Viestintävirasto: Mobiililaitteiden käyttö lentokoneissa edelleen rajoitettua

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA päivitti syyskuussa 2014 eurooppalaisille lentoyhtiöille suunnattua ohjeistusta mobiililaitteiden käytöstä lennon aikana. Viestintävirasto muistuttaa, että lieventyneistä käytännöistä huolimatta esimerkiksi matkapuhelinten täytyy edelleen olla kytkettynä lentotilaan, jotta niitä voi käyttää lennon aikana.

Lentoturvallisuudesta Euroopassa vastaava virasto EASA (European Aviation Safety Agency) päätti syyskuussa 2014, että eurooppalaiset lentoyhtiöt voivat halutessaan sallia mobiililaitteiden käytön lennon aikana. Aiemmin lentoyhtiöitä ja matkustajia on ohjeistettu esimerkiksi matkapuhelinten kohdalla asettamaan lentotila päälle etukäteen ja sammuttamaan laitteet nousun ja laskun ajaksi.

EASAn linjauksen mukaan lentoyhtiöt voivat itsenäisesti päättää kannettavien elektronisten laitteiden käytön sallimisesta lennon aikana, kunhan niiden käyttö ei vaikuta lentokoneen turvalliseen operointiin. EASAn ohjeiden ohella matkaviestinten käytössä on noudatettava myös muiden viranomaisten määräyksiä, kuten esimerkiksi Viestintäviraston määräystä, jonka tarkoituksena on matkaviestinverkkojen häiriöttömyyden varmistaminen. Matkaviestinten käyttö lennon aikana normaalitilassa voi aiheuttaa häiriöitä muun muassa maanpäällisten matkaviestinverkkojen toimintaan.

Rajoitukset matkaviestinten käytölle lentokoneessa

Viestintäviraston määräykset eivät rajoita matkaviestinten lennonaikaista käyttöä, kunhan ne on asetettu lentotilaan. Matkaviestin on lentotilassa silloin, kun sen matkaviestinverkkojen taajuuksilla toimivat radiolähettimet eivät ole käytössä. Useimmissa matkapuhelinmalleissa on oma asetuksensa lentotilalle, ja sen aktivoiminen sulkee muun muassa laitteen matkapuhelinverkko-, WLAN- ja Bluetooth-yhteydet sekä estää FM-radion käytön.

Lentomatkustajien tulee huomioida, että ns. normaalitilassa (lentotilaa ei ole kytketty päälle) matkaviestinten käyttöä rajoittaa Viestintäviraston määräys 15. Määräyksen mukaan matkaviestintä ei saa käyttää ilma-aluksessa tai muussa ilmailuun käytettävässä laitteessa lennon aikana, ellei siihen ole asennettu erityistä matkaviestintukiasemaa, jonka kautta verkkoon kytkeydytään. Tässä tapauksessa tukiasema säätää matkaviestinten lähetysasetukset sellaisiksi, että ne eivät aiheuta häiriöitä muille taajuuksien käyttäjille. Tällöinkin matkaviestinten käyttö on sallittu vain yli 3 kilometrin korkeudessa.

Matkaviestinten ja muiden kannettavien elektronisten laitteiden käytössä ilmailussa on aina noudatettava EASAn, Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sekä muiden viranomaisten määräyksiä. Lentoyhtiöllä tai koneen kapteenilla on lisäksi harkintansa mukaan oikeus kieltää mainittujen laitteiden käyttö missä tahansa lennon vaiheessa.

EASAn uutinen uudesta ohjeistuksesta (englanniksi)
Kannettavien elektronisten laitteiden käyttö lennolla (englanniksi)

Viestintävirasto: Ilmailun VHF-radiolaitteissa siirrytään kapeamman kanavavälin käyttöön

Ilmailun radiolaitteiden käyttämä kanavaväli kaventuu kolmasosaan vuodesta 2018 lähtien. Uudistuksen tarkoituksena on jakaa ruuhkaisia taajuuksia entistä tehokkaammin muun muassa lentokoneiden ja lennonjohdon välisen viestinnän tarpeisiin. Muutos edellyttää radiolaitekannan vaiheittaista uusimista koko Euroopassa.

Ilmailun VHF-radiolaitteissa siirrytään vuoden 2018 alusta lähtien käyttämään kapeampaa 8,33 kHz:n kanavaväliä (kanavanleveyttä) entisen 25 kHz:n lisäksi ilmailun taajuusresurssien parantamiseksi. Nykyiset ilmailun VHF-radiot on suunniteltu käyttämään 25 kHz:n kanavaväliä, joten laitekannan uusimiseen on varattu siirtymäaikaa vuoden 2017 loppuun. Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 1079/2012 mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimimaan tarkoitettujen ilmailun radiolaitteiden on oltava kykeneviä 8,33 kHz:n kanavaväliin viimeistään 31.12.2017.

Laitekaupan kannalta kanavavälin kavennus tarkoittaa sitä, että kaikissa 17.11.2013 jälkeen markkinoille saatetuissa ja käyttöönotetuissa radiolaitteissa on oltava käyttövalmius molempiin kanavaväleihin.

Radiolaitteiden käyttäjien on puolestaan huomioitava, että Viestintävirasto myöntää luvan sellaiselle radiolaitteelle, jossa on käyttövalmius uuteen 8,33 kHz:n kanavaväliin. Laite on kuitenkin voitava virittää myös 25 kHz:n kanavavälin taajuuksille. Lupa voidaan myöntää myös radiolaitteelle, jossa ei ole 8,33 kHz:n kanavavälin käyttövalmiutta, jos se on otettu käyttöön ennen 17.11.2013. Tällöin lupa on voimassa vain 31.12.2017 saakka.

Ilma-alukseen, jolle Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on myöntänyt lentokelpoisuustodistuksen tai lentoluvan ensimmäistä kertaa 17.11.2013 jälkeen, on asennettava radio, jossa on 8,33 kHz:n kanavavälin käyttövalmius.

Kanavavälin muutos ei kuitenkaan koske esimerkiksi hätätaajuutta (121,500 MHz), etsintä- ja pelastustaajuutta (123,100 MHz) tai muita sellaisia taajuuksia, joiden käyttöoikeuksissa edellytetään erikseen määrättyjen poikkeusten vuoksi edelleen 25 kHz:n kanavaväliä.

Tutustu komission asetukseen (EU) N:o 1079/2012.

Lue lisää ilmailutoiminnassa käytetyistä radiolaitteista Viestintäviraston sivuilta