Ammattiliitto PRO: Finnair Technical Services irtisanoo työntekijöitä koronan varjolla -Vaarantuuko puolustusvalmius?

airbus-2389715_1280

Finnair Technical Services on irtisanonut työntekijöitä, jotka hoitavat puolustusvoimien kriittisen kaluston huoltoa. Irtisanomisia yhtiö perustelee koronalla. Voiko korona vaikuttaa puolustusvalmiuteen, ihmettelevät työntekijät ja ammattiliitto Pro.

Finnair Technical Services on käyttänyt tuotannollisia ja taloudellisia syitä irtisanoakseen viisi toimihenkilöä ja työntekijää osastolla, jossa huolletaan Ilmavoimien kalustoa, ja jonka huoltotarpeeseen korona ei vaikuta. Työntekijöiden mukaan työt eivät ole tosiasiallisesti vähentyneet. Yksi irtisanotuista on toiminut Ilmailutekniikan yhdistys (ITA) ry:n luottamustehtävässä.

– Yritys hakee säästöjä koronan varjolla ja puolustusvalmiuden kustannuksella. Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet ovat tekosyitä päästä eroon tietyistä työntekijöistä, sanoo palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen.

Finnair Technical Services kävi kolmet isot yt-neuvottelut vuonna 2020 ja irtisanoi tekniikan 800 työntekijästä noin 180 henkilöä. Yt-neuvottelut ovat olleet raskaat, mutta irtisanomiset tulee tehdä asiallisesti ja irtisanomisten syiden tulee olla asiallisia ja perustua tosiasioihin.

– On ymmärrettävää, että pandemia on vähentänyt lentoliikennettä rajusti, mutta yt-neuvotteluiden vaikutusten pitää näkyä vain siellä, missä koronan vaikutuksetkin näkyvät, toteaa johtaja Pyykönen. Tulemme ehdottomasti riitauttamaan perusteettomat ja laittomat irtisanomiset.

Finnair ei huomioi työntekijöiden järjestäytymistä

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry liittyi jäsenkokouksiensa päätöksillä osaksi Ammattiliitto Prota kesäkuussa 2020. Tällä hetkellä suurin osa sadoista tekniikan työntekijöistä ja toimihenkilöistä on järjestäytynyt ITAan ja Prohon.

Useimmat työnantajat kunnioittavat työntekijöidensä järjestäytymistä eri liittoihin, mutta Finnair ei halua tai suostu neuvottelemaan Tekniikan suurimman ammattiyhdistyksen ITAn työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa ITAn tekemistä sopimuksista ja työehdoista.

Tilanne Finnairin tekniikassa ei ole kaikkien työntekijöiden kannalta optimaalinen. Työehtosopimuksen soveltamiseen tai esimerkiksi irtisanomisjärjestykseen liittyviä neuvotteluja työnantajan kanssa käyvät tällä hetkellä toisen liiton eli IAU:n luottamusmiehet.

– Heillä ei ole välttämättä osaamista tai intressiä ottaa huomioon kaikkien työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden etuja. Seuraukset tästä voivat olla osalle työntekijöistä todella haitallisia, sanoo Minea Pyykönen ja peräänkuuluttaa työnantajalta aitoa neuvotteluvalmiutta myös prolaisten työntekijöiden kanssa.

Pro ja ITA ovat pyytäneet Finnairilta useaan otteeseen kuuntelemaan tekniikan työntekijöitä ja huomioimaan aidon edustuksellisuuden. Näin ei valitettavasti ole tapahtunut.

– Uskoa ja luottamusta yhteistyöhön olisi enemmän, jos työnantaja nyt neuvottelisi Pron kanssa, kun suurin osa työntekijöistä on jäseniämme, sanoo palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen.

Pro edellyttää työrauhaa Airprolle

Lentoliikennettä uhkaa tiistaina 14. huhtikuuta Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen (SLSY) julistama lakko. Lakon piiriin kuluu Airpron matkustamohenkilökunta. Ammattiliitto Pro ei hyväksy lakkoa, koska SLSY vaatii lakolla oman sopimuksensa noudattamista yrityksessä, jossa suurin osa matkustamohenkilöstöä kuuluu Prohon. Airpron henkilöstöllä on laillinen, voimassa oleva työehtosopimus.

Ilmailualan rakennemuutos on lisännyt huomattavasti alalla toimivien yritysten määrää. Tästä syystä myös ilmailualalle neuvoteltujen sopimusten ja neuvotteluosapuolten määrä on kasvanut.

Airpro Oy on vuonna 1994 perustettu henkilöstövuokrausta harjoittava valtio-omisteinen yritys. Airpro vuokraa sekä maapalvelu- että matkustamohenkilökuntaa. Palkansaajajärjestöt Pardia ja JHL ovat sopineet PALTA:n kanssa Airpron henkilökuntaa koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Työehtosopimus on voimassa 1.4.2014–31.1.2017. Tätä sopimusta noudatetaan myös Airpron palkkaamaan matkustamohenkilökuntaan.

Työehtosopimuksen solmimisen jälkeen Airpron matkustamohenkilökuntaa on merkittävissä määrin liittynyt Ammattiliitto Pron jäseneksi. Pro on syksyllä 2014 tullut siihen asemaan, että se edustaa valtaosaa Airpron järjestäytyneestä matkustamohenkilökunnasta. Prolla on useita ilmailualan työehtosopimuksia.

Ammattiliitto Pro edellyttää olevansa mukana neuvotteluissa, kun Airpron matkustamohenkilökuntaa koskevista työehdoista neuvotellaan.

Nykyistä työehtosopimusta laadittaessa ei ole huomioitu riittävällä tavalla matkustamohenkilöstön työsuhteen ehtoja ja tarpeita, sillä yksikään sopimuksen allekirjoittajista ei edusta aidosti edellä mainittua henkilöstöryhmää.

SLSY:llä ei ole neuvotteluoikeutta tilanteessa, jossa se ei edusta riittävää enemmistöä sopimuksen piiriin kuuluvasta henkilökunnasta.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys toimeenpani lakon 1.4.2015.SLSY vaatii Airprossa noudatettavaksi yleissitovaa työehtosopimustaan. Lakon piirissä oli Helsingistä lähtevä liikenne, jonne Airpro toimittaa matkustamohenkilökuntaa. Lakkoon osallistui ainoastaan yksi henkilö.

SLSY on jättänyt uuden lakkovaroituksen samasta syystä. Työtaistelun on määrä toteutua 14.4.2015 klo 6-18 ja 15.4.2015 klo 6-18.

Ammattiliitto Pro ei osallistunut eikä tukenut SLSY:n lakkoa 1.4.2015. Ammattiliitto Pro ei osallistu myöskään 14.4.–15.4.2015 toimeenpantavaan lakkoon, mikäli se toteutuu. Airprossa työskentelevät Pron jäsenet eivät halua osallistua lakkoon. Matkustamohenkilöstön työehdoista tulee sopia mahdollisimman pian neuvottelemalla Pron kanssa.

Lentoyhtiö Flybe Finlandille uusi työehtosopimus

flybe195

Palvelualojen työnantajat PALTA ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet Flybe Finland Oy:n matkustamohenkilöstön uuden työehtosopimuksen.

Sopimus on voimassa 31.8.2016 saakka ja sitä sovelletaan noin 300 Flyben palveluksessa olevaan lentoemäntään ja stuerttiin Suomessa. Kustannusvaikutuksiltaan sopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.