LUT-yliopiston provost, KTT Liisa-Maija Sainio Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallitukseen

url

Lappeenrannan Lentoasema Oy:n yhtiökokous on nimennyt 25.11.2019 Liisa-Maija Sainion Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi. Nimityksen myötä hallituksen jäsenmäärä kasvaa viiteen.

Lentoasemasäätiön toimitusjohtaja Markus Lankisen mukaan Liisa-Maija Sainiolla on osaamista kansainvälisestä markkinoinnista, liiketoimintamallien uudistamisesta sekä strategiaprosesseista.

– Sainion vahva sisältöosaaminen sekä erinomaiset verkostot kaakkoisen Suomen tutkimus- ja koulutussektoriin sekä elinkeinoelämään ovat loistavia täydennyksiä liike-elämän ja ilmailun osaajista muodostuvaan hallitukseen.

− Lappeenrannan lentokenttä kytkeytyy näin myös entistä tiiviimmäksi osaksi alueen yhteistä, tutkimukseen nojautuvaa energia- ja ympäristöteknologian kehitystyötä. Tällä saralla Lappeenrannan lentokentällä voi olla kansainvälisestikin kiinnostavia kehitysaiheita.

Kaikki nykyiset säätiön hallitukseen kuuluvat jatkavat hallituksessa edelleen: puheenjohtajana jatkaa Eelis Eskelinen ja jäseninä Tom Christides, David Lindström ja Kari Savolainen. Yhtiön hallituksen kokouksiin osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Saimaan lentoasema säätiön toimitusjohtaja Markus Lankinen sekä Lappeenrannan Lentoasema Oy:n toimitusjohtaja Eija Joro. Hallituksen sihteerinä toimii kaupungin controller Sirpa Valtonen.

Lentokentän vahva kasvuvuosi

Lappeenrannan lentokentän liikennemäärät ja reittivalikoima ovat hyvässä kasvussa. Ryanairin Milano-Bergamon ja Ateenan lentoreittien rinnalle avautuivat kesäkaudella 2019 käynnistyneet Berliinin ja Thessalonikin sekä lokakuussa startanneet Budapestin lennot. Vuoden 2020 keväästä alkaen Ryanair-konserniin kuuluva LaudaAir aloittaa lennot Itävallan pääkaupungista Wienistä Lappeenrantaan kaksi kertaa viikossa.

Lentoasema Oy:n puheenjohtaja Eelis Eskelinen ja toimitusjohtaja Eija Joro kertovat, että muiden uusien reittien avaamisesta neuvotellaan sekä nykyisten että mahdollisten uusien asiakkaiden kanssa.

–  Tiedossa olevien lentojen perusteella arvioidaan, että vuonna 2020 Lappeenrannan lentokentän kautta kulkee yli 150 000 matkustajaa. Lentokentän historiassa tämä olisi kaikkien aikojen matkustajaennätys, Joro sanoo.

– Nämä asiakasvirrat mahdollistavat uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen koko kaakkoisen ja itäisen Suomen alueella, Eskelinen lisää.

Norwegianilta 2,2 miljardin Norjan kruunun ennätystulos kolmannella vuosineljänneksellä

Norwegian_air_shuttle_b737-300_ln-kko_arp

Norwegianin tänään julkistama kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja (EBT) on 2,2 miljardia Norjan kruunua. Vuosineljännekselle oli tunnusomaista parantunut kannattavuus, korkeammat yksikkötuotot, alentuneet yksikkökustannukset ja kasvun hidastuminen, täysin yhtiön strategian mukaisesti. Tulos ennen veroja parani 38 prosentilla verrattuna samaan vuosineljännekseen viime vuonna.

Yksikkötuotot ja matkustajakilometrikohtaiset tuotot (yield) kasvoivat molemmat kolmella prosentilla vuosineljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi kahdeksalla prosentilla 14,4 miljardiin Norjan kruunuun pääasiassa mannertenvälisten reittien kasvun ohjaamana. Kaikkiaan noin 10,5 miljoonaa matkustajaa lensi Norwegianilla kolmannella vuosineljänneksellä, laskua kolme prosenttia alhaisemmasta kapasiteetista johtuen. Käyttöaste oli 91,2 prosenttia, nousua 0,7 prosenttiyksikköä.

