijät olivat normaalisti työpaikoillaan ja saivat jopa palkkaa, mutta kieltäytyivät hoitamasta Norwegianin lentojen maapalveluja, minkä vuoksi yhtiö joutui peruuttamaan useita lentojaan.

Lakko oli tukitoimi Norwegianin pohjoismaisten lentäjien lakolle. Sitä pyysi useita norjalaisia palvelualoja edustava keskusjärjestö Parat, johon myös Norwegianin lentäjäliitto NPU kuuluu. Liiton lakkoon osallistui ensin 70 ja viime keskiviikosta lähtien yli 600 lentäjää.

Norwegianin lennot Pohjoismaissa on jouduttu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta peruuttamaan ja yli sadantuhannen matkustajan Norwegian-kyydit ovat jääneet haaveeksi.

Palvelualojen työnantajat Palta paheksui IAU:n tukitoimia.

Sunnuntain lakko tai oikeammin saarto oli IAU:n historian ensimmäinen kansainvälinen tukitoimi. Puheenjohtaja Juhani Haapasaaren mukaan tukipyyntö tuli Paratilta.

IAU:n hallitus oli koolla lauantaina iltapäivällä ja päätti seuraavan päivän työtaistelusta yksimielisesti. Alun perin asiassa oli tarkoitus edetä verkkaisemmin. Hallitus oli kutsuttu koolle vasta tiistaiksi, mutta aikataulua nopeutettiin, ”koska halusimme luoda painetta neuvotteluihin”.

Painetta ehkä luotiinkin, mutta toistaiseksi se ei ole auttanut. Osapuolet pitivät viikonlopun mittaan Oslossa useita maratonneuvotteluja, mutta ratkaisua ei löytynyt. Maanantaina jatkettiin ja norjalaisten lehtitietojen mukaan orastavia toiveita sovinnosta oli ilmassa.

Tanskalaiset Norwegianin maapalvelutyöntekijät ovat antaneet ilmoituksen omasta tukilakostaan. Haapasaari ei tiedä, pyysikö Parat tukitoimia myös muista Norwegian-maista. Yhtiöllä on suuret liikenteen solmukohdat muun muassa Britanniassa ja Espanjassa.

IAU:ssa näyttäisi olevan haluja vastaavanlaisiin, rajat ylittäviin tukitoimiin myös jatkossa. ”Työvoima liikkuu vapaasti yli rajojen, mikseivät myös työtaistelut”, puheenjohtaja sanoo.

Ainakin meriliikenteen puolella tällaisia työtaisteluja on ollutkin. Haapasaaren mukaan yksi on meneillään parhaillaan. Kuljetusalan ammattiliiton AKT:n jäsenet eivät lastaa Osloon lähteviä tai pura sieltä tulevia laivoja, koska Oslon sataman uusi, turkkilainen operaattori ei ole päässyt sopimukseen sikäläisten ahtaajien työehdoista.

 

Norwegian-lakon tukitoimista keskustellaan tiistaina Oslossa useiden pohjoismaisten alan liittojen kesken. Suomesta mukana on Haapasaaren mukaan IAU:n lisäksi myös matkustamohenkilökunnan ammattiliitto SLSY eli Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys.

IAU on antanut valtakunnansovittelijalle ennakkoilmoituksen myös toisesta työtaistelutoimesta, joka kohdistuu Norwegianiin – tosin vain epäsuorasti. Liitto ei aio hoitaa norjalaisyhtiön Oulun-aamukoneen maapalveluja 24. maaliskuuta.

Tämän yksittäisen voimatoimen varsinainen kohde on valtion lentokenttäyhtiön Finavian maapalveluyritys Airpro. Se voitti kilpailutuksen Norwegianin maapalveluista, IAU:n mukaan halvan, yrityskohtaisen työehtosopimuksensa ansiosta.

Liitto vaatii, että Airpro alkaa noudattaa maapalvelualan valtakunnallista sopimusta, jota noudatetaan myös Airpron toisessa näitä palveluja tarjoavassa yhtiössä nimeltä RTG Ground Handling.

Tästä aiheesta on neuvoteltu jo vuodesta 2011. Jos tulosta ei ala syntyä, IAU harkitsee Haapasaaren mukaan järeämpiä toimia Norwegiania/Airprota vastaan.

Lue lisää SK Digi > >

IAU ja SLJY solmivat yhteistyösopimuksen

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Sopimus luo puitteet yhteistyölle, joka edistää molempien liittojen sopimustoimintaa ja jäsenten edunvalvontaa.

Tämän ohella liitot tekevät yhteistyötä ilmailun turvatoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

IAU:n jäsenet työskentelevät lentoliikenteen maapalveluissa, tekniikassa sekä lennonvarmistuksen teknisissä ja operatiivisissa tehtävissä. SLJY:n jäsenet toimivat lennonjohtotehtävissä.

Finavia -konsernin palveluksessa IAU:n ja SLJY:n jäseniä on yhteensä yli 650. Liittojen yhteinen jäsenmäärä on noin 3 500.

Työehtosopimuksensa molemmat liitot ovat solmineet Palvelualojen työnantajat PALTA:n kanssa.