Pro edellyttää työrauhaa Airprolle

Lentoliikennettä uhkaa tiistaina 14. huhtikuuta Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen (SLSY) julistama lakko. Lakon piiriin kuluu Airpron matkustamohenkilökunta. Ammattiliitto Pro ei hyväksy lakkoa, koska SLSY vaatii lakolla oman sopimuksensa noudattamista yrityksessä, jossa suurin osa matkustamohenkilöstöä kuuluu Prohon. Airpron henkilöstöllä on laillinen, voimassa oleva työehtosopimus.

Ilmailualan rakennemuutos on lisännyt huomattavasti alalla toimivien yritysten määrää. Tästä syystä myös ilmailualalle neuvoteltujen sopimusten ja neuvotteluosapuolten määrä on kasvanut.

Airpro Oy on vuonna 1994 perustettu henkilöstövuokrausta harjoittava valtio-omisteinen yritys. Airpro vuokraa sekä maapalvelu- että matkustamohenkilökuntaa. Palkansaajajärjestöt Pardia ja JHL ovat sopineet PALTA:n kanssa Airpron henkilökuntaa koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Työehtosopimus on voimassa 1.4.2014–31.1.2017. Tätä sopimusta noudatetaan myös Airpron palkkaamaan matkustamohenkilökuntaan.

Työehtosopimuksen solmimisen jälkeen Airpron matkustamohenkilökuntaa on merkittävissä määrin liittynyt Ammattiliitto Pron jäseneksi. Pro on syksyllä 2014 tullut siihen asemaan, että se edustaa valtaosaa Airpron järjestäytyneestä matkustamohenkilökunnasta. Prolla on useita ilmailualan työehtosopimuksia.

Ammattiliitto Pro edellyttää olevansa mukana neuvotteluissa, kun Airpron matkustamohenkilökuntaa koskevista työehdoista neuvotellaan.

Nykyistä työehtosopimusta laadittaessa ei ole huomioitu riittävällä tavalla matkustamohenkilöstön työsuhteen ehtoja ja tarpeita, sillä yksikään sopimuksen allekirjoittajista ei edusta aidosti edellä mainittua henkilöstöryhmää.

SLSY:llä ei ole neuvotteluoikeutta tilanteessa, jossa se ei edusta riittävää enemmistöä sopimuksen piiriin kuuluvasta henkilökunnasta.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys toimeenpani lakon 1.4.2015.SLSY vaatii Airprossa noudatettavaksi yleissitovaa työehtosopimustaan. Lakon piirissä oli Helsingistä lähtevä liikenne, jonne Airpro toimittaa matkustamohenkilökuntaa. Lakkoon osallistui ainoastaan yksi henkilö.

SLSY on jättänyt uuden lakkovaroituksen samasta syystä. Työtaistelun on määrä toteutua 14.4.2015 klo 6-18 ja 15.4.2015 klo 6-18.

Ammattiliitto Pro ei osallistunut eikä tukenut SLSY:n lakkoa 1.4.2015. Ammattiliitto Pro ei osallistu myöskään 14.4.–15.4.2015 toimeenpantavaan lakkoon, mikäli se toteutuu. Airprossa työskentelevät Pron jäsenet eivät halua osallistua lakkoon. Matkustamohenkilöstön työehdoista tulee sopia mahdollisimman pian neuvottelemalla Pron kanssa.

Lentoyhtiö Flybe Finlandille uusi työehtosopimus

flybe195

Palvelualojen työnantajat PALTA ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet Flybe Finland Oy:n matkustamohenkilöstön uuden työehtosopimuksen.

Sopimus on voimassa 31.8.2016 saakka ja sitä sovelletaan noin 300 Flyben palveluksessa olevaan lentoemäntään ja stuerttiin Suomessa. Kustannusvaikutuksiltaan sopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.