Norwegianin ensisijainen prioriteetti on siirtyä kasvusta kannattavuuteen useiden toimenpiteiden avulla, joita ovat muun muassa reittiverkoston optimointi ja laaja kustannussäästöohjelma. Tarjottujen henkilökilometrien määrän (ASK) kasvu on laskenut vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen ennätyskorkeasta 48 prosentista vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen kolmeen prosenttiin. Yhtiön sisäinen säästöohjelma #Fokus2019 jatkuu täydellä teholla ja sen avulla on kolmannella vuosineljänneksellä saavutettu 827 miljoonan Norjan kruunun säästöt. Yhtiö arvioi laskevansa #Fokus2019 avulla kustannuksia 2,3 miljardilla kruunulla tänä vuonna.

– Kolmannen vuosineljänneksen tulos osoittaa, että strategiamme siirtyä kasvusta kannattavuuteen kantaa. Saimme aikaan ennätystuloksen ennätyskorkeilla tuotoilla sekä alentuneet yksikkökustannukset siitä huolimatta, että meitä ovat koetelleet vaikutuspiirimme ulkopuolella olevat toiminnalliset haasteet, sanoo Norwegianin vt. konsernijohtaja ja talousjohtaja Geir Karlsen.

– Haluan kiittää kaikkia Norwegianissa myötävaikuttamisesta tähän mennessä saavutettuihin kustannussäästöihin tänä vuonna, hän jatkaa.

Norwegianin kansainvälinen läsnäolo on vahvistunut entisestään ja Yhdysvallat on nyt liikevaihdolla mitattuna yhtiön suurin markkina-alue. Sitä seuraavat Norja, Espanja ja Iso-Britannia.

Norwegian on vähentänyt matkustajakohtaisia CO2-päästöjä 30 prosentilla vuodesta 2008 lähtien. Kolmannella vuosineljänneksellä matkustajakohtaiset CO2-päästöt olivat 69 grammaa. Se on sama luku kuin samalla vuosineljänneksellä viime vuonna korvaavan vuokrakaluston käytöstä johtuen. Matkustajien ilmastovaikutukset tulevat laskemaan entisestään, kun yhtiö ottaa uusia lentokoneita käyttöön laivastossaan. Keski-iältään 3,8 vuotta oleva Norwegianin lentolaivasto on yksi nykyaikaisimmista ja polttoainetehokkaimmista lentolaivastoista maailmassa.

Eversti Henrik Elo Ilmasotakoulun johtajaksi

Eversti Henrik Elo on määrätty Ilmasotakoulun johtajaksi ja Jyväskylän varuskunnan päälliköksi 1.7.2019 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä pääesikunnan operatiivisella osastolla operatiivisen suunnittelusektorin johtajana.

Aiemmin hän on palvellut muun muassa Ilmavoimien esikunnassa operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä, Pääesikunnassa suunnitteluosastolla strategiavastuualueen johtajana sekä Karjalan lennostossa Hävittäjälentolaivue 31:n komentajana. Hän toimi Ilmavoimien kansainvälisen valmiusyksikön komentajana vuosina 2013-2014.

Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009. Eversti Elo suoritti strategisen johtamisen ja kansainvälisen turvallisuuden opinnot Lontoossa, Royal College of Defence Studies -kurssilla 2017-2018. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Ilmasotakoulun nykyinen johtaja eversti Mikko Punnala luovuttaa johtajan tehtävät eversti Elolle Ilmasotakoulussa järjestettävässä vaihtotilaisuudessa keskiviikkona 19. kesäkuuta.

Eversti Punnala siirtyy 1. heinäkuuta lukien Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tehtävänään järjestelmäalan, kunnossapidon ja menotarvesuunnittelun kehittäminen.

Kotkan–Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallitukseen

david-lindstro-cc-88m-_-kuva-cursor-oy

David Lindström_kuva Cursor Oy

Saimaan lentoasema säätiö sr. on 3.4.2019 nimennyt Kotkan–Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindströmin Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi. Näin hallituksen jäsenmäärä kasvaa neljään.

David Lindströmillä on vankkaa kokemusta matkailusta, lentoliikenteestä ja henkilöstöjohtamisesta. Cursor Oy:n toimitusjohtajaksi hän siirtyi Arctia-konsernin henkilöstöjohtajan tehtävistä vuoden 2018 alussa. Cursorin omistavat Kotkan−Haminan seudun viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä.

Lindström on työskennellyt myös Eckerö Linen toimitusjohtajana ja Blue1-lentoyhtiössä useissa johtotehtävissä, viimeksi operatiivisena johtajana. Kansainvälisistä johtotehtävistä Lindströmillä on yli kymmenen vuoden kokemus.

Lentokenttäsäätiön toimitusjohtaja Markus Lankinen näkee, että Lindströmin vankka asiantuntemus ja tulosvastuullinen työ matkailualalla sekä kokemus lentoliikenteestä ovat erinomaisia täydennyksiä liike-elämän ja ilmailun osaajista muodostuvaan hallitukseen.

− Lappeenrannan lentokenttä kytkeytyy näin myös entistä tiiviimmäksi osaksi koko Kaakkois-Suomen matkailun kehitystyötä, Lankinen sanoo.

Kaikki nykyiset säätiön hallitukseen kuuluvat jatkavat hallituksessa edelleen: puheenjohtajana jatkaa Eelis Eskelinen ja jäseninä Tom Christides ja Kari Savolainen.

Lappeenrannassa asuva Eelis Eskelinen tuo hallitukseen vankkaa paikallistuntemusta. Hänellä on lähes 40 vuoden kokemus liike-elämästä ja monipuolista osaamista muun muassa yritysten hallitustyöskentelystä. Kari Savolainen on työskennellyt Finavian toimitusjohtajana ja Tom Christides muun muassa Blue1:lla ja Finnairilla.

Aiemmin Finavialle kuulunut ja vuonna 2016 maakunnalliseen omistukseen siirtynyt Lappeenrannan lentokenttä on nykyisin Lappeenrannan kaupungin omistama. Kenttää hallinnoi kaupungin perustama Saimaan lentoasema säätiö sr. ja liiketoimintaa hoitaa Lappeenrannan Lentoasema Oy.

Yhtiön hallituksen kokouksiin osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Saimaan lentoasema säätiön toimitusjohtaja Markus Lankinen sekä Lappeenrannan Lentoasema Oy:n toimitusjohtaja Eija Joro. Hallituksen sihteerinä toimii kaupungin rahoitusjohtaja Jari Iskanius.

Ryanair lentää Lappeenrannasta Berliiniin, Budapestiin ja Välimerelle

Euroopan suurin halpalentoyhtiö Ryanair lentää Lappeenrannan ja Milanon sekä Lappeenrannan ja Berliinin välillä ympärivuotisesti. Kolmas ympärivuotinen reitti avataan lokakuussa Lappeenrannan ja Budapestin välille. Kesäkaudella lentoja on myös Lappeenrannan ja Ateenan sekä Lappeenrannan ja Thessalonikin välillä.

Milanon, Berliinin ja Budapestin lennot lennetään kaksi kertaa viikossa, Ateenan ja Thessalonikin lennot kerran viikossa.

Lappeenrannan Lentoasema Oy:n toimitusjohtaja Eija Joro kertoo, että Lappeenrannan lentoaseman ainutlaatuinen sijainti mahdollistaa laajan asiakaskunnan palvelemisen Kaakkois- ja Etelä-Suomessa sekä myös Pietarin alueella.

Finavian entinen toimitusjohtaja Kari Savolainen Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallitukseen

ryanair-lpr-lentokentalla_minna-kivisto

Ryanair Lpr lentokentällä_Minna Kivistö

Saimaan lentoasema säätiö sr on tänään (27.11.2018) nimennyt Finavian entisen toimitusjohtajan Kari Savolaisen Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi. Savolainen siirtyi eläkkeelle Finavian palveluksesta lokakuussa 2018.

Eelis Eskelinen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Tom Christides hallituksen toisena jäsenenä.

Eelis Eskelinen pitää tärkeänä, että hallituksen jäsenet ovat lentoliikenteen asiantuntijoita.

− Kun Lentoasema Oy:lle nimettiin ensimmäistä hallitusta vuonna 2016, lähtökohtana oli, että hallituksen jäsenet ovat lentoliikenteen huippuosaajia ja ammattilaisia. Tuolloin nimetty hallitus onkin tehnyt todella ansiokasta työtä Lappeenrannan lentoliikenteen kehittämiseksi. Tällä linjalla haluamme jatkaa.  Kari Savolaisen asiantuntemus ja näkemykset ovat erittäin tarpeellisia ja tervetulleita, kun kehitämme lentoliikennettä edelleen käynnistysvaiheen jälkeen, Eskelinen sanoo.

Hallituksen jäsenenä jatkava Tom Christides on aiemmin työskennellyt muun muassa Blue1:lla ja Finnairilla. Lappeenrannassa asuva Eelis Eskelinen tuo hallitukseen vankkaa paikallistuntemusta. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä ja monipuolista osaamista muun muassa yritysten hallitustyöskentelystä.

Uudessa hallituksessa eivät jatka vuonna 2016 hallituksen jäseniksi nimetyt Riitta AaltonenJaana Kaartinen ja Mikko Rautio.

Saimaan lentoasema säätiön toimitusjohtaja Markus Lankisen mukaan nyt eroamassa olevat hallituksen jäsenet ovat vahvasti vaikuttaneet Lappeenranta Lentoasema Oy:n käynnistysvaiheen johtamiseen.

− He ovat olleet merkittävästi mukana yhtiön kansainvälisten verkostojen rakentamisessa sekä markkinoinnissa ja myynnissä. Tästä olemme erittäin kiitollisia, Lankinen sanoo.

Aiemmin Finavialle kuulunut ja vuonna 2016 maakunnalliseen omistukseen siirtynyt lentokenttä on nykyisin Lappeenrannan kaupungin omistama. Kenttää hallinnoi kaupungin perustama Saimaan lentoasema säätiö sr ja liiketoimintaa hoitaa Lappeenrannan Lentoasema Oy.

Yhtiön hallituksen kokouksiin osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Saimaan lentoasema säätiön toimitusjohtaja Markus Lankinen sekä toimitusjohtaja Eija Joro ja kaupungin rahoitusjohtaja, hallituksen sihteeri Jari Iskanius.

Nimitys Finaviassa: Joni Sundelin Helsinki-Vantaan lentoaseman johtoon

841cc48f02aa6f2c_800x800ar

Finavian uudeksi Helsinki-Vantaan johtajaksi on nimitetty KTM Joni Sundelin. Hän aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta 2018.

Sundelin on vuodesta 2012 toiminut Finavian liiketoimintajohtajana vastaten maakunnallisesta lentokenttäverkostosta. Lisäksi hänen vastuulleen ovat kuuluneet myynnin ja asiakkuuksien sekä ICT:n johtaminen. Hän jatkaa näissä tehtävissä, kunnes seuraaja on valittu.

Sundelin jatkaa Finavian johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Kimmo Mäelle. Mäki on iloinen, että Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi johtaja löytyi yhtiön sisältä.

– Sundelinilla on vankka kokemus menestyksekkäästä palveluliiketoiminnan johtamisesta ja lentokenttien kehittämisestä. On hienoa, että saamme hänen osaamisensa käyttöön Helsinki-Vantaan laaja-alaisen liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi, Mäki sanoo.

Helsinki-Vantaalla on parhaillaan käynnissä lentoaseman historian suurin laajennusohjelma. Finavian 900 miljoonan euron investoinnin tavoitteena on parantaa Suomen päälentokentän asemaa kansainvälisessä kilpailussa, erityisesti Euroopan ja Aasian välisessä lentoliikenteessä.

– Helsinki-Vantaan menestys on myös koko Suomen kilpailukyvyn ja samalla kaikkien suomalaisten kannalta oleellista. Suomi on maa, joka tarvitsee hyvät ja toimivat lentoyhteydet ympäri maailmaa. Lentoliikenteen ja Helsinki-Vantaan merkitys koko Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille on merkittävä, sanoo Mäki.

Nimityksen yhteydessä Sundelin eroaa Finavian tytäryhtiöiden Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n hallitustehtävistä.

Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja Ville Haapasaari siirtyy Helsingin Sataman toimitusjohtajaksi.

Kimmo Mäki Finavian toimitusjohtajaksi

Satama

Finavian Oyj:n toimitusjohtaja 1.1.2018 alkaen on DI Kimmo Mäki,

Lentoasemayhtiö Finavian Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Kimmo Mäki, 43. Hän aloittaa tehtävässään 1. tammikuuta 2018.

Kimmo Mäellä on laaja kokemus palvelu- ja logistiikka-alalta. Hän on toiminut viimeiset kuusi vuotta Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Steveco Oy:n ja Stockmann Oyj:n palveluksessa.

– Kimmo Mäellä on vahva kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta ja suurinvestointien menestyksellisestä läpiviennistä. Finavian tulos on huipputasolla, lentoliikenne on voimakkaassa kasvussa ja Helsinki-Vantaalla on menossa yhtiön historian suurin investointiohjelma. Uskon, että Mäen johdolla voimme kehittää Finaviaa yhä asiakaskeskeisemmäksi ja varmistaa yhtiön kannattava kasvu myös jatkossa, sanoo Finavian hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas .

– On hienoa päästä työskentelemään Suomen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden kannalta merkittävään yritykseen. Odotan innolla, että pääsen kehittämään Finavian ja lentoasemien palveluita. Luotettava ja asiakaslähtöinen toimintatapa, vastuullinen ote ja osaava henkilökunta ovat jatkossakin yhtiön menestyksen kulmakiviä, sanoo Mäki.

Toimitusjohtajan palkitsemisessa noudatetaan valtio-omistajan ohjeita. Uuden toimitusjohtajan kuukausipalkka on 26 000 euroa. Hänen eläke-etuutensa ja -ikänsä määräytyvät työntekijän eläkelain mukaan.

Finavian nykyinen toimitusjohtaja Kari Savolainen , 63, jatkaa johdon neuvonantajana ja jää eläkkeelle ensi vuonna.

Eija Joro Lappeenrannan Lentoasema Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

eija-joro

Kauppatieteiden maisteri Eija Joro on valittu Lappeenrannan Lentoasema Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Eija Jorolla on yli 20 vuoden kokemus lentoalalta. Hän aloittaa toimitusjohtajana 1.11.2016, mutta tutustuu jo sitä ennen tehtäviin lentoaseman päällikön, oman toimensa ohella toimitusjohtajana toimineen Petteri Lehden kanssa.

Lappeenrannan lentoaseman toimitusjohtajaksi Eija Joro siirtyy Finnairilta, missä hän on toiminut viimeksi vapaa-ajan matkustuksen (leisure sales) johtajana ja sitä ennen Finnair Ground Handlingin asiakkuusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut myös myyntijohtajana maapalveluyhtiö Servisairilla Manchesterissa ja Skandinaviassa.

Finnairin tehtävissä Eija Joro vastasi muun muassa tilauslentojen suunnittelusta sekä kaikkien Finnairin lentojen myynnistä erityisesti matkanjärjestäjille ja ryhmille sekä maapalvelujen myynnistä ja liiketoiminnan laajentamisesta.  Itä-Suomen alue tuli Jorolle tutuksi, kun hän kolmen vuoden ajan hoiti Finnairin Itä-Suomen yritys- ja matkatoimistoasiakkuuksia.

Lappeenrannan lentoasemakiinteistö ja lentoaseman liiketoiminta siirtyivät vuoden 2016 alussa Finavialta Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin perustamalle Saimaan lentoasema -säätiölle, joka on kentän liiketoiminnan hoitamista varten perustanut Lappeenrannan Lentoasema Oy:n.

Eija Joro pitää uutta tehtäväänsä maakunnallisen lentokentän johdossa mielenkiintoisena ja innostavana.

– Vastaavaa maakunnallista lentotoimintaa ei Suomessa ole aiemmin toteutettu.   Olen erittäin innoissani tästä mielenkiintoisesta mahdollisuudesta, mikä minulle tarjoutui. Keskeinen tehtäväni on kehittää lentoaseman toimintaa niin, että Lappeenrantaan avautuu uusia reittiyhteyksiä ja syntyy edellytyksiä pysyvälle lentotoiminnalle. Uskon vahvasti Saimaan alueen vetovoimaan ja siihen, että saamme yhdessä matkailutoimijoiden kanssa lisättyä alueen houkuttelevuutta matkailukohteena, Eija Joro kertoo.

Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eelis Eskelinen on erittäin tyytyväinen, että Lappeenrannan Lentoasema Oy onnistui rekrytoimaan alan eturivin osaajan lentoliikennettä kehittämään.

– Tavoitteena on, että Lappeenrantaan kehittyy pysyviä lentoyhteyksiä, jotka palvelevat laajasti Kaakkois- ja Itä-Suomen liike-elämää, koulujen kansainvälisiä yhteyksiä ja asukkaita. Pidän tärkeänä, että lentoreittien kehittämisen rinnalla olemme mukana edistämässä matkailuklusterin verkostoitumista ja alueemme vetovoimaisuutta, Eskelinen sanoo. 

Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle ammattilaishallitus, kokenut teollisuusjohtaja Eelis Eskelinen puheenjohtajaksi

Eelis Eskelinen_kuva Kuvatorni Studio Ky

Eelis Eskelinen_kuva Kuvatorni Studio Ky

Saimaan lentoasema säätiö nimesi 25.4.2016 Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle viisihenkisen, erityisosaajista koostuvan hallituksen, jonka puheenjohtajaksi nimettiin kokenut teollisuusjohtaja, diplomi-insinööri Eelis Eskelinen.

Saimaan lentoasema säätiön toimitusjohtaja Olli Naukkarinen kiittelee päätöksentekijöitä siitä, että hallitukseen nimettiin kaukonäköisesti alojensa asiantuntijoita. Naukkarinen katsoo, että valinnat ovat valtakunnallisesti uraauurtavia verrattuna totuttuihin, perinteisiin valintoihin.

Hallituksen jäseniksi nimettiin:
– entinen Finnmatkojen, Silja Linen matkustajaliikenteen ja Suomen Sparin toimitusjohtaja Riitta Aaltonen
– aiemmin muun muassa Blue1:lla ja Finnairilla työskennellyt Tom Christides
– Aamulehden brändijohtajana toiminut ja Alma Median brändien kehitystyötä johtanut Jaana Kaartinen
   sekä
– Finnairin Kiinan maajohtajana yli 20 vuotta toiminut ja viisi vuotta Finnairin Etelä-Aasian maajohtajana Singaporessa toiminut Mikko Rautio.

Saimaan lentoasema säätiön puheenjohtaja, kansanedustaja Anneli Kiljunen on erittäin tyytyväinen Lentoasema Oy:n hallituksen kokoonpanoon.

– Monipuolinen osaaminen ja kokemus antavat hyvät lähtökohdat kehittää lentokenttätoimintaa. Alansa huippuosaajista koostuva hallitus tuo lentoaseman johtoon kaipaamaamme asiantuntemusta. Onnistuimme kokoamaan poikkeuksellisen pätevän osaajajoukon lentokenttätoimintoja johtamaan, Kiljunen sanoo.

Olli Naukkarinen täsmentää, että lentoliikenne, matkailu ja siihen liittyvä myynti ja markkinointi sekä strategisesti oikeanlaisen konseptin rakentaminen tarvitsevat erityisosaamista, jollaista hallinnon ja talouden ammattilaisilta puuttuu.

– Odotan innolla tämän kokeneen joukon strategialinjauksia, Naukkarinen hehkuttaa.

Hän pitää tärkeänä, että hallitus koostuu asiantuntijoista, jotka täydentävät toistensa ammattitaitoa.

– Lappeenrannan lentoasema on rohkea ja uraauurtava maakunnallinen hanke, jonka kehittämiseen tarvitaan paikallistuntemusta, laajaa elinkeinoelämän ja kuluttajamarkkinoinnin osaamista, brändijohtamista sekä kansainvälisten yhteyksien ja lentoliikenteen asiantuntemusta, Naukkarinen perustelee valintoja.

Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimetty, Lappeenrannassa asuva Eelis Eskelinen tuo hallitukseen vankkaa paikallistuntemusta. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä ja monipuolista osaamista muun muassa yritysten hallitustyöskentelystä.

Riitta Aaltosella on erittäin pitkä ja monipuolinen kokemus matkailusta ja kuluttajille suuntautuvasta oheismyynnistä. Hän on ollut uudistamassa Finnmatkojen liiketoimintamallin perinteisestä matkamyynnistä digitaaliseksi, nettivetoiseksi. Lisäksi hän on ollut kehittämässä liiketoimintakonsepteja Silja Linella ja Suomen Sparilla ja uudistanut muun muassa R-kioskien konseptin. Aaltonen on kokenut hallitusammattilainen.

Lentoliikenteen ja sen kehittämisen tuntemusta hallitukseen tuo Tom Christides, joka tuntee hyvin varsinkin Euroopan sisäisen lentoliikenteen. Lappeenranta on Christidesille ennestään tuttu, sillä hän oli avaamassa Lappeenranta–Kööpenhamina reittiä.

Jaana Kaartinen puolestaan on markkinoinnin ja brändihallinnan osaaja sekä kokenut muutosprosessien johtaja ja yhteistyöverkostojen luoja. Hän tuo mukanaan pitkän kokemuksen brändin rakentamisesta ja kuluttajamarkkinoinnista.

Äidinkielenään kiinaa puhuva Mikko Rautio tuo hallitukseen Kaukoidän markkinaosaamista ja asiakastuntemusta. Hänellä on uraauurtava kokemus Aasiasta Suomeen suuntautuvassa matkailussa ja lentoliikenteessä.

Lentoliikenne vahvistaa Saimaan matkailuklusteria

Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eelis Eskelinen pitää lentoliikennettä erittäin tärkeänä Saimaan alueen matkailuelinkeinon kehitykselle, Kaakkois- ja Itä-Suomen vientivoittoiselle liike-elämälle sekä yliopistolle ja ammattikorkeakoululle. Samalla hän korostaa, että myös maakunnan asukkaat hyötyvät suorista reittilennoista Eurooppaan ja sieltä avautuvista jatkoyhteyksistä.

– Kun maailmalta pääsee Saimaalle nopeasti ja helposti lentoteitse, matkailualan yrittäjät kokevat, että heidän kannattaa kehittää palvelujaan erilaisista kulttuureista saapuville asiakkaille. Monipuoliset palvelut ja alueen hyvä saavutettavuus tukevat toisiaan ja vahvistavat koko matkailuklusteria. Lappeenrannan lentokentällä on itäisessä Suomessa huomattavasti maakuntaa laajempi vaikutus, Eskelinen arvioi.

Hän pitää hyvien lentoyhteyksien luomista Lappeenrannan ja Euroopan välille sekä lentoyhtiön hallituksen tehtävää poikkeuksellisen haasteellisena.

– Valtion sekä myös säätiön taustayhteisöjen eli Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton taloudellinen tuki on välttämätöntä ainakin alkuvuosina. On todella tärkeää, että hallituksessa on laaja-alaista kokemusta ja osaamista, Eskelinen sanoo.

Hän on valmis tarttumaan haasteelliseen puheenjohtajan tehtävään, koska haluaa kantaa yhteiskuntavastuuta maakunnan kehittämisestä.

Useiden liikeyritysten hallituksen puheenjohtajana Eskelisellä on läheinen kontakti elinkeinoelämään. Aiemmin hän on toiminut myös muun muassa Etelä-Karjalan Kauppakamarin puheenjohtajana, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan ammattiopiston johtokunnissa sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tukisäätiön hallituksessa.

Lappeenrannan lentoasemakiinteistö ja lentoaseman liiketoiminta siirtyivät vuoden 2016 alussa Finavialta Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin perustamalle Saimaan lentoasema säätiölle, joka on kentän liiketoiminnan hoitamista varten perustanut Lappeenrannan Lentoasema Oy:n.

Jaakko Schildt Finnairin Operatiivisen yksikön johtajaksi

Finnair on nimittänyt Operatiivisen yksikkönsä vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi MBA, insinööri Jaakko Schildtin, s. 1970. Schildt on toiminut vuosina 2014–2016 Thomas Cook Group Airlinesissa lentoliikenteen operatiivisissa johtotehtävissä. Hän aloitti syyskuussa 2014 konsernin huoltotoiminnoista vastaavana johtajana ja on toiminut syyskuusta 2015 lähtien Thomas Cook Airlines UK:n vastuullisena johtajana. Aiemmin Schildt on toiminut muun muassa Finnair Tekniikan johtajana sekä SAS-konsernin eri johtotehtävissä.

Schildt aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 16.8.2016. Toistaiseksi sitä hoitaa tehtävän nykyinen haltija Ville Iho tulevan uuden tehtävänsä ohella. Iho on Finnairin uudessa organisaatiossa strategiasta ja resurssienhallinnasta vastaava johtaja.

Finnairin uusi, kasvustrategiaa tukeva organisaatio aloittaa toimintansa 1.3.2016 senmukaisena kuin yhtiö ilmoitti 16.2.2016.